Grefve-Sellin

Från Adelsvapen-Wiki

Sellin.jpg

Släkten Grefve från Umeå och Sellin från Härnösand

Ättartavla över två fortlevande grenar utgående från prosten Eric Sellin den äldre (f. 1732), den släkt utgående från Johan Olof Sellin och Maria Lovisa Gyllenspetz och Signe Maria Sellins och Carl Einar Grefves släkt. För fullständiga släktutredningar se Grefve och Sellin.

Tab 1.

Andreas Erici Sellin, f. 1651 i Högsjö, † 1714 på Högsjö prästgård. Okänt fäderne. Student i Uppsala, prästvigt 1678, adjunkt vid Hammerdals pastorat. Komminister i Högsjö 1689-1714. Närvarade vid 1696 års riksdag. G. 1691 m. Kristina Noræa (1671–1754), dotter till kyrkoherden Israel Laurentii Noræus och Kristina Eriksdotter Wattrangia.

 • Kristina (Kerstin) Sellin (1692-1756), g. m. Anders Persson Geting.
 • Israel Anders Sellin (1693 - 1756), komminister i Stigsjö, g. m. Elisabeth Norrström.
 • Erik Anders Sellin (1695 - 1766), se tab 2.
 • Johannes Sellin (1697 - 1719).
 • Jonas Sellin (1699 - 1756), borgmästare i Härnösand, g 1:o m. Helena Hoffman och 2:o m. Hedvig Teet.
 • Andreas Andreae Sellin (1702 - 1749), komminister i Häggdånger, g. m. Elisabeth Harlin.

Tab 2.

Erik Anders, (son av Andreas Erici Sellin, se tab 1.) f. 1695 på Högsjö prästgård, † 1766 på Resele prästgård. Student i Upsala 1714, prästvigt tillika adjunkt 1718, vice regementspastor vid Jämtlands regemente tillika vice komminister på Frösön 1720. Brukspredikant på Lögdö bruk 1722, komminister i Ragunda-Håsjö 1728-1744. Kyrkoherde i Resele 1744-1766. G. 1717 m. Margareta Oldberg (1698–1775), dotter till kyrkoherden i Brunflo Andreas Eliasson Oldberg och Christina Drake (von Drake).

 • Anders Sellin (1726 - 1788), kyrkoherde i Ramsele, g. m. Anna Catharina Graan.
 • Maria Sellin (1728 - okänt), g. m. ingenjör Mauritz Lundström.
 • Margareta Sellin (1731 - 1807), g. m. kyrkoherden i Anundsjö Daniel Edin.
 • Eric Sellin (1732 - 1819), se tab 3.
 • Mätta Sellin (1736 - okänt), g. m. fältväbel Anders Oldberg.
 • Johan Erik Sellin (1738 - 1805), jurist, vice häradshövding, ägde Ledingå bruk i äktenskapet m. Anna Greta Thelaus far till Anna Margareta Lilliesköld.
 • Israel Sellin (1741 - okänt), jurist, stadsfiskal och vice häradshövding i Härnösand.

Tab 3.

Eric den äldre, (son av Erik Anders, se tab 2.) f. 1732 på Håsjö, † 1819 på Anundsjö prästgård. Student i Uppsala 1753, prästvigd 1758, adjunkt i Gudmundrå 1759-1763, biträdande kyrkoherde i Sollefteå 1763-1767. Komminister i Ramsele 1767-1778, promoverad till magister 1768, kyrkoherde i Ramsele 1778-1788, 1786 utn. kyrkoherde i Anundsjö, närvarade vid 1786 års riksdag, hedrad med prosttitel 1799. G. 1768 m. Elisabeth Thelaus (1743–1813), dotter till kyrkoherden i Själevad magister Johan Samuel Thelaus och Elisabeth Kenzelia.

 • Johan Samuel Sellin-Thelaus (1771 - 1848), kyrkoherde i Anundsjö, stamfar för den fortlevande släkten Sellin-Thelaus.
 • Erik Olof Sellin (1776 - 1854), se tab 4.
 • Anna Lisa Sellin (1778 - 1779), blev ett år.
 • Clemens Sellin (1782-1782), blev 29 dagar.
 • Anders Daniel Sellin (1780 - 1851), se tab 9.
 • Clement Sellin (1782 - 1782).
 • Israel Sellin (1784 - 1784).

Tab 4.

Erik Olof, (son av Eric den äldre, se tab 3.) f. 1776 i Sollefteå, † 1854 på Anundsjö prästgård. Student i Uppsala 1796, sedan Åbo universitet, prästvigd 1801, adjunkt 1801 i Anundsjö hos fadern, komminister i Anundsjö 1818, kyrkoherde i Bygdeå 1836, prosttitel 1843, kyrkoherde efter broderns död i Anundsjö 1848-1854. G. m. Inga Maria Hellman (1776–1838), dotter till kyrkoherden Per Hansson Hellman och Ingrid Bång.

 • Erik Petter Sellin (1805 - 1872), kyrkoherde i Torsåker, g. 1:o m. Christina Ulrika Bergstedt (1811–1866), 2:o m. Anna Sofia Julin (1831–1882).
 • Johan Olof Sellin (1806 - 1869), se tab 5.
 • Inga Andretta Sellin (1809 - 1869), ogift.
 • Carolina Maria Sellin (1811 - 1855), ogift.
 • Clara Johanna Sellin (1813 - 1892), gift med Olof Persson Wallin.
 • Carl Michael Sellin (1815 - 1885).
 • Erika Elisabeth Sellin (1817 - 1882), ogift.
 • Samuel August Sellin (1820 - 1842), bokhållare.

Tab 5.

Johan Olof, (son av Erik Olof, se tab 4.) f. 1806 på Anundsjö prästgård, † 1869 i Sveg. Student i Uppsala, apotekare i Vemdalen. G. 1855 m. Maria Lovisa Gyllenspetz (1824–1866), dotter till Jonas Gyllenspetz och hans kusin Maria Catharina Genberg.

Tab 6.

Johan Olof, (son av Johan Olof, se tab 5.) f. 1857 i Hede, † 1917 på prästgården i Mo. Student i Uppsala 1877, prästvigd i Uppsala 1888, vice komminister i Själevad 1888, vice komminister i Piteå stad 1889-1893, komminister i Anundsjö 1891, kyrkoherde i Mo 1898-1917. G.1893 m. Helena Karolina Hollström (1867–1952), dotter till kommisionslantmätare Lennart Hollström och Jacobina Fredrika Clementeoff.

 • Åke Lennart Sellin (1894 - 1987), se tab 7.
 • Erik Olof Sellin (1896 - 1967), se tab 8.
 • Torsten Johan Sellin (1898 - 1918), teologistudent.

Tab 7.

Åke Lennart, (son av Johan Olof, se tab 6.) f. 1894 på Anundsjö prästgård, † 1987 i Göteborg. Ingenjör vid statens järnvägar. G. 1929 m. Ruth Elisabeth Bohman (1898–1985).

 • Gösta Einar Sellin (1932 - 1985), adopt. 1935, teletekniker, g. m. Monica Irene Eriksson.

Tab 8.

Erik Olof, (son av Johan Olof, se tab 6.) f. 1896 på Anundsjö prästgård, † 1967 i Uppsala. Studentexamen i Härnösand 1915 och officersexamen 1917. Fänrik vid Västerbottens regemente 1917, löjtnant 1919, kapten 1932. Ordonnansofficer hos prins Gustaf Adolf, hertig av Västerbotten 1931 och adjutant 1932–1947. Major 1940 vid Livgardets grenadjärer, överstelöjtnant och arméinspektör 1942. Tjänstgjorde 1944 vid Gotlands infanteriregemente, överste 1946 och chef för Arméns underofficersskola 1946–1948 samt Bohusläns regemente 1948–1957. Ordförande i föreningen Margarethahemmet från 1957. Tilldelad Minnestecken med anledning av Konung Gustaf V:s 90-årsdag, kommendör av 1:a klass av Svärdsorden, riddare av Nordstjärneorden, riddare av Vasaorden. G. 1927 i Umeå stadskyrka m. Elisabeth Grahn (1902–1985), dotter till konsul Andreas Grahn och Emy Möller.

 • Erik Torsten Lennart Clementeoff Sellin (1929 - 2021), överstelöjtant, g.1:o m. Anna Ulla Gunnarsdotter Björkman och 2:o m. Astrid Ulla-Greta Nilsson.
 • Helena Margaretha Maria Louise Sellin (1931 - 1994), gift med tjänstemannen Knut Karl-Erik Erasmie.

Tab 9.

Anders Daniel, (son av Eric den äldre, se tab 3.) f. 1780 på Ramsele prästgård, † 1851 i Nordmaling. Kommisionslantmätare. Representant för Svea rike vid gränsförhandling vid riksdelningen efter 1808-1809 års krig. G. m. Johanna Borgström (1787–1878), dotter till komminister Anders Borgström d.ä. och kyrkoherdesdotter Margareta Kristina Sellin.

 • Eric Sellin (1811 - 1891), se tab 10.
 • Elisabeth Margareta Sellin (1813 - (1860-tal), ogift.
 • Anders Johan Sellin (1817 - 1901), gästgivare.
 • Henrietta Johanna Sellin (1821 - 1855), g. m. bruksägare Olof Daniel Klockhoff i Byske.
 • Gustaf Ulrik Sellin (1824 - 1893), utvandrade till Amerika.
 • Jonas Sellin (1828 - 1910), utvandrade till Amerika.

Tab 10.

Eric den yngre, (son av Anders Daniel, se tab 9.) f. 1811 på Anundsjö prästgård, † 1891 i Grundsunda. Student i Uppsala, levde utan tjänst. G. 1837 m. Margareta Ruda, dotter till Pehr Olofsson Ruda och Margareta Henriksdotter Boman.

 • Anders Olof Sellin (1838 - 1906), se tab 11.
 • Johanna Margareta Sellin (1840 - 1884), ogift.
 • Per Erik Petrus Sellin (1845 - 1911), se tab 17.
 • Maria Elisabeth Sellin (1852 - 1927), g. m. Jonas Adolf Svensson.

Tab 11.

Anders Olof, (son av Eric den yngre, se tab 10.) f. 1838 i Nordmaling, † 1906 i Fanbyn. Markägare. G. m. Sofia Albertina Wincent, dotter till bruksinspektoren Johan Wincent på Sävar och Johanna Wilhelmina Holtzheidt.

 • Johan Valfrid Sellin (1862 - ), se tab 12.
 • Axel Teodor Sellin (1867 - 1879).

Tab 12.

Johan Valfrid, (son av Anders Olof, se tab 11.) f. 1862 i Nordmaling. Lantmäteritekniker, ägde hemman i Lövånger. G. m. Hulda Kristina Lindgren (1866-1945).

 • Olof Edvin Sellin (1885 - 1936), faktor vid I20, g. m. Sanny Eugina Leijon (1888–1975).
 • Johan Helmer Sellin (1888 - 1976), fanjunkare och distriktschef vid I20 samt kyrkvärd i Lövånger, g. 1917 m. Selma Johanna Lindström (1879–1968).
 • Frans Valfrid Sellin (1890 - 1953), se tab 13.
 • Karl Hjalmar Sellin (1893 - 1973), fanjunkare vid I20, g. m. Agnes Maria Olsson (1894–1970).
 • Hulda Kristina (Stina) Sellin (1896 - 1986).
 • Signe Maria Grefve-Sellin (1899 - 1984), se tab 14.
 • John Harald Sellin (1904 - 1904).
 • Knut Harald Sellin (1905 - 1973), se tab 16.

Tab 13.

Frans Valfrid, (son av Johan Valfrid, se tab 12.) f. 1890 i Lövånger, † 1953. Löjtnant i armén, tidigare förvaltare vid Infantriekåren. G. 1918 m. Vendla Alfrida Silfver (1896–1957).

 • Frans Ivan Sellin (1919 - 1999), överstelöjtnant i Fortkåren, gift 1942 med Anna-Greta Skiöld (1918-), dotter till kamreren Hjalmar Skiöld och Anna Nilsson. Riddare av Kungl. Svärdsorden.
 • Margit Vendela Sellin (1920 - 2001), gift med militärmusikanten Carl Verner Nyström.
 • Elsie Ingegerd Sellin (1922 - ), g. m. köpmannen Sten Inge Olaus Wenström.
 • Gunnel Maria Sellin (1924 - 1983), g. m. kapten Sven Evert Eriksson.
 • Anders Sixten Sellin (1927 - 1995), Radiokontrollör vid FRA. G. 1955 m. May-Gull Elvi Viola Brudfors (1934–1992).

Tab 14.

En av nämndemannen Lars Thomassons (f. 1589) ättlingar hemmansägaren och fältjägaren Olof Petter Nilsson gavs 1869 namnet Grefve som timmerman vid Kongl. Västerbottens fältjägarkår. Olof Grefve var i sitt 2:a gifte med Sofia Amalia Lundqvist (1863-1943) far till lantbrukaren Karl Einar Grefve (1893-1978) vilken 1921 blev g. m. Signe Maria Grefve-Sellin, f. 1899 i Lövånger, † 1984 i Lövånger.

 • Elsie Maria Grefve (1922- ), g. m. Rune Öhman på Lövbacka och Ängsbacka.
 • Siri Elida Sofia Grefve (1923- ), g. m. John Sverker L:son Rubensson.
 • Carl Ivan Grefve (1926- ), lantbrukare, näringsidkare.
 • Johan Erland Grefve (1928- 2018), lantbrukare.
 • Frans Elof Grefve (1931-2006 ), tjänsteman vid Statens järnvägar.
 • Olof Lennart Adolf Grefve (1933-2021), se tab 15..

Tab 15.

Olof Lennart Adolf, (son av Signe Maria, se tab 14.) f. 1933 i Lövånger, † 2021 i Umeå. Studentexamen 1951 Skellefteå högre allmänna läroverk, sergeant 1952 vid Västerbottens regemente, student vid IFU i Stockholm. Försäljningsdirektör, chef region nord Skandia. Ordförande i IF Björklöven 1999. G. 1:o i S:t Örjans kyrka m. Vivianne Lundberg (1932-2015), dotter till linjemästaren vid Kungl. Televerket Carl Edvard Hampus Lundberg och Estrid Magdalena Lindström, g. 2:o m. Ulla Anita Strömsöe (1942-2020), dotter till Seth Strömsöe och Elsa Strömsöe i Umeå.

 • Ann-Cathrin Grefve (1957-), verkställande direktör, g. m. Christer Hägg.
 • Helén Maria Magdalén Grefve (1964-), socionom, g. m. Brita Ann-Katrin Bergström, dotter till disponenten Sixten Hilding Lars Albert Bergström och sophiasystern Anna Brita Nilzén.

Tab 16.

Knut Harald, (son av Johan Valfrid, se tab 12.)f. 1905 i Lövånger, † 1973. Faktor vid I20. Kamrer i Umeå, g. 1931 m. Helga Teresia Andersson (1904–1994).

 • Anders Lennart Harald Sellin (1933 - ), fil.mag. avdelningsdirektör FOA, g. m. Siv Majlis Bergström.
 • Ragnhild Iréne Birgitta Sellin (1937 - ), g. m. ingenjör Erik Owe Sandström.

Tab 17.

Pehr Erik Petrus, (son av Eric den yngre, se tab 10.) f. 1845 i Nordmaling, † 1911 i Sundsvall. Handelsman i Revsund. G. 1:o 1869 m. Selma Andina Wincent (1843–1877), dotter till bruksinspektorn vid Sävar Johan Wincent och Johanna Wilhelmina Holtzheidt och 2:o 1884 m. Kristina Helena Norberg (1859–1948).

I 1:a äktenskapet:

 • Frans Viktor Hugo Sellin (1872 - 1953), se tab 18.
 • Hanna Linda Louise Sellin (1875 - 1964), g. m. Paul Näsman.

I 2:a äktenskapet:

 • Fanny Maria Sellin (1885 - ), g. m. Hilarius Svanberg, bosatta i USA.
 • Erik Axel Teodor Sellin (1887 - ), utvandrade till Amerika.
 • Carl Gustaf Wilhelm Sellin (1890 - 1963), se tab 20.
 • Göta Ohlina Helena Sellin (1894 - 1994), g. m. David Selander, bosatta i USA.
 • Selma Lovisa Sellin (1899 - ), g. m. Carl Bergqvist, bosatta i USA.

Tab 18.

Frans Viktor Hugo, (son av Pehr Erik Petrus, se tab 17.) f. 1872 i Revsund, † 1953 i Borgsjö. Grosshandlare i Sundsvall, g. 1899 m. Gerda Anna Maria König (1873–1939).

 • Selma Augusta Margareta Greta Sellin (1902 - 1987), g. m. bankdirektören i Sundsvallsbanken Carl-Erik Jonsson.
 • Gustaf Petrus Hugo Gösta Sellin (1904 - 1972), se tab 19.

Tab 19.

Gustaf Petrus Hugo Gösta, (son av Frans Viktor Hugo, se tab 18.) f. 1904 i Borgsjö, † 1972 i Borgsjö. Grosshandlare i Ånge, g. 1939 m. Ester Maria Maja Blix (1913–2004).

 • Maria Elisabeth Sellin (1941 - ), g. m. ingenjör Björn Oskar Linde.
 • Eva Ester Margareta Sellin (1944 - ), g. m. gif Dan Lebech.

Tab 20.

Carl Gustaf Wilhelm, (son av Pehr Erik Petrus, se tab 17.) f. 1890, † 1963 i Trondheim, Norge. Grosshandlare. G. 1925 m. Klara Margarete Oskvold (1895-).

 • Kjell Gunnar Sellin (1926 - 2000), universitetslärare i Köpenhamn, g. 1957 m. läkarsekreterare Karen Grete Thomsen (1939-).
 • Carl Erik Sellin (1928 - 1929).
 • Elsa Margareta Sellin (1928 - ), leg. sjuksköterska, bosatt i Norge.

Källor

 • Bygdén, Leonard - Hernösands stifts herdaminne (1923-1926)
 • Svenska släktkalendern 1931