Möhlman nr 1663

Från Adelsvapen-Wiki

1663.jpg


Adliga ätten Möhlman nr 1663 †

Adlad 1719-10-01, introd. 1720. Utdöd 1761-11-28.


  • Sven Månsson. Skattebonde Näs

Barn:

  • Ingevald Svensson. Skattebonde på Näs efter fadern. Gift med Malin Simonsdotter, dotter av fogden Simon Olofsson i Långerud i Visnums socken, Värmlands län samt syster till regementspastorn i Österbotten Torbern Forsman.

Barn:

  • Björn Ingevaldsson, född 1603 i Näs. Rådman i Torshälla. Död där 1685-04-26 och begraven i Torshälla kyrka. Gift 1635-11-16 med Brigitta Göransdotter, född 1613-09-00, död 1670-01-02, dotter av Göran Mattsson i Harlaby i Pernå socken i Nylands län och Brigitta Henriksdotter.

Barn:

  • Sven Björnsson Möhlman, född 1636-08-27 på Hyndevads bruk i Fors socken, Södermanlands län. Handelsman i Stockholm och brukspatron på Hammarby järnbruk i Nora landsförsaml., Örebro län. Död 1687-04-11 i Stockholm och begraven s. å. 8/5 i Leijelska graven i Storkyrkan. Gift 1:o 1676-08-04 nämnda stad med Adriana Versluys, död 1679-05-15, dotter av handlanden i Stockholm Johan Versluys från Holland och Anna Dileur. Gift 2:o 1683-11-18 med Maria Leijel i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1706-09-01 med landshövdingen Peter Schnack, adlad Snack, i hans 4:e gifte, född 1632, död 1713), född 1657-05-00, död 1740-10-02, dotter av brukspatronen Jakob Patriksson Leijel och hans 2:a hustru Barbara Marta Dress samt syster till brukspatronen Adam Leijel, natural. Leijel.

Barn:

  • 2. Jakob Möhlman, adlad Möhlman, född 1685-01-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1 1699-05-01. Auskultant i Svea hovrätt. Avsked därifrån. Brukspatron på Hammarby. Adlad 1719-10-01 (introd. 1720 under nr 1663). Död ogift 1761-11-28 i Stockholm och slöt själv sin ätt samt begraven i Storkyrkan, varvid vapnet krossades av sedermera vice presidenten Adam Fredenstierna. Brukspatron Möhlman var en mycket beläst man samt ägde ett stort och kostbart bibliotek, som till en del enligt tryckt förteckning såldes i Stockholm på auktion 1769–70, men till en del inköptes 1886 för kungl. bibliotekets räkning. 2

1Um. 2J. A. Almquist, Sveriges bibliografiska litteratur nr 4362.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.