:

Rosenstedt nr 1353

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosenstedt nr 1353 †

Adlad 1695-10-10, introducerad 1699. Utdöd 1729-11-11.

Guvernementssekreteraren i Pommern, sedermera drottning Christinas kommissarie Olof Endesson adlades 1651-01-26 med namnet (von) Rosenstedt, men blev ej introducerad. Hans ättlingar kvarstannade i Pommern och ätten fortlever ännu i Tyskland.


 • Petrus Petri Björskogensis, född 1590 i Nåberga by i Björskogs socken, Västmanlands län. Student i Uppsala 1613-11-11. Prästvigd 1615 till komminister i Torpa församling av Västerås stift. Komminister i Köping 1620. Kyrkoherde i Gagnefs pastorat av Västerås stift 1632. Död 1661-01-11 [Hm]. Gift 1:o med en prästänka i Torpa församling. Gift 2:o 1633 med Sara Mikaelsdotter, död 1665-09-23, dotter av kyrkoherden i Svärdsjö Mikael Michaelis och Margareta Knutsdotter.

Barn:

 • 2. Petrus Petri Gangius, född 1633-12-15 i Gagnefs prästgård. Student i Uppsala 1649. Disputant 1661. Utrikes resor. Student i Jena, där han disputerade. Återkom 1664. Eloquentiæ lektor vid Västerås gymnasium 1665. Prästvigd 1667-05-17. Promoverad fil. mag. 1668-12-10. Prost och kyrkoherde i Sala 1669-02-25. Kontraktsprost 1670. Kyrkoherde i Stora Tuna pastorat 1674-03-20. Riksdagsfullmäktig 1678, 1680, 1682 och 1686. Ledamot av kommissionen för den nya kyrkoordningen 1686. Död 1707-08-25 [Hm]. Gift 1664-08-14 i Tuna med Christina Teet, född 1644-01-14, död 1730-11-03 i Svärdsjö socken, Kopparbergs län, dotter av burggreven i Falun Henrik Mårtensson Teet, adlad Teet, och hans 2:a fru Anna Troilia.

Barn:

 • Henrik Gangius, adlad Rosenstedt, född 1666-05-01 i Västerås. Student i Uppsala 1676-11-11. Disputant 1686 (At (P).). Extra ordinarie tjänsteman i riksarkivet 1690. Krigsfiskal 1691-06-21 vid de svenska auxiliärtrupperna, som gingo till Rhenströmmen. Överauditör i Wismar och auditör vid Buchwalds regemente 1693-04-15. Adlad 1695-10-10 (introducerad 1699 under nr 1353). Assessor i Svea hovrätt 1710-02-09. Konfirmationsfullmakt 1710-10-03. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1728-03-02. Död 1729-11-17 utan söner och slöt således själv sin adlad ätt. Gift med Christina Göthe, född 1676-08-22, död 1741-03-06 på Österby i Ålands socken, Uppsala län, begraven 1741-03-24 och därefter nedsatt i mannens grav i Stockholm, dotter av assessorn Samuel Rosander, adlad Göthe, och Anna Bertilsdotter.

Barn:

 • Anna Christina, född 1705, död 1716-06-02.
 • Henrietta Catharina, född 1707, död 1788-01-22 på Mjöhult i Sandviks socken, Jönköpings län. Gift 1740-09-25 på Österby med överstelöjtnanten Daniel Barkenbom, född 1693, död 1767-01-21.
 • Sofia Elisabet, levde 1752 i Uppsala. Gift 1:o 1743-09-27 på Österby med brukspatronen Carl Smidt. Gift 2:o 1757-07-22 på Österby med livdrabanten och kaptenen i romersk kejserlig tjänst, friherre Johan Fredrik Nieroth i hans 2:a gifte (gift 1:o med Hedvig Elisabet Pilar von Pilchau, född 1722-02-28, död 1757-02-04 på Valla i Ösmo socken, Stockholms län. Gift 3:o 1761-10-27 med Anna Christina Boman), född 1724 i Köln, död 1766.
 • Ulrika, döpt 1710-04-25 i Stockholm.
 • Henrik, döpt 1711-07-04 i Stockholm.
 • Eva Charlotta, döpt 1712-09-12 på Österby, död 1778 före 11/6 i Stockholm. Gift 1743 före (Hagunda lagfartsprotokoll (OA).) 28/2 med konduktören vid fortifikationen, inspektören över mått, mål och vikt Carl Holm, född 1717, död 1787 i Norrköping.
 • Hedvig, död 1788 och begraven 1788-12-02 i Ampels socken, Estland. Gift före (Hagunda lagfartsprotokoll (OA).) 1743-07-17 med löjtnanten Fabian Vilhelm Pilar von Pilchau, döpt 1713-09-02 i Salentackens socken, (Ha.), Estland. De överflyttade 1755 till Estland.
 • Carolina Magdalena, död änka. Gift före (Hagunda lagfartsprotokoll (OA).) 1744-11-30 med livdrabanten Peter Vilhelm von Bröcker, till Björnarbo i Jumkils socken, Uppsala län, som han köpte 1745-07-24, levde 1748-05-00, men var (Bälinge lagfartsprotokoll (OA).) död 1750-02-06, som i sitt vapen förde en lilja i skölden och en hjort på hjälmen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: