:

Königsheim nr 1345

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Königsheim nr 1345 †

Adlad 1696-08-25, introducerad 1697. Utdöd 1723.


  • Julius Henrik Claesson, adlad Königshelm, född 1657 i Ratzeburg i Sachsen-Lauenburg, där fadern var oberforstmeister. Kornett vid Otto Vilhelm Königsmarcks armé på Rügen 1677. Stallmästare hos O. V. Königsmarck. Avsked 1682. Volontär vid prins Ludvigs av Baden regemente i Ungern 1683. Löjtnant vid prins Ludvigs av Baden regemente 1683. Kapten vid Nils Bielkes dragonregemente i bajersk tjänst 1684. Ryttmästare vid Nils Bielkes kavalleriregemente i bajersk tjänst 1687. Stadsmajor i Stettin 1688. Ryttmästare vid bremiska kavalleriregementet 1688. Generaladjutant hos J. Mellin 1690. Major vid pommerska kavalleriregementet 1692-12-06. Adlad 1696-08-25 (introducerad 1697 under nr 1345). Överstelöjtnant vid pommerska kavalleriregementet 1696-12-06. Avsked 1704-04-25. Död 1723 (Kv.) utan söner och slöt således själv sin ätt på svärdssidan.. Gift med Maria Augusta von Wolffradt, dotter av kansleren Herman von Wolffradt, nr 563, och Christina Rehnskiöld.

Barn:

  • Juliana Elisabet, död 1734-06-23. Gift 1715 med rytt mästaren Lorens Ekenberg, född 1680, död 1749
  • Barbara Maria, född 1700, död 1747. Gift 1722 med lantrådet Gustaf Peter (von) Lillieström född 1689, död 1775.
  • Catharina Augusta, död 1738-02-03. Gift 1725-07-20 med kaptenen Herman Christoffer Hertell, naturaliserad Hertell, född 1683, död 1744.
  • Eva Christina (At (Sch).). Levde änka 1734 i Greifswald Gift med direktorn i pommerska hovrätten Casper von Corswant, född 1673-10-31, död 1733-03-20.
  • Ulrika Margareta. Gift med Johan Gustaf von Faerber, till Thurow, T 1745 [(At (Sch).)].
  • Helena Hedvig. Levde vid faderns död [(At (Sch).)].
  • Charlotta Amalia. Levde vid faderns död [(At (Sch).)].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: