:

Von Wahrendorff nr 2186

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Wahrendorff nr 2186 †

Natural. 1805-08-13, introd. 1807. Utdöd 1881-02-17. Ätten uppgives härstamma från en westfalisk riksadlig ätt.


1Ab.

TAB 1

David Wahrendorff. Bodde i Mecklenburg. Död 1700. Gift 1:o med Margareta Däneke, död 1688-01-26. Gift 2:o 1688-08-28 med Anna Regina Otten.

Barn:

 • 1. Gabriel Fredrik Wahrendorff, född 1688-01-26. Hov- och ekonomiintendent vid mecklenburgska hovet. Död 1749. Gift med Elisabet Walthern, född 1696, död 1768.

Barn:

 • Joakim Daniel Wahrendorff, född 1726-09-07. Inkom till Sverige och blev slutligen grosshandlare i Stockholm samt brukspatron med kommerseråds titel. Död 1803-07-11 i nämnda stad och ligger jämte sin fru begraven i en av honom tillredd, murad grav på Åkers kyrkogård Södermanlands län, där vid nedsättandet av sonsonens, hovmarskalken friherre Martin von Wahrendorffs lik i febr. 1861 deras kistor befunnos alldeles sönderfallna, varför kvarlevorna hopplockades i ett hörn av graven. 'Han förvärvade sig ansenlig rikedom och var ägare av Åkers styckebruk samt Länna och Skeppsta järnbruk (alla i Söd.), Aspa bruk i Närke och Siljansfors i Dalarne förutom flera större och mindre säterier, dem han 1774 fick för sig och barn tillstånd att besitta. Ägde även del i Garpenbergs kopparverk och Bjurfors mässingsbruk.’. Gift 1758-12-17 i Stockholm med Maria Juliana Rothstein, född 1736, död 1821-12-17, dotter av rådmannen i Stockholm Anders Rothstein och Catharina Margareta Höckert.

Barn:

 • Anders Wahrendorff, tysk riksfriherre och natural. svensk adelsman von Wahrendorff, född 1759. Bergsråd. Död 1848. Se Tab. 2
 • Carl Wahrendorff, tysk riksfriherre och natural. svensk adelsman von Wahrendorff, född 1762. Bruksägare. Död 1831. Se Tab. 4
 • Gustaf Wahrendorff, tysk riksfriherre och natural. svensk adelsman von Wahrendorff, född 1774. Major. Död 1818. Se Tab. 5

TAB 2

Anders Wahrendorff, tysk riksfriherre och natural. svensk adelsman von Wahrendorff (son av Joakim Daniel Wahrendorff, Tab. 1), till Åker i likanämnd socken Södermanlands län. Född 1759-09-15 i Stockholm. Studerade tvenne år vid akademien i Edinburgh och ett år vid akademien i Göttingen. Idkade efter hemkomsten en vidsträckt bruksrörelse och lanthushållning. Erhöll 1805-01-09 tillika med sina bröder Carl och Gustaf av tyske kejsaren Frans II bekräftelse på ättens gamla riksadelskap och upphöjdes på samma gång jämte dem i tyskt riksfriherrestånd. Natural. svensk adelsman jämte bröderna s. å. 13/8 (introd. 1807 under nr 2186). Bergsråd 1813-01-21 med skyldighet att tjänstgöra blott så ofta bergskollegium påkallade hans biträde till försöks anställande vid hans bruksegendomar1. RNO 1836-05-24. Död 1848-10-07 på Näsby i Taxinge socken Södermanlands län och ligger jämte sin fru begraven på Taxinge kyrkogård. 'Han och bröderna fingo vid adlandet tillstånd att föra det tyska riksfriherrliga sköldemärket, varjämte han och brorssönerna år 1836 erhöllo k. m:ts bifall att begagna den tyska friherretiteln, utan att sådant skulle få medföra någon förändring uti deras egenskap av svenska adelsmän.’ Gift 1786-12-13 i Göteborg med Maria Charlotta Holterman, född 1768-01-25, död 1841 på Näsby, dotter av direktören vid Svenska ostindiska kompaniet Martin Holterman och Charlotta Arfwedsson.

Barn:

 • Anders, född 1787-10-17. Student i Uppsala 1804. Hovrättsexamen. Hovjunkare 1811. Kanslist i krigskollegium 1815-01-19. Kammarjunkare s. å. Departementssekreterares titel 1818. Död ogift 1820-05-03 i Paris.
 • Martin, född 1789. Hovmarskalk. Död 1861. Se Tab. 3
 • Nils Robert, född 1794-06-13. Student i Uppsala 1804. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen av k. kansliet. Kopist därst. 1815-07-14. Kanslist 1816-12-04. Protokollssekreterare 1817-12-29. Avsked 1826-09-14 med förste expeditionssekreterares n. h. o. v. Död ogift 1827-06-11 i Stockholm, över honom är i trädgården vid Länna bruk i Länna socken Södermanlands län upprest en minnesvärd av gjutet järn.

TAB 3

Martin (son av Anders Wahrendorff, tysk riksfriherre och natural. svensk adelsman von Wahrendorff, Tab. 2). Född 1789-03-26. Student i Uppsala 1804. Kansliexamen 1809. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition. Hovjunkare 1811. Kopist i nämnda expedition s. å. 11/10. Kanslist därst. 1813-05-20. Kammarjunkare s. å. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1814-11-15. Legationssekreterare i London 1818-11-30 och tjänstgjorde tidvis där som chargé d'affaires. Kammarherre 1822-01-11. RRS:tAO2kl. Överceremonimästare 1828-10-08. RNO 1830-12-01. Avsked från ceremonimästartjänsten 1831-06-21. Hovmarskalk s. å. RGrFrO med guldkorset 1837. KDDO 1844-03-29. LKrVA 1851. OffFrHL 1853. RRSrtStO1kl 1859. KVO s. å. 24/6. Död 1861-01-20 i Stockholm i sitt hus nr 10 vid Lilla Trädgårdsgatan, slutande denna ättegren, samt jordfästad i Jakobs kyrka och sedan förd till farfaderns grav på Åkers kyrkogård och där nedsatt, då på samma gång ditfördes hans frus och dotters lik, vilka förut förvarats i en grav i kyrkan. Han testamenterade hela sin egendom, bestående av Åkers styckebruk, Berga, Länna, Söderlänna, Byringe, Näsby, Händö, Röl, Ånhammar, Herrökna, Grytsberg och Stensätra (alla i Söd.) till majoren, sedermera överintendenten i k. m:ts hov Martin Ludvig Berg och k. sekreteraren, brukspatronen Axel Salomon von Stockenström. Gift 1828-04-26 i Paris med sin kusin Alexandrina Vilhelmina Holterman, född 1809, död 1831-01-04 på Åkers styckebruk, dotter av legationsrådet Martin Holterman och Vilhelmina Magdalena Jourdan.

Barn:

 • Vilhelmina Charlotta Matilda, född 1830-03-23 i Stockholm, död 1831-01-21 på Åker.

TAB 4

Carl Wahrendorff, tysk riksfriherre och natural. svensk adelsman von Wahrendorff (son av Joakim Daniel Wahrendorff, Tab. 1), till Aspa. Född 1762-03-27. Studerade, liksom brodern Anders, två år i Edinburgh och ett i Göttingen. Idkade sedan efter hemkomsten bruksrörelse och lanthushållning. Auskultant i bergskollegium 1782-12-13. Erhöll 1805-01-09 tillika med sina bröder Anders och Gustaf av tyske kejsaren Frans II bekräftelse på ättens gamla riksadelskap och upphöjdes på samma gång jämte dem i tyskt riksfriherrestånd. Natural. svensk adelsman jämte bröderna s. å. 13/8 (introd. 1807 under nr 2186). Död 1831-07-23 i Stockholm. Gift med Maria Elisabet Hebbe, född 1763-09-06 i Stockholm, död 1834-08-28, dotter av grosshandlaren Johan Fredrik Hebbe och Elisabet Carlsdotter Tottie.

Barn:

 • Daniel Fredrik, född 1787. Död s. å. 21/5 i Stockholm. Carl Fredrik, född 1788-11-15. Extra ordinarie kanslist i finansexpeditionen av konungens kansli. Kopist därst. 1813. Avsked. Grosshandlare i Stockholm. Död där 1834.
 • Axel, född 1790-03-06. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsen. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1812-04-02. Hovjunkare. Kammarjunkare 1814. Förste sekreterare i kabinettet 1817-09-30. Härold vid KMO 1818-05-11. Legationssekreterare i Paris s. å. 7/7. Kammarherre 1823-01-14. RNO 1826-05-11. Chargé d'affaires i Bryssel 1837-09-11. OffBLeopO 1838. Chargé d'affaires jämväl i Haag 1843-10-02–1847-12-30. KBLeopO. KNedEkkrO. Död ogift 1851-05-20 i Bryssel och slöt denna ättegren.

TAB 5

Gustaf Wahrendorff, tysk riksfriherre och natural. svensk adelsman von Wahrendorff (son av Joakim Daniel Wahrendorff, Tab. 1), till Skeppsta. Född 1774-03-03 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. Student i Uppsala 1787-03-02. Officerskadett vid artilleriregementet 1793-03-07. Underlöjtnant därst. s. å. 25/3. Placerad på Svea artilleriregemente 1794-06-23. Löjtnant vid Göta garde, sedermera svenska gardet kallat, 1795-01-06. S-skapten därst. 1797-04-27. Avsked från gardet och major i armén 1802-11-08. Erhöll 1805-01-09 tillika med sina bröder Anders och Carl bekräftelse på ättens gamla riksadelskap och upphöjdes på samma gång jämte dem i tyskt riksfriherrestånd. Natural. svensk adelsman jämte bröderna s. å. 13/8 (introd. 1807 under nr 2186). Avsked ur krigstjänsten 1807-11-09. Död 1818-05-14 i Stockholm. Gift 1805-09-08 med Maria von Gagern, född 1788-08-24, död 1811-01-16 i Stockholm, dotter av pommerska lantrådet Henrik von Gagern och Maria von Schéele.

Barn:

 • Henrik Gustaf, född 1806-05-25 på Åkers bruk. Student i Uppsala 1822. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Kammarjunkare 1828-02-01. Kammarherre. Registrator vid KMO 1854-04-28 och RNO. Avsked från registratorsämbetet och utnämnd till hovmarskalk 1862-05-03. Död ogift 1881-02-17 i Stockholm och utslocknade med honom denna adliga ätt. Ägde fäderneegendomen Skeppsta bruk i Gåsinge socken Södermanlands län.
 • Joakim Carl August, född 1809-11-27 i Stockholm. Död 1814-03-03.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: