:

Svedenheim nr 1615

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Svedenheim nr 1615 †

Adlad 1719-06-13, introd. 1720. Utdöd 1802-07-09.

Systrarna till den adlade David Svedheim, Anna Catharina, född 1700, död 1790, gift med löjtnanten Adam Rikard von Post, nr 689, Cecilia, född 1704, död 1794, gift med ryttmästaren Daniel Svedenstierna, och Edla, född 1711, död 1784, gift med kanslisten Govert de Silentz, kallas i samtida handlingar omväxlande Svedheim och von Svedenheim.


1J. Johansson, Noraskogs arkiv III, sid. 262–263. 2Um. 3Ak. 4A. Garfvé, Fellingsbro sockens historia (1926). 5Inr. Tidningar.

TAB 1

Lars Jönsson. Bonde i Gåsta by i Fellingsbro socken, Örebro län och häradets ombud vid riksdagen 1664.1

Barn:

  • Nils Larsson, adlad Svedenstierna, född 1655. Bruksägare. Död 1727. Se adliga ätten Svedenstierna, Tab. 1.
  • Bengt Larsson Svedmark. Bruksägare. Död 1721. Se Tab. 2.

TAB 2

Bengt Larsson Svedmark (son av Lars Jönsson, Tab. 1). Ägde Söderby (nu Sörbyholm) och Vesslingeholms bruks- och lantegendomar i Fellingsbro socken, vilka han fick genom sitt gifte. Död 1721. Gift med Anna Feif, dotter av handelsmannen David Feif. Arvsfördelning efter båda makarna förrättades 1721-05-08.

Barn:

  • David Svedheim, adlad Svedenheim, till Söderby (Sörbyholm) med underlydande bruk och egendomar Spånga, Blixterboda och Hoboda i Fellingsbro socken. Född1 1698-02-22 i nämnda socken. Student i Uppsala2 1706-02-19. Volontär vid livgardet 1713. Furir därst. 1715-05-26. Sergeant s. å. Avsked s. å. 12/10. Löjtnant vid adelsfaneregementet s. å. 3/11. Löjtnant vid Upplands ståndsdragonregemente 1716-07-11. Kapten därst. 1718-09-13. Adlad 1719-06-13 (introd. 1720 under nr 1615). Majors avsked 1720-05-30. Död 1738-08-27 på Söderby. Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge. Gift1 1720-02-28 med Sara Brita Jerlström, född 1697-01-27 på Yxe bruk1 i Lindesbergs landsförsaml., Örebro län, död 1768-03-02 på Söderby, dotter av bruksägaren Arent Eliæsson och Elisabet Ehrenpreus, samt syster till Elias Samuel Arent och Niklas Jerlström, adlade Jerlström.

Barn:

  • Carl Didrik, född 1721. Överstelöjtnant. Död 1784. Se Tab. 3.
  • Adolf, född 1722-10-05 (13/10 enl. moderns egenhändiga anteckn.)1 på Söderby. Kommissarie i riksens ständers manufakturkontor3 1762-06-19. Död ogift 1765-06-01 i Stockholm.
  • Julius, född 1724-07-27 på Söderby, död där 1735-03-08.

TAB 3

Carl Didrik (son av David Svedheim, adlad Svedenheim, Tab. 2), till Åby frälsehemman samt Söderby och Åby järnbruk, alla i Fellingsbro socken, Örebro län tillsammans med brodern Adolf, vilka egendomar modern avstod till dem1 1747-02-01, men vilka de försålde 17614. Född 1721-09-30 (28/9 enl. moderns anteckn.)1 på Söderby. Volontär vid fortifikationen 1738-06-26. Ryttare vid livregementet till häst 1739. Korpral därst. 1741-07-29. Kvartermästare 1744-05-22. Kornett 1745-04-01. Löjtnant 1749-05-09. Stabsryttmästare 1759-06-04. Ryttmästares indelning 1761-05-05. RSO s. å. 23/11. Överstelöjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1773-03-04. Transp. till lätta dragonkåren 1774-06-06. Avsked s. å. 13/7. Död 1784-04-03 (27/3)5 på Söderby. Han deltog i kriget i Finland 1741 och i Pommern 1758– 1761. Gift 1746-06-22 med Fredrika Charlotta Riben, född 1718-03-08, död 1766-07-25 Charlottenborg, dotter av arkiatern Mattias Ribe, adlad Riben, och Dorotea Harmens.

Barn:

  • Carl Adolf, född 1747. Ryttmästare. Död 1802. Se Tab. 4.

TAB 4

Carl Adolf (son av Carl Didrik, Tab. 3), född 1747-10-14 i Fellingsbro socken. Student i Uppsala2 1757-11-08. Volontär vid livregementet till häst 1761-02-20. Korpral därst. s. å. 24/9. Kornett 1768-03-18. Löjtnant 1773-06-21. Avsked 1775-12-13. Löjtnant vid adelsfaneregementet och ryttmästare i armén 1777-01-29. Avsked 1785-03-02. Död 1802-07-09 på Vesslingbyholm5 i Fellingsbro socken och slöt ätten. Han ägde tillsammans med hovjunkaren Joh. Jak. Svedenstierna Söderby och Åby egendomar med underlydande i nämnda socken under åren 1775–1784.4 Gift 1:o 1786-09-19 på Vesslingbyholm med Ulrika Eleonora Hjelmborg, född 1764-06-02, död 1793-01-18 i Mariefred, dotter av ryttmästaren Christian Niklas Hjelmborg, och Agneta Eleonora von Staffeldt. Gift 2:o 1796-07-31 i Himmeta prästgård, Västmanlands län med Maria Christina Edman, född 1764, död 1798-02-13 i nämnda prästgård, dotter av kyrkoherden i Himmeta pastorat av Västerås stift Per Edman och Margareta Christina Norberg.

Barn:

  • 1. Charlotta Eleonora, född 1787-09-26, död 1790-02-31 i Mariefred.
  • 1. Adolf Didrik, född 1789-10-14 i Mariefred, död där 1790-03-10.
  • 1. Adolf Didrik, född 1792-01-06 i Mariefred, död där s. å. 29/5.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: