:

Von Born nr 2083

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Born nr 2083

Adlad 1772-09-13, introducerad 1776.

Denna ätt inkom i början av 1500-talet från Cassuben till svenska Pommern och har därifrån utgrenat sig till Sverige och Finland. Ätten, som undfick rikstyskt adelsdiplom 1750-04-09 och som immatrikulerades på finska riddarhuset 1818-01-30 under nr 153 bland adelsmän, fortlever numera endast genom en år 1864 under nr 47 i finskt friherrligt stånd upphöjd gren.

TAB 1

Claes Born Handlande i Stralsund. Gift med Lucia Grentzein

Barn:

 • Heinrich Born, född 1598, arvherre till Pantelitz i Pommern. Alterman des Gewandhauses i Stralsund. Föreståndare för S:t Nikolaikyrkan i Stralsund och medlem av stadens sjumannaråd. Död 1671. Begraven 1671-03-15 i S:t Nikolaikyrkan. Gift med Margareta (Catharina) Hagemeister, dotter av rådsherren i Stralsund Christian Hagemeister och Margareta Vieth

Barn:

 • Christian Born, född 1639, döpt 1639-09-06 i Stralsund, arvherre till Pantelitz. Gift med Margareta Engelbrecht, död 1699, dotter av lantrådet och borgmästaren i Stralsund Herman Engelbrecht och Ilsabe Tessin

Barn:

 • Herman Henrik von Born, född omkring 1691 i Vorpommern. Adjutant vid Östgöta infanteriregemente 1707-10-24. Fången 1709-07-01, vid Perevolotjna. Hemkom 1722-05-00. Löjtnants karaktär och placering vid drottningens livregemente 1722-06-26. Kaptens avsked 1729-01-14. Kejserlig romersk adelsman 1750-04-09. Död 1757-10-29 på sin egendom Lüdershagen i Voigdehagens socken i Pommern. Gift 1729-06-02 på Lüdershagen i Pommern med Catharina Margareta von Wolffradt, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1712 med Niklas von Bauman, född 1690, död 1727), född 1695-03-14 (1697) i Rostock, död 1772-01-27 på Lüdershagen, dotter av mecklenburgska hovrådet Didrik Samuel von Wolffradt, i hans 1:a gifte, och Margareta Elisabet Stolte.

Barn:

 • Henrik Samuel Herman, adlad von Born, född 22/4 på Lüdershagen, döpt 1733-05-04 på Lüdershagen. Volontär vid drottningens livregemente i Stralsund 1750. Förare vid drottningens livregemente i Stralsund 1753-11-30. Fänrik vid en grenadjärkår i sachsisk tjänst 1754-10-04. Löjtnant 1765-05-01. Kapten vid en grenadjärkår i sachsisk tjänst 1768-03-06. Jämte brodern svensk adelsman 1772-09-13, (introducerad 1776 under nr 2083). Kapten i svenska armén 1775-05-18. Stabskapten vid drottningens livregemente 1778-01-14. Överstelöjtnants avsked 1793-07-15, död barnlös 1796-04-06 Zarrendorf Gift med Christiane Ida Henriette von Klein i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1802 med översten Lorentz Peter Almqvist, adlad Almfelt, född 1739, död 1807), döpt 1749-03-16 i Schwerin, död 1829-06-29 i Ribnitz i Mecklenburg, dotter av mecklenburgska geheimerådet Christoffer Henrik von Klein och Maria Magdalena von Bibau.
 • Carl Bernhard, adlad von Born, född 1734, död 1790. Se Tab. 2

TAB 2

Carl Bernhard, adlad von Born, (son av Herman Henrik von Born, tab 1), född 1734-08-07 på Lüdershagen. Volontär vid drottningens livregemente i Stralsund 1750. Förare vid drottningens livregemente 1751. Sergeant vid Lantingshausens regemente 1752-03-30. Fänrik vid Lantingshausens regemente 1754-12-30. Löjtnant 1761-05-05. RSO 1772-09-12, med valspråk: Cuivis bene. Jämte brodern svensk adelsman 1772-09-13, (introducerad 1776 under nr 2083). Kapten vid Skytteska regementet 1773-01-20. Regementskvartermästare vid Skytteska regementet, 1773-04-22. Sekundmajor vid Flemingska regementet 1778-01-21. Premiärmajor 1780-12-13. Överstelöjtnant vid Staekelbergska regementet 1788-08-23. Död 1790-11-10 på Sveaborg. Gift 1781-03-29, i Rantasalmi prästgård i Finland med Johanna Catharina Krogius, född 1759-06-10 i Pieksämäki socken, död 1809-11-26 Tiitala, dotter av kyrkoherden i Rantasalmi, kungl, hovpredikanten Samuel Krogius och Helena Christina Nylander.

Barn:

 • Samuel Fredrik, född 1782. Landshövding. Död 1850 Se Tab. 3.
 • Carolina Charlotta, född 1783-09-03. Stiftsjungfru. Död 1813-03-22 Rönnäs Gift 1807-04-03 [Ckb.] (1807-03-29) med häradshövdingen friherre Carl Henrik Wrede af Elimä, i hans 1:a gifte, född 1778, död 1837.
 • Helena Sofia, född 1785-04-25. Stiftsjungfru. Död 1787-05-28 på Sveaborg.
 • Maria Catharina, född 1786-10-03. Stiftsjungfru. Död 1860-08-07, Braseborg Gift 1811-12-25, på Gammelbacka i Borgå socken med majoren Fredrik Gustaf Aminoff, i hans 2:a gifte, född 1779, död 1858.
 • Carl Bernhard Henrik, född 1788-10-23, i Nylands län. Kadett i Haapaniemi 1804-02-15. Utexaminerad 1807-07-13. Fänrik vid Savolaks' infanteriregemente 1807-12-07. Död 1809-08-29 på Tiitala ,

TAB 3

Samuel Fredrik, (son av Carl Bernhard, adlad von Born, tab 2), född 1782-07-02 i Lovisa. Antagen till krigstjänst 1787-08-10 såsom sergeant vid änkedrottningens livregemente. Fänrik vid Flemingska värvade regementet 1788-05-20. Kadett vid Haapaniemi krigsskola 1794-10-01. Utexaminerad 1799-07-04. Fänrik vid Svea livgarde 1799-10-26. Löjtnant vid Savolaks' lätta infanteriregemente 1800-06-09. Stabskapten vid Savolaks' lätta infanteriregemente 1803-03-09. Kapten och chef för Savolaksbrigadens artillerikår 1806-05-19. Informationsofficer vid Savolaks' jägareregemente 1806-09-08. Stabsadjutant och 1. adjutant vid chefsexpeditionen hos befälhavaren för finska härens norra fördelning 1809-03-15. RSO 1809-07-03. Major i armén 1809-09-06. Kapten vid Svea livgarde 1810-05-21. Avsked ur svenska tjänsten med överstelöjtnants n. h. o. v. 1810-09-08. Bosatte sig därefter i Finland och immatrikulerades, jämte sönerna, på finska riddarhuset 1818-01-30 under nr 153 bland adelsmän. Vice landshövding i Uleåborgs län 1819-04-03. RRS:tAO2kl 1819-09-08. Landshövding i Uleborgs län 1820-02-22. Avsked 1826-01-25. Ledamot av kejs. senaten för Finland 1826-01-25. RRS:tV102klmstk 1826-09-03. Vice ordförande i senatens ekonomidepartement 1826-12-12–1828-01-12. Entledigad från ledamotsbetattningen i senaten 1828-06-05, bodde sedermera på sin egendom Gammelbacka i Borgå socken. Död 1850-11-15 i Helsingfors. Han deltog med utmärkelse i finska kriget 1808–1809. Gift 1811-06-24, i Pernå kyrka med Catharina Elisabet von Morian, född 1793-02-05 Sarvlaks

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född tvilling 1812-02-16 på Gammelbacka, död 1812-03-07.
 • Carl Johan, född tvilling 1812-02-16 på Gammelbacka, död 1812-02-28.
 • Carl Fredrik, född 1813-10-04 på Gammelbacka. Student i Helsingfors 1829-04-15. Auskultant i Åbo hovrätt 1833-12-20. Extra ordinarie kammarskrivare i kejs. senatens ekonomidepartement 1834-06-20. Extra ordinarie kopist i senatens justitiedepartement 1834-12-09. Extra ordinarie notarie i Åbo hovrätt 1836-06-20. Vice häradshövding 1837-12-20. Kopist i kejs. finska senaten 1839-01-15. Kanslist i kejs. finska senaten 1841-10-30. Registrator 1845-09-19. Protokollssekreterare 1846-04-09. Riddarhussekreterare vid finska riddarhuset 1848-05-22–1855-02-26. Referendariesekreterare för storskiftesärendena 1853-04-14. Avsked därifrån 1855-04-19. Död ogift 1867-12-15 på Sarvlaks.
 • Johan August, finsk friherre von Born, född 1815. Statsråd. Död 1878. Se Tab. 4.
 • Viktor Magnus, född 1817-06-08 på Gammelbacka. Student i Helsingfors 1832-01-21. Kadett i Fredrikshamn 1833-01-24. Fänrik vid livgardesdragonregementet 1838-01-14. Död ogift 1838-07-27 i Helsingfors.
 • Catharina Augusta Charlotta, född 1819-09-09 på Gammelbacka, död 1873-04-15 i Helsingfors. Gift 1841-08-29 på Gammelbacka med prokuratorsadjointen i kejs. senaten för Finland Knut Emil Robert Munck af Fulkila, född 1807, död 1869.
 • Elisabet Constance, född 1824-04-25 (1825-04-24) i Uleåborg, död 1875-06-24 Baijars Gift 1848-09-24 (1848-09-27) på Gammelbacka med kaptenen Claes Otto Segerstråle, av finska adlad ätten nr 156, och av en i Finland adopt. gren av svenska adlade ätten Segerstråle, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1840-09-20 på Baijars med Sofia Christina Lovisa Ehrnrooth, född 1815-08-15, död 1845-03-23 på Baijars, dotter av överstelöjtnanten Magnus Johan Ehrnrooth B, och Lovisa Fredrika Tandefelt), född 1812-01-05 Kotkaniemi

TAB 4

Johan August, (son av Samuel Fredrik, tab 3), finsk friherre von Born, född 1815-08-29 på Gammelbacka. Student i Helsingfors 1832-01-21. Auskultant i Åbo hovrätt 1834-12-19. Extra ordinarie kopist i kejs. senatens för Finland justitiedepartement 1835-12-03 och extra ordinarie kammarskrivare i senatens ekonomidepartement 1836-06-23. Extra notarie i Åbo hovrätt 1837-06-22. Vice häradshövding 1838-12-20. Kanslist i Åbo hovrätt 1839-03-25. Registrator i Viborgs hovrätt 1839-10-01. Tillförordnad protokollssekreterare 1840-05-26. Protokollssekreterares namn och värdighet 1841-04-15. Aktuarie i Viborgs hovrätt 1841-06-15. Extra fiskal i Viborgs hovrätt 1841-10-16. Notarie 1841-10-23. Protokollssekreterare i finansexpeditionen av senatens ekonomidepartement 1842-04-14. RBS:tAO3kl 1854-03-04. Kammarjunkare vid kejs. hovet 1855-02-16. Överdirektör vid generaltulldirektionen i Finland och chef för tullverket i Finland 1855-11-21. RRS:tStO2kl 1857-04-15, och erhöll till detta ordenstecken kejs. krona 1859-04-24. Statsråds titel 1861-05-05. Erhöll en briljanterad ring med kejsarens namnchiffer 1862-04-17. Finsk friherre 1864-05-01 (introducerad på finska riddarhuset 1865-04-11 under nr 47). Senator och ledamot av kejs. senatens för Finland ekonomidepartement samt chef för senatens kansliexpedition 1865-04-07. Kammarherre vid kejs. hovet 1865-04-12. RRS:tAO2klm. kejs. krona 1866-11-09. Chef för jordbruksexpeditionen i senaten 1866-12-12. RRS:tV1O3kl 1868-08-26. RRS:tStO1kl 1871-04-09 och S:tAO1kl 1873-04-20. Avsked 1873-05-10, varefter han ägnade sig åt skötseln av sina egendomar Gammelbacka i Borga socken och Sarvlaks i Pernå socken. Var vice lantmarskalk vid lantdagen 1872 och lantmarskalk vid lantdagen 1877–1878. Död 1878-10-29 i Helsingfors och begraven i Pernå. Gift 1844-09-03 i Piikkis kyrka med Hedvig Lovisa Fransiska von Haartman, född 1824-12-08 i Åbo, död 1907-12-23 på Gammelbacka, dotter av generaldirektören och statsrådet Carl Daniel von Haartman, och hans 1:a fru Maria Helena Rosina Franzén.

Barn:

 • Helena Maria Fransiska, född 1845-06-29 i Helsingfors (på Gammelbacka), död på Gammelbacka 1846-05-13.
 • Fanny Elisabet, finsk friherrinna, född 1847-01-13 i Helsingfors, död i Helsingfors 1924-02-21. Gift 1:o i Helsingfors 1865-03-25 med generalen av artilleriet Axel Gadolin, finsk adelsman Gadolin, nr 245, från vilken hon 1875 blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1861-01-22 med Elisabet Launitz, född 1840-07-03, död 1862-04-25, dotter av kontraktsprosten Emil Launitz och Ida von Budberg), född 1828-06-24, död 1892-12-17 i S:t Petersburg. Gift 2:o 1875-08-06 i S:t Petersburg med översten och kommendören för 7. Tavastehus finska skarpskyttebataljon Fredrik Willehad von Wendt,, född 1843-11-19 i Helsingfors, död 1891-11-14, i Tavastehus.
 • Na'ℑ'ma Charlotta, finsk friherrinna, född 1848-08-02 i Helsingfors, död i Helsingfors 1870-03-18. Gift 1868-10-09 i Helsingfors med översten Anders Georg Emil Munsterhjelm, född 1838, död 1895.
 • Carl Fredrik, född 1849-11-19 i Helsingfors, död i Helsingfors 1853-03-30.
 • Viktor Magnus, finsk friherre, född 1851. Godsägare. Död 1917. Se Tab. 5.
 • Helena Rosina, finsk friherrinna, född 1854-06-02 på Gammelbacka. Hovfröken hos kejsarinnan av Ryssland 1876-07-17. Död 1882-11-15 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1880-05-30 med verkl. statsrådet Claes Alexis Constantin Gripenberg, i hans 1:a gifte, född 1852.
 • Johan Axel, född 1857-06-23 på Gammelbacka, död 1859-10-16 i Helsingfors.
 • Alexander, född 1859-04-27 i Helsingfors, död 1861-09-27 på Gammelbacka.
 • Hanna Maria, finsk friherrinna, född 1861-08-09 på Gammelbacka. Gift 1883-11-09 i Helsingfors med verkställande direktören i livförsäkringsaktiebolag Thulé, riksbanksfullmäktigen, före detta löjtnanten vid Svea artilleriregemente. KNO1kl, KVO1kl mm Sven Teodor Palme, född 1854-12-04 i Kalmar, död 1934-08-09 i Stockholm, Engelbrekts förs. Ägare Ånga säteri i Svärta socken, Södermanlands län.
 • Frans Mikael, finsk friherre, född 1865-01-10 i Helsingfors, död 1881-10-16 på Gammelbacka.

TAB 5

Viktor Magnus, (son av Johan August von Born, finsk friherre von Born, tab 4), finsk friherre, född 1851-10-08, i Helsingfors. Student i Helsingfors 1868-05-16. Auskultant i Åbo hovrätt 1873-10-01. Kanslist i riddarhusdirektionen 1876-12-01–1879-04-01, blev 1903-04-00 under Bobrikoffska våldsregimen förbjuden att vistas i Finland och uppehöll sig av denna orsak i Sverige till 1904-12-00, då han återkom till Finland såsom representant för sin friherrliga ätt vid lantdagen. Förbudet att vistas i Finland återkallat 1905-01-00. Lantmarskalk vid den sista ständerlantdagen 1905–1906. Ordförande i Finska hushållningssällskapet 1906–1912. Lantdagsman i enkammarlantdagen 1910–1913. Död 1917-09-15 (1917-06-15) på sin egendom Sarvlaks i Pernå socken. Gift 1:o 1876-10-08 i Helsingfors med Hulda Augusta Berndtson, född i Helsingfors 1857-04-28, död 1891-01-22 på Sarvlaks, dotter av expeditionschefen, skalden, til. doktorn Fredrik Berndtson och (finska friherrinnan) Augusta Christina de la Chapelle. Gift 2:o 1893-11-02 i S:t Klara kyrka i Stockholm med Clara Henny Helena Grafström, född 1868-05-20 i Stockholm, död 1905-04-09 (1905-04-10) i Djursholm och begraven i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Klara förs i Stockholm, överhovpredikanten och ordensbiskopen, teol. och fil. doktorn Tor Fritiof Gratström och Heloise Desdemona Hazelius. Gift 3:o 1908-12-06 i Helsingfors med (finska friherrinnan) Anna Elise de la Chapelle i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1888-01-19 i Helsingfors med historie- och genremålaren Albert August Aristides Edelfelt, född 1854. Död 1905), född 1857-01-15 i Helsingfors, död i Helsingfors 1921-12-21, dotter av statsrådet (friherre) Carl Viktor de la Chapelle, och Julia Josefina Elisabet Lepsen.

Barn:

 • 1. Carin Helena, finsk friherrinna, född 1877-09-04 på Gammelbacka (i Helsingfors). Student i Helsingfors 1897-05-22. Död i Helsingfors 1918-04-25. Gift 1900-01-14 på Sarvlaks med professorn vid universitetet i Helsingfors, fil. doktorn Vilhelm Ramsay, nr 215, född 1865.
 • 1. Elsa Maria, finsk friherrinna, född 1879-06-20 på Sarvlaks. Student i Helsingfors 1898-05-23. Skriftställarinna. Gift 1901-05-30 på Sarvlaks med majoren friherre Gustaf Adolf Silfverhielm nr 259 (159), i hans 2:a gifte, från vilken hon 1924-12-17 blev skild, född 1872.
 • 1. Hulda Margareta (Greta), finsk friherrinna, född 1881-01-02 på Gammelbacka. Student i Helsingfors 1899-05-22. Gift 1908-09-08 i Helsingfors med bergsingenjören Albert von Julin, finska adlad ätten nr 214, född 1876-09-02 Fiskars
 • 1. Ellen Augusta (Ellan), finsk friherrinna, född 1882-04-08, på Sarvlaks. Gift 1908-05-26 i Helsingfors med professorn vid Åbo akademi fil. doktorn Per Olof von Törne, född 1882.
 • 1. Fanny Helena, finsk friherrinna, född 1884-01-27 på Sarvlaks. Gift 1915-12-29 i Kristiania m. praktiserande läkaren i Helsingfors fil. mag., med. och kir. doktorn Robert Edvard Albert Björkenheim, finska adlade ätten nr 197, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1904-09-06 i S:t Petersburg med Anna Hindström, från vilken han 1913 blev skild, född 1883-05-17), född 1877-02-02 på Vuojoki i Euraåminne socken.
 • 1. Ernst Viktor Lorentz, finsk friherre, född 1885-08-24, på Sarvlaks. Student i Helsingfors 1904-09-06. Auskultant i Åbo hovrätt 1909-06-22. Vice häradshövding 1912-05-31. Avförd nr hovrätten 1913. Tillförordnad borgmästare i Helsingfors 1913. För sin lagtrohet under denna, tid av rysk domstol dömd till tre månaders fängelsestraff, som han avsatt i Kresty i Petersburg 1915. Deltog i striden mot rebellerna 1918. FFrK2kl 1918. Ledamot av finska riksdagen sedan 1919. Suppleant i riksrätten 1919. Ägde Sarvlaks i Pernå socken. Gift 1918-07-15 i Helsingfors med Alix Ellen Toivi Selin, född 1895-01-22 i Helsingfors, skådespelerska, dotter av generalmajoren Fredrik Vilhelm Selin och Ellen Hulda Lovisa Schulman (finska adliga ätten).
 • 1. Magda Elisabet (Maggie), finsk friherrinna, född 1886-09-24 på Sarvlaks. Student i Helsingfors 1904-05-24. Med. kand. 1910-04-27. Med. lic. 1916-03-01. Gift 1911-08-03 i Kristiania med läkaren vid kommunala sjukhuset i Esbo socken med. lic. Allan Fayllos Heikel, född 1885-10-13 i Helsingfors.
 • 1. Hulda Na'ℑ'mi (Ulli), finsk friherrinna, född 1887-10-03 på Sarvlaks. Gift 1911-05-30 i Helsingfors med vice häradshövdingen (finske greven) Johan Fredrik Adolf Aminoff, född 1888.
 • 1. Carl Johan Magnus, finsk friherre, född 1889-10-01 på Sarvlaks. Student i Helsingfors 1909-05-13. Fil. kand. 1915-05-08. Agronomie examen 1915-05-29. Deltog i striderna mot rebellerna 1918. FFrM2kl 1918. Tillförordnad lokalchef för Pernå skyddskår 1920-07-00. Ägare Norr-Sarvlaks i Pernå socken.
 • 2. Märta Clarissa, finsk friherrinna, född 1894-11-10 på Sarvlaks. Gift 1:o 1918-01-29 med forstmästaren William Gustaf Thomé'' född 1880-07-30 i Alajärvi socken [Medd. av filosofie doktor Eric von Born], död 1918-02-01 i närheten av Nummela i Lojo socken, mördad av rebellerna. Gift 2:o 1921-08-16 i Helsingfors med forstmästaren Verner Rudolf Henriksson, född 1888-11-18 i Strömfors.
 • 2. Erik Fritiof Mikael, finsk friherre, född 1897. Skriftställare. Se Tab. 6.
 • 2. Henny Dolores, finsk friherrinna, född 1902-11-09 på Sarvlaks, död 1908-02-17 i Södertälje.
 • 2. Viktor, finsk friherre, född 1903-12-02 på Sarvlaks, död 1920-07-04 i Helsingfors och begraven i Pernå.

TAB 6

Erik Fritiof Mikael, (son av Viktor Magnus, tab 5). Finsk friherre. Född 1897-06-29 Sarvlaks Student i Bern 1917-10-26. Studentexamen i Zürich 1918-03-30. Student vid universitetet i Basel 1918-04-25 och vid Albert Ludwigs-universitetet i Freiburg 1920-05-01. Fil. doktor vid Albert Ludwigs-universitetet i Freiburg 1923-10-11. Politisk skriftställare. Ledare av Nya kyrkan s svenska förs i Stockholm. Ordförande i dess kyrkoråd. Gift 1:o 1922-08-10 i Schleuss i Sachsen med preussiska friherrinnan Hilda Teodora Ida Luise Anna Senfft von Pilsach från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1935-05-22 född 1893-08-07 i Cassel, dotter av preussiske kaptenen friherre Fredrich Wilhelm August Ernst Senfft von Pilsach och Anna Magdalena von Glasenapp. Gift 2:o 1935-07-09 i Stockholm, finska förs med författarinnan Birgit Anita Möller, född 1898-11-17 i Helsingfors

Barn:

 • Ernst Viktor Magnus,
 • 2. Karin Helena Adelheid (Heidi)
 • 2. Catharina Elisabeth Bodil

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: