Von Blixen nr 1779

Från Adelsvapen-Wiki

1779.jpg


Adliga ätten von Blixen nr 1779 †

Natural. 1723, introd. s. å. Denna gren utdöd 1762-04-12. Natural. och adopt. 1756-04-01. Denna gren fortlever såsom friherrlig, men utdog i den adliga värdigheten 1852-11-04.


 • En av Pommerns äldsta adelsätter. Hinricus Blixino framträder i urkunderna redan 1239. De äldsta släktleden på svenska riddarhusstamtavlan äro felaktiga, i det Fredrik August (tab. 2) och Conrad Christoffer (tab. 3) där uppgivas varit bröder och båda söner till Levin von Blixen.

1Gotbaischea genealogisches Taschenbuch der uradeligen Häuser 1917. 2Gesterding, Pommerische Genealogien. 3Lk. 4SK.

TAB 1.1

Klaus von Blixen, till Klein-Zastrow i geb. Wolgast i Pommern 1470.

Barn:

 • Klaus, herre till Klein-Zastrow. Erhöll 1545 förläningsbrev på Zestelin, delar av Gross- och Klein-Zastrow, Götzlow, Jargenow och Negentin, alla i Pommern. Gift med Anna von Wakenitz, av huset Trissow-Clevenow(?).

Barn:

 • Christoffer Dubslav, den äldre, herre till Jargenow och Negentin. Erhöll förnyat förläningsbrev på Jargenow och Negentin, dat. Wolgast 1577-03-07. Död 1602. Gift med Anna von Wakenitz, av huset Trissow-Clevenow.

Barn:

 • Christoffer Altwich, kapten. Död 1654. Se Tab. 3.

TAB 2

Christoffer Dubslav, den yngre (son av Christoffer Dubslav, den äldre, tab. 1), herre till Jargenow. Erhöll förnyelse, dat. Wolgast 1602-01-23, å förläningsbrevet av 1545. Död 1611 (?)[1]. Gift med Eva Hedvig Smiterlow i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Richard von Kamptz)2, dotter av Bertram Smiterlow och hans 2:a fru Catharina von Kamptz.2

Barn:

 • Levin, herre till Zestelin 1655–16731. Kaptenlöjtnant vid danska gardet. Gift med Anna von Kamptz.

Barn:

 • Fredrik August, natural. von Blixen, herre till Zestelin. Född 1663 i Pommern. Kornett i dansk tjänst. Natural. svensk adelsman 1723 (introd. s. å. under nr 1779). Död1 1731-11-16. Gift med Catharina Agnes von Harras, dotter av Richard von Harras och Catharina von Ramm.2

Barn:

 • Levin Christoffer, herre till Zestelin. Född 1697 i Pommern. Musketerare vid Meyerfelts pommerska lantmilisinfanteriregemente 1713. Korpral vid Meyerfelts pommerska lantmilisinfanteriregemente. Fältväbel 1715. Fänrik s. å. 22/12. Konfirm. fullm. 1718-04-28. Fången 1715-12-23 vid Stralsund. Hemkom 1718. Fänrik vid Upplands femmänningsinfanteriregemente s. å. 18/6. Avsked 1719-09-30. Kornett vid tyska dragonregementet s. å. 29/12. Avsked 1721-11-15. Kaptens karaktär 1724-01-30. Död barnlös 1757-07-28 i Stockholm. Gift 1725-07-11 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Anna Björn i hennes 2:a gifte (gift 1:o med hovjunkaren Abel Reenstierna. nr 818, född 1665. död 1723), född 1688, död 1767-02-06 i Stockholm, dotter av fänriken Nils Björn.
 • Carl Gustaf, herre till Jargenow, Negentin och Zestelin. Född 1698 eller 1699. Kapten. Död barnlös1 1762-04-12, och utgick med honom denna först naturaliserade ättegren. Gift med Henriette Margareta von Norrman, död 1759.2

TAB 3

Christoffer Altwich (son av Christoffer Dubslav den äldre, tab. 1), herre till Jargenow, Negentin och Götzlow, enligt förläningsbrev dat. Wolgast 1602-01-22. Kapten och kammarherre i braunschweigluneburgsk tjänst. Död 1654. Gift 1:o med Sabina von Parsenow. Gift 2:o med Catharina von Kahlden av huset Silmnitzt[1].

Barn:

 • 2. Andreas Dubslav, herre till Jargenow och Zastrow. Född 1642-08-22. Överstelöjtnant i svensk tjänst. Död 1688-08-30 i Dirschau och begraven i Dersekows kyrka, där hans epitafium uppsattes.2 Han erhöll förläningsbrev på Zestelin, delar av Gross- och Klein-Zastrow, Götzlow, Jargenow och Negentin, dat. Wolgast 1673-03-20. Gift med friherrinnan Christina Maria Marderfelt, dotter av fältmarskalken Conrad Massberg, adlad och friherre Marderfelt, och hans 1:a fru Lucia Catharina Theofili [1].

Barn:

 • Conrad Christoffer, till Klein-Zastrow. Född 16791. Var förare vid ett av Södermanlands regementets fördubblingskompanier 1702. Fänrik vid ett av Södermanlands regementets s. å. 20/10. Löjtnant 1704-09-29. Kapten vid överste Müller von der Lühnens dragonregemente (Pommerska dragonerna) 1705-08-15. Major vid Marderfelts dragonregemente 1713-09-16. Överstelöjtnant med majors expektans vid drottningens livregemente i Stralsund. Död 1751-06-12. Han erhöll förläningsbrev1 på Zestelin, delar av Gross- och Klein-Zastrow, Götzlow, Jargenow och Negentin. dat. Wolgast 1700-02-14. Gift 1:o med Elisabet Sofia von Flotow, av gammal mecklenburgisk adel, född1 1692-05-23 död3 1733-03-21. Gift 2:o 1746-11-23 med Agnes Juliana von Schwerin i hennes 3:e gifte (gift 1:o med August von Manteuffel, herre till Plattburg1. Gift 2:o med generallöjtnanten Hans Julius von Kirchbach, svensk friherre von Kirchbach 1720-06-18 men ej introd., född 1663-12-05, död 1745-06-21 och begraven i Dersekows kyrka vid Greifswald)4, död 1757-12-12 på Jargenow.1

Barn:

 • 1. Conrad Christoffer, natural. och friherre von Blixen, född 1716, död 1787. Se friherrl. ätten von Blixen, Tab. 1.
 • 1. Hans Gustaf, natural: von Blixen, född 1728, död 1791. Se Tab. 4.

TAB 4

Hans Gustaf, natural. von Blixen (son av Conrad Christoffer, Tab. 3), till Jargenow och Negentin. Född 1728-01-04 på Klein-Zastrow. Estandarjunkare vid Barentinska dragonregementet 1741. Fänrik vid Barentinska dragonregementet 1744-07-07. Löjtnant 1749. Avsked ur preussisk tjänst med kaptens karaktär 1752. Övergick i svensk tjänst 1756. Natural. svensk adelsman jämte brodern 1756-04-01 och adopt. på sin frändes Fredrik August von Blixens adl. nummer. Kapten 1757-11-04. RSO 1760-04-28. Överadjutant och major i armén s. å. 2/6. Överstelöjtnant 1769-12-20. Död 1791-11-03 på Jargenow. Han bevistade i preussisk tjänst bataljen vid Czaslau i Böhmen 1742-05-17, belägringen och erövringen av Prag 1744-09-00 samt slagen vid Hohen Friedberg i Schlesien 1745-06-04 och vid Kesselsdorff i Sachsen 1746-12-15. Gift 1752-08-25 på Quilow1 med Anna Elisabet von Owstien1, född där 1732-11-30, död 1781-01-31 på Jargenow1, dotter av N. N. von Owstien och Anna Maria Fredrika von Flotow.

Barn:

 • Carl Bernhard, död 1763.
 • Gustaf Conrad, död 1763.
 • Hans Fredrik Carl, född 1763-04-23 på Jargenow, liksom de följande syskonen. Volontär vid Blixenska regementet 1772-06-28. Förare vid Blixenska 1774-03-24. Fänrik 1779-08-19. Fänriks karaktär vid Psilanderhielmska regementet 1781-08-19. Löjtnant 1786-04-12. Död ogift 1790-07-12 av sina i slaget vid Svensksund s. å. 9/7 erhållna blessyrer och begraven på en holme vid Svensksund.
 • Amalia Lovisa Fredrika, född 1764-06-04 död 1786-04-00.1
 • Franz Henrik Bernhard, född 1768-05-05. Förare vid Psilanderhielmska regementet 1778-05-07 löjtnant vid preussiska dragonregementet Baijreuth. Död 1814-10-16. Gift 1:o 1798-06-15 i Mölln med Wilhelmine Margarete Albertine von Schuckmann, från vilken han blev skild, född 1764-02-22 i Mölln, död 1799-12-24 i Neubrandenburg. Gift 2:o med Bernhardina von Plessen, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med mecklenburg-strelitzska lantdrotset Fredrik von Horn, till Rantzien) [1].
 • Sofia Liboria, född 1769-12-11, död 1796-05-02.
 • Christoffer Fredrik Bernhard Leonhard, född 1772, löjtnant. Död 1849. Se Tab. 5.
 • Carolina Dorotea Juliana, född 1778-06-25, död 1789.

TAB 5

Christoffer Fredrik Bernhard Leonhard (son av Hans Gustaf, natural. von Blixen Tab. 4), till Jargenow och Negentin. Född 1772-09-08 på Jargenow1. Löjtnant vid preussiska dragonregementet von Katt. Död 1849 på Alt-Negentin.1 Gift 1803 med Maria Elisabet von Braun, dotter av Christian von Braun till Pretewitz.

Barn:

 • Louisa Dorotea Christina Carolina, född 1804-03-25 på Alt-Negentin, död 1878-03-19 i Greifswald. Hon ägde efter broderns död Jargenow och Negentin. Gift med godsförpaktaren i Damerow Christian Franz, från vilken hon blev skild [1].
 • Gustaf Adolf Carl Christian, till Jargenow, Negentin och Neu-Tellin. Född 1807-04-15 på Negentin, död ogift 1852-11-04 på Neu-Tellin, och slöt adliga ätten von Blixen på svärdssidan [1].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.