:

Sjöhjerta

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Sjöhjerta (Siöhierta)

En sköld fördelt i längden i två lika delar; det högra fältet är blått och det vänstra af silfver: öfver bägge fälten sträcker sig en bande-vis stäld ström, hvars öfre del i det blå fältet är af silfver och nedre delen i silfverfältet blå, derjemte visar sig ett hjersta uti hvardera fältet, hvilket till dess färger och metaller skiftar mot fälten som sjelfva strömmen. På skölden en öppen tornerhjelm, hvaröfver är en beväpnad arm, hållandes en huggare mellan två kronflaggor af deras behöriga färger. Kransen och löfverket är af silfver och blått.

TAB 1

Nils von der Wijk

son:

TAB 2

Anders von der Wijk, adlad Sjöhjerta (son av Nils von der Wijk Tab. 1). Född 1634-12-23; arklimästare vid Amiralitetet 1658; löjtnant 1676; kapten s. å. adlad 1698 den 20 April; afsked 1700: † 1701-08-12 i Karlskrona, begrafen i Nettraby kyrka där hans vapen upphängdes. Kallas vanligen Anders i Viken och utmärkte sig särdeles 1676.

son:

  • Nils Andersson (von der Wijk) Sjöhjerta Se tab. 2

TAB 3

Nils Andersson (von der Wijk) Sjöhjerta (son av Anders von der Wijk, adlad Sjöhjerta Tab. 2). Kapten vid Amiralitet 1700; överstelöjtnant; kommendör 1715; † 1716-06-27 i Karlskrona sonlös och ätten utgick med honom på svärdsidan. Gift med Elisabet Ehrenskiöld, dotter av överkommisarien vid Amiralitetet Erik Nilsson, adlad Ehrenskiöld och Maria Hansdotter.

Barn:

  • Anna Barbro, † 1737 i Karlskrona. Gift 1718-05-25 i Karlskrona med schoutbynachten Klaudius Stauden, adlad von Stauden, i hans första gifte.
  • Maria Kristina, född 1692, † 1781-01-29. Gift 1728-11-21 med kaptenlöjtnanent Karl Ankarfjell

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875.

: