Lindcreutz nr 1633

Från Adelsvapen-Wiki

1633.jpg


Adliga ätten Lindcreutz nr 1633 †

Adlad 1719-06-25, introducerad 1720. Utdöd 1744-10-18.


  • Hans Lindberg. Rådman och fältskär i Södertälje. Död 1691. Gift med Anna Gemer, dotter av handlanden i Stockholm Albrekt Gemer och Maria Vaston samt syster (Öä X, s, 411.) till borgmästaren Anders Gemer, adlad Gemer, nr 905.

Barn:

  • Albrekt Lindberg, adlad Lindcreutz, född 1674-09-05 i Södertälje. Student i Uppsala 1692-01-21. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1698. Aktuarie och registrator vid defensionskommissionen 1704. Referendarie i kammarkollegium 1710. Sekreterare kammarkollegium 1718-04-02. Adlad 1719-06-25 (introducerad 1720 under nr 1633). Kammarråd 1724-10-08. Kommissarie i reduktionskommissionen i Pommern 1733-11-15. Landshövding i Stora Kopparbergs län 1739-08-14. President i kammarkollegium 1742-10-14. Död barnlös 1744-10-13 i Stockholm och slöt således själv sin adliga ätt samt begraven 1744-10-19 i Maria Magdalena kyrka i Stockholm, varvid vapnet krossades av dåvarande kunglig sekreteraren, sedermera riksrådet och kanslipresidenten greve And. Joh. von Höpken, som vid detta tillfälle höll ett åminnelsetal, tryckt i Stockholm 1744. Gift 1707 med Judita Leijel, död 1746-10-17 dotter av handelsmannen i Stockholm Adam Patriksson Leijel och Helena Radou samt kusin till herrarna Leijel, naturaliserad Leijel, 1532 och 1533.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.