:

Grefve-Sellin

Från Adelsvapen-Wiki


Översikt

Ättartavla över komminister Andreas Erici Sellins (f. 1651) ättlingar. Två fortlevande grenar utgående från Johan Olof Sellin och Maria Lovisa Gyllenspetz (se tab 8.) och Signe Maria Sellin och Karl Einar Grefve (se tab 18.), har uppdaterats till modern tid.

Tab 1.

Andreas Erici Sellin, f. 1651 i Högsjö, † 1714 på Högsjö prästgård. Okänt fäderne. Student i Uppsala 1678, prästvigt 1689, adjunkt vid Hammerdals pastorat. Komminister i Högsjö 1689-1714. Närvarade vid 1696 års riksdag. G. 1691 m. Kristina Noræa (1671–1754), dotter till kyrkoherden Israel Laurentii Noræus och Kristina Eriksdotter Wattrangia.

 • Kristina (Kerstin) Sellin (1692-1756), g. m. Anders Persson Geting.
 • Israel Anders Sellin (1693 - 1756), komminister i Stigsjö, g. m. Elisabeth Norrström.
 • Erik Anders Sellin (1695 - 1766), se tab 2.
 • Johannes Sellin (1697 - 1719).
 • Jonas Sellin (1699 - 1756), borgmästare i Härnösand, g 1:o m. Helena Hoffman och 2:o m. Hedvig Teet, dotter till häradshövding Erik Teet och Brita Gripenklo.
 • Andreas Andreae Sellin (1702 - 1749), komminister i Häggdånger, g. m. Elisabeth Harlin.

Tab 2.

Erik Anders, (son av Andreas Erici Sellin, se tab 1.) f. 1695 på Högsjö prästgård, † 1766 på Resele prästgård. Student i Upsala 1714, prästvigt tillika adjunkt 1718, vice regementspastor vid Jämtlands regemente tillika vice komminister på Frösön 1720. Brukspredikant på Lögdö bruk 1722, komminister i Ragunda-Håsjö 1728-1744. Kyrkoherde i Resele 1744-1766. G. 1717 m. Margareta Oldberg (1698–1775), dotter till kyrkoherden i Brunflo Andreas Eliasson Oldberg och Christina Drake (von Drake).

 • Anders Sellin (1726 - 1788), kyrkoherde i Ramsele, g. m. Anna Catharina Graan.
 • Maria Sellin (1728 - okänt), g. m. ingenjör Mauritz Lundström.
 • Margareta Sellin (1731 - 1807), g. m. kyrkoherden i Anundsjö Daniel Edin.
 • Erik Sellin (1732 - 1819), se tab 3.
 • Mätta Sellin (1736 - okänt), g. m. fältväbel Anders Oldberg.
 • Johan Erik Sellin (1738 - 1805), jurist, vice häradshövding, ägde Ledingå bruk, i äktenskapet m. Anna Greta Thelaus far till Anna Margareta Lilliesköld.
 • Israel Sellin (1741 - okänt), jurist, stadsfiskal och vice häradshövding i Härnösand.

Tab 3.

Erik, (son av Erik Anders, se tab 2.) f. 1732 på Håsjö, † 1819 på Anundsjö prästgård. Student i Uppsala 1753, prästvigd 1758, adjunkt i Gudmundrå 1759-1763, biträdande kyrkoherde i Sollefteå 1763-1767. Komminister i Ramsele 1767-1778, promoverad till magister 1768, kyrkoherde i Ramsele 1778-1788, 1786 utn. kyrkoherde i Anundsjö, närvarade vid 1786 års riksdag, hedrad med prosttitel 1799. G. 1768 m. Elisabeth Thelaus (1743–1813), dotter till kyrkoherden i Själevad och fil.mag. från Rostock Johan Samuel Thelaus och Anna Sebrelia.

 • Johan Samuel Sellin-Thelaus (1771 - 1848), kyrkoherde i Anundsjö, stamfar för den fortlevande släkten Sellin-Thelaus.
 • Erik Olof Sellin (1776 - 1854), se tab 4.
 • Anna Lisa Sellin (1778 - 1779), blev ett år.
 • Clemens Sellin (1782-1782), blev 29 dagar.
 • Anders Daniel Sellin (1780 - 1851), se tab 13.
 • Clement Sellin (1782 - 1782).
 • Israel Sellin (1784 - 1784).

Tab 4.

Erik Olof, (son av Erik, se tab 3.) f. 1776 i Sollefteå, † 1854 på Anundsjö prästgård. Student i Uppsala 1796, sedan Åbo universitet, prästvigd 1801, adjunkt 1801 i Anundsjö hos fadern, komminister i Anundsjö 1818, kyrkoherde i Bygdeå 1836, prosttitel 1843, kyrkoherde efter broderns död i Anundsjö 1848-1854. G. m. Inga Maria Hellman (1776–1838), dotter till kyrkoherden Per Hansson Hellman och Ingrid Bång.

 • Erik Petter Sellin (1805 - 1872), se tab 5.
 • Johan Olof Sellin (1806 - 1869), se tab 5.
 • Inga Andretta Sellin (1809 - 1869), ogift.
 • Carolina Maria Sellin (1811 - 1855), ogift.
 • Clara Johanna Sellin (1813 - 1892), gift med Olof Persson Wallin.
 • Carl Michael Sellin (1815 - 1885).
 • Erika Elisabeth Sellin (1817 - 1882), ogift.
 • Samuel August Sellin (1820 - 1842), bokhållare.

Tab 5.

Erik Petter, (son av Erik Olof, se tab 4.) f. 1805 på Anundsjö prästgård, † 1872 på Torsåkers prästgård. Kyrkoherde i Torsåker och bosatt på Torsåkers prästgård. G. 1:o 1837 m. kyrkoherdesdottern Christina Ulrika Bergstedt (1811–1866). G. 2:o m. kyrkohedersdottern Anna Sofia Julin (1831–1882).

I 1:a äktenskapet:

 • Maria Sofia Sellin (1838 - 1915), g. m. godsägare Georg Fredrik Ferdinand Sommelius.
 • Erik Johan Sellin (1847 - 1899), fil. doktor i Vadstena, ogift.
 • Petrus EmanuelSellin (1849 - 1921), se tab 4.
 • Kristina Ulrika Sellin (1851 - 1885), g. m. postmästare Harald Julin.
 • Nikolaus August Sellin (1854 - 1897), fabrikör i Stockholm, inga barn.

I 2:a äktenskapet:

 • Anna Elisabeth Sellin (1871 - 1936), telegraf, g. m. provinsialläkare Grapengiesser.

Tab 6.

Petrus Emanuel, (son av Erik Petter, se tab 5.) f. 1849 på Styrnäs, † 1921 i Kalmar. Jur. kand. advokat, 1895 agent i S:t Petersburg. G. 1886 m. Alma Augusta Victoria Kindbom (1868–1917).

 • Sigrid Elsa Margareta Sellin (1888 - 1957), g. m. försäkringsdirektör Carl Christer Benz.
 • Erik Gustaf Einar Emanuel Sellin (1889 - 1972), se tab 7.
 • Thyra Aina Signe Maria Sellin (1891 - 1984), ogift.
 • Hanna Iréne Petrovna Sellin (1899 - 1973), g. m. Albin Robert Edgar Berthner.

Tab 7.

Erik Gustaf Einar Emanuel, (son av Petrus Emanuel, se tab 6.) f. 1889 i Klara församling, Stockholm, † 1972 i Oscar församling, Stockholm, begravd på Skogskyrkogården. Kamrer i Sundsvalls Enskilda Bank. Gift 1919 med Louise Leibovna Raschlis (1891–1974).

 • Kerstin Cecilia Marianne Sellin (1923 - ), f.d. assistant vid FMV.

Tab 8.

Johan Olof, (son av Erik Olof, se tab 4.) f. 1806 på Anundsjö prästgård, † 1869 i Sveg. Student i Uppsala, apotekare i Vemdalen. G. 1855 m. Maria Lovisa Gyllenspetz (1824–1866), dotter till Jonas Gyllenspetz och hans kusin Maria Catharina Genberg.

Tab 9.

Johan Olof, (son av Johan Olof, se tab 8.) f. 1857 i Hede, † 1917 på prästgården i Mo. Student i Uppsala 1877, prästvigd i Uppsala 1888, vice komminister i Själevad 1888, vice komminister i Piteå stad 1889-1893, komminister i Anundsjö 1891, kyrkoherde i Mo 1898-1917. G.1893 m. Helena Karolina Hollström (1867–1952), dotter till kommisionslantmätare Lennart Hollström och Jacobina Fredrika Clementeoff.

 • Åke Lennart Sellin (1894 - 1987), se tab 10.
 • Erik Olof Sellin (1896 - 1967), se tab 11.
 • Torsten Johan Sellin (1898 - 1918), teologistudent, ogift.

Tab 10.

Åke Lennart, (son av Johan Olof, se tab 6.) f. 1894 på Anundsjö prästgård, † 1987 i Göteborg. Ingenjör vid statens järnvägar. G. 1929 m. Ruth Elisabeth Bohman (1898–1985).

 • Gösta Einar Sellin (1932 - 1985), adopt. 1935, teletekniker, g. m. Monica Irene Eriksson.

Tab 11.

Erik Olof, (son av Johan Olof, se tab 6.) f. 1896 på Anundsjö prästgård, † 1967 i Uppsala. Studentexamen i Härnösand 1915 och officersexamen 1917. Fänrik vid Västerbottens regemente 1917, löjtnant 1919, kapten 1932. Ordonnansofficer hos prins Gustaf Adolf, hertig av Västerbotten 1931 och adjutant 1932–1947. Major 1940 vid Livgardets grenadjärer, överstelöjtnant och arméinspektör 1942. Tjänstgjorde 1944 vid Gotlands infanteriregemente, överste 1946 och chef för Arméns underofficersskola 1946–1948 samt Bohusläns regemente 1948–1957. Ordförande i föreningen Margarethahemmet från 1957. Tilldelad Minnestecken med anledning av Konung Gustaf V:s 90-årsdag, kommendör av 1:a klass av Svärdsorden, riddare av Nordstjärneorden, riddare av Vasaorden. G. 1927 i Umeå stadskyrka m. Elisabeth Grahn (1902–1985), dotter till konsul Andreas Grahn och Emy Möller.

 • Erik Torsten Lennart Clementeoff Sellin (1929 - 2021), se tab 12.
 • Helena Margaretha Maria Louise Sellin (1931 - 1994), gift med tjänstemannen Knut Karl-Erik Erasmie.

Tab 12.

Erik Torsten Lennart Clementeoff, (son av Erik Olof, se tab 11.) f. 1929 i Linköping domkyrkoförsamling, † 2021 i Stockholm. Bosatt i Sankt Matteus församling, Stockholm. Överstelöjtnant vid armén. Gift 1:a gången 1951 med Anna Ulla Gunnarsdotter Björkman (1927-) och 2:a gången 1980 med Astrid Ulla-Greta Nilsson (1947-).

I 1:a äktenskapet:

 • Märta Elsbeth Torstensdotter Sellin (1952 - ), sekreterare, g. m. civ. ekonom Bengt Olof Bonde Magnusson.
 • Erik Olof T:son Clementeoff Sellin (1955 - ), se tab 12A.
 • Johan Gunnar T:son Clementeoff Sellin (1958 - ), se tab 12B.

I 2:a äktenskapet:

 • Magnus Gustaf T:son Clementeoff Sellin (1984 - ), se tab 12C.

Tab 12A

Erik Olof T:son Clementeoff, (son av Erik Torsten Lennart Clementeoff, se tab 12.) f. 1955 i Stockholm. Läkare. G. 1:o m. Angela Simon och 2:o m. Rose-Marie Blidnert.

Tab 12B

Johan Gunnar T:son Clementeoff , (son av Erik Torsten Lennart Clementeoff, se tab 12.) f. 1958 i Stockholm. Major vid Norrlands helikopterskvadron, g. 1:o m. Maria Christina Karlenby och 2:o m. Lena Öberg.

Tab 12C

Magnus Gustaf T:son Clementeoff, (son av Erik Torsten Lennart Clementeoff, se tab 12.) f. 1984 i Stockholm. Ekonomichef. G. m. Sophie Amanda Sellin.

Tab 13.

Anders Daniel, (son av Erik, se tab 3.) f. 1780 på Ramsele prästgård, † 1851 i Nordmaling. Kommisionslantmätare. Representant för Svea rike vid gränsförhandling vid riksdelningen efter 1808-1809 års krig. G. m. Johanna Borgström (1787–1878), dotter till komminister Anders Borgström d.ä. och kyrkoherdesdotter Margareta Kristina Sellin.

 • Erik Sellin (1811 - 1891), se tab 14.
 • Elisabeth Margareta Sellin (1813 - (1860-tal), ogift.
 • Anders Johan Sellin (1817 - 1901), gästgivare.
 • Henrietta Johanna Sellin (1821 - 1855), g. m. bruksägare Olof Daniel Klockhoff.
 • Gustaf Ulrik Sellin (1824 - 1893), utvandrade till Amerika.
 • Jonas Sellin (1828 - 1910), utvandrade till Amerika.

Tab 14.

Erik, (son av Anders Daniel, se tab 9.) f. 1811 på Anundsjö prästgård, † 1891 i Grundsunda. Student i Uppsala, levde utan tjänst. G. 1837 m. Margareta Ruda, dotter till Pehr Olofsson Ruda och Margareta Henriksdotter Boman.

 • Anders Olof Sellin (1838 - 1906), se tab 15.
 • Johanna Margareta Sellin (1840 - 1884), ogift.
 • Pehr Erik Petrus Sellin (1845 - 1911), se tab 22.
 • Maria Elisabeth Sellin (1852 - 1927), g. m. Jonas Adolf Svensson.

Tab 15.

Anders Olof, (son av Erik, se tab 14.) f. 1838 i Nordmaling, † 1906 i Fanbyn. Jordägare. G. m. Sofia Albertina Wincent, dotter till bruksinspektoren Johan Wincent III på Sävar och Johanna Wilhelmina Holtzheidt.

 • Johan Walfrid Sellin (1862 - ), se tab 16.
 • Axel Teodor Sellin (1867 - 1879).

Tab 16.

Johan Walfrid, (son av Anders Olof, se tab 15.) f. 1862 i Nordmaling. Lantmäteritekniker, ägde hemman i Lövånger. G. m. Hulda Kristina Johansdotter Lindgren (1866-1945), dotter till Johan Fredriksson Lindgren och Maria Catharina Olofsdotter.

 • Olof Edvin Sellin (1885 - 1936), faktor vid I20, g. m. Sanny Eugina Leijon (1888–1975).
 • Johan Helmer Sellin (1888 - 1976), fanjunkare och distriktschef vid I20 samt kyrkvärd i Lövånger, g. 1917 m. Selma Johanna Lindström (1879–1968).
 • Frans Walfrid Sellin (1890 - 1953), se tab 17.
 • Karl Hjalmar Sellin (1893 - 1973), fanjunkare vid I20, g. m. Agnes Maria Olsson (1894–1970).
 • Hulda Kristina (Stina) Sellin (1896 - 1986).
 • Signe Maria Grefve-Sellin (1899 - 1984), se tab 18.
 • John Harald Sellin (1904 - 1904).
 • Knut Harald Sellin (1905 - 1973), se tab 21.

Tab 17.

Frans Walfrid, (son av Johan Walfrid, se tab 16.) f. 1890 i Lövånger, † 1953. Löjtnant i armén, tidigare förvaltare vid Infantriekåren. G. 1918 m. Vendla Alfrida Silfver (1896–1957).

 • Frans Ivan Sellin (1919 - 1999), överstelöjtnant i Fortkåren, gift 1942 med Anna-Greta Skiöld (1918-), dotter till kamreren Hjalmar Skiöld och Anna Nilsson. Riddare av Kungl. Svärdsorden.
 • Margit Vendela Sellin (1920 - 2001), gift med militärmusikanten Carl Verner Nyström.
 • Elsie Ingegerd Sellin (1922 - ), g. m. köpmannen Sten Inge Olaus Wenström.
 • Gunnel Maria Sellin (1924 - 1983), g. m. kapten Sven Evert Eriksson.
 • Anders Sixten Sellin (1927 - 1995), Radiokontrollör vid FRA. G. 1955 m. May-Gull Elvi Viola Brudfors (1934–1992).

Tab 18.

Signe Maria, (dotter av Johan Walfrid, se tab 12.) f. 1899 i Lövånger, † 1984. G. 1921 m. en av nämndemannen Lars Thomassons (f. 1589) ättlingar, lantbrukaren Karl Einar Grefve (1893-1978), son till hemmansägaren och fältjägaren Olof Petter Grefve (1848-1915) och Sofia Amalia Lundqvist (1863-1943).

 • Elsie Maria Grefve (1922- ), g. m. Rune Öhman på Lövbacka och Ängsbacka.
 • Siri Elida Sofia Grefve (1923- ), g. m. John Sverker L:son Rubensson.
 • Karl Ivan Grefve (1926- ), lantbrukare, näringsidkare.
 • Johan Erland Grefve (1928- 2018), lantbrukare.
 • Frans Elof Grefve (1931-2006 ), tjänsteman vid Statens järnvägar.
 • Olof Lennart Adolf Grefve (1933-2021), se tab 19.

Tab 19.

Olof Lennart Adolf, (son av Signe Maria, se tab 18.) f. 1933 i Lövånger, † 2021 i Umeå. Studentexamen 1950 Skellefteå högre allmänna läroverk, sergeant 1951 vid Västerbottens regemente, student vid IFU i Stockholm. Försäljningsdirektör och regiondirektör vid Skandia (tidigare Thule). Ordförande för IF Björklöven, styrelseledamot i Elitserien i ishockey. G. 1:o i S:t Örjans kyrka m. Vivi-Anne Lundberg (1932-2015), dotter till linjemästaren vid Kungl. Televerket Carl Edvard Hampus Lundberg och Estrid Magdalena Lindström, g. 2:o m. Ulla Anita Strömsöe (1942-2020), dotter till Seth Strömsöe och Elsa Strömsöe i Umeå.

Barn i 1:o giftet:

 • Ann-Cathrin Grefve (1957-), adop. egenföretagare, g. m. direktör Christer Hägg.
 • Helén Maria Magdalén Grefve (1964-), se tab 20.

Tab 20.

Helén Maria Magdalén, (dotter av Olof Lennart Adolf, se tab 19.) f. 1964 i Umeå. Fil. kand. sociologi, socionom. G. 2003 i Stockholm m. Brita Ann-Katrin Bergström, dotter till disponenten Sixten Hilding Lars Albert Bergström och sophiasystern Anna Brita Nilzén.

 • Simon Hampus Sixten Olof Grefve (2003-).
 • Nina Ann-Katrin Helén Bergström Grefve (2006-).

Tab 21.

Knut Harald, (son av Johan Walfrid, se tab 16.) f. 1905 i Lövånger, † 1973. Faktor vid I20. Kamrer i Umeå, g. 1931 m. Helga Teresia Andersson (1904–1994).

 • Anders Lennart Harald Sellin (1933 - ), fil.mag. avdelningsdirektör FOA, g. m. Siv Majlis Bergström.
 • Ragnhild Iréne Birgitta Sellin (1937 - ), g. m. ingenjör Erik Owe Sandström.

Tab 22.

Pehr Erik Petrus, (son av Erik, se tab 14.) f. 1845 i Nordmaling, † 1911 i Sundsvall. Handelsman i Revsund. G. 1:o 1869 m. Selma Andina Wincent (1843–1877), dotter till bruksinspektorn vid Sävar Johan Wincent III och Johanna Wilhelmina Holtzheidt och 2:o 1884 m. Kristina Helena Norberg (1859–1948).

I 1:a äktenskapet:

 • Frans Viktor Hugo Sellin (1872 - 1953), se tab 23.
 • Hanna Linda Louise Sellin (1875 - 1964), g. m. Paul Näsman.

I 2:a äktenskapet:

 • Fanny Maria Sellin (1885 - ), g. m. Hilarius Svanberg, bosatta i USA.
 • Erik Axel Teodor Sellin (1887 - ), utvandrade till Amerika.
 • Carl Gustaf Wilhelm Sellin (1890 - 1963), se tab 25.
 • Göta Ohlina Helena Sellin (1894 - 1994), g. m. David Selander, bosatta i USA.
 • Selma Lovisa Sellin (1899 - ), g. m. Carl Bergqvist, bosatta i USA.

Tab 23.

Frans Viktor Hugo, (son av Pehr Erik Petrus, se tab 22.) f. 1872 i Revsund, † 1953 i Borgsjö. Grosshandlare i Sundsvall, g. 1899 m. Gerda Anna Maria König (1873–1939).

 • Selma Augusta Margareta Greta Sellin (1902 - 1987), g. m. bankdirektören i Sundsvallsbanken Carl-Erik Jonsson.
 • Gustaf Petrus Hugo Gösta Sellin (1904 - 1972), se tab 24.

Tab 24.

Gustaf Petrus Hugo Gösta, (son av Frans Viktor Hugo, se tab 23.) f. 1904 i Borgsjö, † 1972 i Borgsjö. Grosshandlare i Ånge, g. 1939 m. Ester Maria Maja Blix (1913–2004).

 • Maria Elisabeth Sellin (1941 - ), g. m. ingenjör Björn Oskar Linde.
 • Eva Ester Margareta Sellin (1944 - ), g. m. gif Dan Lebech.

Tab 25.

Carl Gustaf Wilhelm, (son av Pehr Erik Petrus, se tab 22.) f. 1890, † 1963 i Trondheim, Norge. Grosshandlare. G. 1925 m. Klara Margarete Oskvold (1895-).

 • Kjell Gunnar Sellin (1926 - 2000), universitetslärare i Köpenhamn, g. 1957 m. läkarsekreterare Karen Grete Thomsen (1939-).
 • Carl Erik Sellin (1928 - 1929).
 • Elsa Margareta Sellin (1928 - ), leg. sjuksköterska, bosatt i Norge.

Källor

 • Bygdén, Leonard - Hernösands stifts herdaminne (1923-1926)
 • Svenska släktkalendern 1931

: