:

Branting

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Georg Håkansson Branting, (sonson till borgmästaren i Norrköping Lars Hansson (nordantill), regementsskrivare vid Smålands kavallerireg:te; tog över Brunsmåla ½ mtl skatte i Nöbbele sn efter svärfadern år 1653 (källa: G Hahr - Värnlanda Rote, ur en gammal värendbygds historia, 1947); † 1694-06-23 på Brunsmåla, Nöbbele sn. Gift 1676 i Nöbbele sn med Catharina Amundsdotter Pavonia, född 1651 på Brunsmåla, Nöbbele sn (åu), † där 1723-01-13, begr 3/2 (71 år gammal, källa: Genline ID 458.35.99200), dotter till regementsskrivaren vid Smålands kavallerireg:te Amund Persson (fick år 1650 ägorätt till ½ mtl skatte Brunsmåla i Nöbbele sn av drottning Kristina, och det betraktades som en liten herrgård, även om den aldrig haft säterinatur, källa: G Hahr - Värnlanda Rote, ur en gammal värendbygds historia, 1947) och Elisabeth Bengtsdotter († 1697 i Nöbbele sn, begr 18/4, fordom äreborna och dygdsamma matronan, källa: Genline ID 458.25.61500).

Barn:

 • Brita Branting, född 1676 (åu) i Växjö, † 1720-04-27 i Klara fs, Stockholm. Gift 1695 med bryggaren i Stockholm Peter Soth, född 166?, † 1710-05-24 i Klara fs, Stockholm.
 • Amund Georg Branting, född 1678 (åu); kronobefallningsman; borgmästare; † 1717. se Tab 2.
 • Catharina Branting, född 167? i Växjö.
 • Håkan Jöransson Branting, född 1681 (åu) i Växjö, † 1703 i Uppsala.
 • Gabriel Branting, född 1682 (åu); mönsterskrivare; assessor; † 1746. se Tab 3.
 • Lars Branting, född 1686 (åu); lanträntmästare; † 1725. se Tab 4.
 • Johan Branting, född 1687 (åu); major; † 1744. se Tab .
 • Maria Branting, född 1688 (åu) i Växjö.
 • Jakob Branting, född 1690 (åu); gästgivare; † 1736. se Tab .

TAB 2

Amund Georg Branting, (son till Georg Håkansson Branting, Tab 1), född 1678 (åu) i Växjö; kronobefallningsman i Östra och Västra härad; borgmästare i Eksjö; † där 1717-01-06 (källa: Genline ID 263.34.35700). Gift 1710 i Uppsala med Catharina Kiellman, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1718 (källa: Smolandi Upsalienses V, nr 1377) med majoren Carl Jakobsson Berg, adlad Leijonadler, född 1685-12-26 i Falun, † 1741-01-14 i Vetlanda), född 1693 (åu) i Vetlanda sn, † där 1736-03-09, dotter till kronobefallningsmannen i Östra och Västra härad Lars Börjesson Kiellman och hans 2:a hustru Anna Oberia.

Barn:

 • Lars Georg Branting, född 1711; livdrabant.
 • Catharina Branting, född 1714 i Eksjö.

TAB 3

Gabriel Branting, (son till Georg Håkansson Branting, Tab 1), född 1682 (åu) i Växjö; kronobefallningsman i Konga och Uppvidinge härader 1706; proviantmästare vid Magnus Stenbocks armé 1709; landskamrer 1720; avsked med assessors titel 1734, då han även av kung Fredrik I fick försäkran om adelskap (källa: G Hahr - Värnlanda Rote, ur en gammal värendbygds historia, 1947); kom i besittning av hemmanet Broagärde i Nöbbele sn omkr år 1729, efter kaptenen Jöns Mikael Ehrenborg; † 1746-04-19 på Orraryd, Nöbbele sn, begr 24/4 i Nöbbele kyrka där hans och hustruns epitafium finns uppsatta (64 år gammal, källa: Genline ID 458.28.96700). Gift 1707-01-30 (källa: G Hahr - Värnlanda Rote, ur en gammal värendbygds historia, 1947) med jungfrun Sara Gahm, född 1690 (åu) i Rottne sn, † 1763-04-06 på Orraryd, Nöbbele sn (assessorskan, ålderdom, 73 år gammal, källa: Genline ID 458.28.97800), dotter till kronobefallningsmannen Sigfrid Eriksson Gahm och Elisabeth Ekebom.

Barn:

 • Catharina Elisabeth Branting, född 1708 (källa: G Hahr - Värnlanda Rote, ur en gammal värendbygds historia, 1947), † 1760-01-05 på Ulvsåkraholm, Nöbbele sn (afled wälborna fru ryttmästerskan Catrina Elisabet von Boisman på Ulfsåkraholm, 59 år gammal (trol 49 år), källa: Genline ID 458.28.97600). Gift med ryttmästaren Erik von Boisman, född 1682 i Linköping, † 1744-11-08 i Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.28.96600). Paret fick flera barn.
 • Margareta Beata Branting. Gift 1745-05-01 på Orraryd, Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.28.84600) med kornetten Magnus Ljungfelt, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1759 i Nävelsjö sn med Hedvig Eleonora Rothlieb, i hennes 1:a äktenskap, † 1799), † 1759. Paret fick flera barn.
 • Sigfrid Branting, adlad Adlerbrant, född 1714; överjägmästare; † 1760. se adliga ätten Adlerbrandt.
 • Maria Branting, född 1716 (åu), † 1754-04-?? i Tävelsås sn, begr 9/4 (assessorskan, lungsot, 38 år gammal, källa: Genline ID 853.15.75200). Gift 1743-05-26 på Orraryd, Nöbbele sn med hovrättsrådet Hans Fredrik Berghman, född 1707-08-20 på Ekeryd, Väckelsångs sn, † 1772-12-01 på Högnalöv Storegården, Uråsa sn. Paret fick flera barn.

TAB 4

Lars Branting, (son till Georg Håkansson Branting, Tab 1), född 1686 (åu); kronobefallningsman i Allbo härad; lanträntmästare i Växjö; † 1725-07-04 i Gårdsby sn (39 år gammal, källa: Genline ID 826.15.76000). Gift 171(4) med Anna Christina Rappe, född 1699-06-01 på Grimmarp, Södra Ljunga sn, † 1765-05-18 i Söraby sn, dotter till överstelöjtnanten Erik Henrik Rappe och hans 1:a hustru Eva Cecilia Berghman.

Barn:

 • Georg Branting, född 1715; fil mag; † 1756. se Tab 5.
 • Erik Henrik Branting, född 1717; auskultant; † 1796. se Tab 7.
 • Catharina Branting, född 1719-02-20 i Söraby sn, † 1766-11-17 i Långaryds sn. Gift 1737-07-06 på Löpanäs, Söraby sn med kyrkoherden i Långaryds pastorat Petrus Colliander, född 1707-01-07 i Annerstads sn, † 1773-01-25 på Långaryds prästgård, Långaryds sn. Paret fick flera barn.
 • Hans Gustaf Branting, född 1720; kronobefallningsman; † 1781. se Tab 9.
 • Petrus Brating, född 1725 i Söraby sn, † där s å.

TAB 5

Georg Branting, (son till Lars Branting, Tab 4), född 1715 (källa: Smolandi Upsalienses V, nr 1648); student vid Uppsala universitet 1736 och vid Lunds universitet 1737 (källa: Smolandi Upsalienses V, nr 1648); fil mag 1745; † 1756-11-?? i Gårdsby sn. Gift i Vederslövs sn (vb saknas 1743-1750) med jungfrun Brita Catharina Iflander, född 1722-02-03 i Vederslövs sn (källa: Genline ID 856.10.70200), † 1754-06-14 i Gårdsby sn, dotter till regementsskrivaren vid Kronobergs reg:te Anders Iflander och Anna Holmbeck.

Barn:

 • Lars Samuel Branting, född 1750-04-11 på Löpanäs Hallagård, Söraby sn, dpt 15/4 (källa: Genline ID 442.20.66100), † där 1752.
 • Anna Christina Branting, född 1751 i Gårdsby sn, † 1809-04-20 på Vickensvid, Gårdsby sn. Gift 1773 i Söraby sn med bonden Gabriel Ljungberg, född 1735, † 1831-07-14 på Vickensvid, Gårdsby sn.
 • Anders Branting, född 1753; bonde; † ogift och barnlös 1824-04-13 på Vickensvid, Gårdsby sn.
 • Jakob Branting, född 1754; kronobefallningsman; † 1836. se Tab 6.

TAB 6

Jakob Branting, (son till Georg Branting, Tab 5), född 1754-06-14 i Gårdsby sn; kronobefallningsman; ägde Högvalta Gård, där sedermera biskpoen Esias Tegnér var anställd som skrivbiträde; † 1836-12-24. Gift 1:o med Elisabeth Antonsson, född 1761 (vattusot, 41 år gammal, källa: Genline ID 480.25.74800 och 480.51.89100), † 1802-04-12 på Högvalta Gård, Frykeruds sn (källa: Genline ID 480.25.74800). 1:o 1782 i Örebro med jungfrun Catharina Gustava Hörstadia, † 1787 i Karlstad; 2:o 1802 med jungfrun Helena Sophia Löwenhielm, född 1767 (källa: Genline ID 480.27.11800), † 1850.

Döttrar 1:o:

 • Anna Catharina Branting, född 1784-02-08 på Högvalta Gård, Frykeruds sn (källa: Genline ID 480.25.74800). Gift 1805-05-23 på Högvalta Gård, Frykeruds sn (källa: Genline ID 480.49.64900) med borgmästaren i Falköping, högädle herr Lars Adolph Kinnberg.
 • Hedvig Gustafva Branting, född 1785-08-10 på Högvalta Gård, Frykeruds sn (källa: Genline ID 480.25.74800). Gift 1804-09-13 på Högvalta Gård (källa: Genline ID 480.49.64800) med bruksinspektorn på Skarpe, Sunne sn Lars Nygren.
 • Elisabeth Branting, född 1789-03-10 på Högvalta Gård, Frykeruds sn (källa: Genline ID 480.25.74800).

TAB 7

Erik Henrik Branting, (son till Lars Branting, Tab 4), född 1717; auskultant i Göta hovrätt; † 1796-09-28 på Löpanäs Hallagård, Söraby sn. Gift 1:o 1744 i Söraby sn med Sara Helena Gahm, född 1725 (åu) i Växjö, † 1745 i Söraby sn (källa: Genline ID 442.20.78800), dotter till tullinspektorn Johan Gahm och Margareta Wedege; 2:o 1750-06-26 i Ryssby sn med Catharina Helena Angel, född 1726-12-16 på Östra hovgård, Ryssby sn, † 1787-11-23 i Södra Rottne sn, dotter till kaptenen vid Kronobergs reg:te Peter Angel och Catharina Elisabeth Netherwood.

Dotter 1:o:

 • Margareta Branting, född 1744-08-24 på Löpanäs Hallagård, Söraby sn (källa: Genline ID 442.20.77900), † 1818 i Karlskrona sfs. Gift 1771 på Löpanäs Hallagård, Söraby sn (källa: Genline ID 442.20.75600) med amiralitetskonstapeln Jonas Hagström.

Barn 2:o:

 • Lars Branting, född 1752; korpral. se Tab 8.
 • Peter Branting, född 1753-11-05 på Löpanäs Hallagård, Söraby sn (källa: Genline ID 442.20.66400).
 • Johan Gabriel Branting, född 1754-12-17 på Löpanäs Hallagård, Söraby sn (källa: Genline ID 442.20.66600).
 • Peter Branting, född 1757-01-13 på Löpanäs Hallagård, Söraby sn, dpt 14/1 (källa: Genline ID 442.20.66800).
 • Anna Catharina Branting, född 1758-09-30 på Löpanäs Hallagård, Söraby sn, dpt 3/10 (källa: Genline ID 442.20.67100).
 • Eva Christina Branting, född 1759-11-11 på Löpanäs Hallagård, Söraby sn, dpt 13/11 (källa: Genline ID 442.20.67300).
 • Erik Branting, född 1761-01-03 på Löpanäs Hallagård, Söraby sn, dpt på trettondagen (källa: Genline ID 442.20.67500).
 • Gustaf Branting, född 1763-02-17 på Löpanäs Hallagård, Söraby sn, dpt 18/2 (källa: Genline ID 442.20.67700).

TAB 8

Lars Branting, (son till Erik Henrik Branting, Tab 7), född 1752; korpral vid Smålands kavallerireg:te. Gift 1785-07-20 på Hemset Södregård, Hemmesjö sn (källa: Genline ID 225.17.34500) med sin kusin, jungfrun Elisabeth Margareta Netherwood, född 1752 i Tutaryds sn, † 1832-11-24 på Norraby Lillegård, Söraby sn (ålderdom, 82 år gammal, källa: Genline ID 442.17.9800), dotter till kornetten Alexander Johan Netherwood och Catharina Beata Renner.

Barn:

 • Anna Catharina Branting, född 1785 i Söraby sn.
 • Erik Magnus Branting, född 1787 i Söraby sn (källa: Genline ID 442.10.65500).
 • Anders Branting, född 1788 i Söraby sn.
 • Anders Gabriel Branting, född 1790 i Söraby sn.
 • Catharina Helena Branting, född 1791 i Söraby sn.
 • Catharina Helena Branting, född 1794 i Söraby sn.

TAB 9

Hans Gustaf Branting, (son till Lars Branting, Tab 4), född 1720; kronobefallningsman; † 1781-01-11 på Formestorp, Kalvsviks sn (50 år gammal, källa: Genline ID 234.18.97300). Gift 1749-02-02 i Kalvsviks sn med Maria Magdalena Lagerwall, född 1728 (åu), † 1780-10-02 på Formestorp, Kalvsviks sn (52 ½ år gammal, källa: Genline ID 234.18.97100), dotter till sergeanten och kronobefallningsmannen Sven Lagerwall och hans 1:a hustru Anna Catharina Ingelman.

Barn:

 • Lars Branting, född 1750; hovrättskommissarie; † 1808-01-31 på Kullekvarn, Kalvsviks sn, begr 14/2 (ogift och förmögen, vattusot i bröstet, 58 år gammal, källa: Genline ID 234.21.20800).
 • Maria Catharina Branting, född 1751 i Gårdsby sn, † 1798-09-29 på Kärda prästgård, Kärda sn (klockan 8 om aftonen af moderpassion och rosen. Hon var gift med sin efterlefvande man, kyrkoherden i Kärda, mag P Colliander i 24 år och af sitt äktenskap med honom efter sig lämnat 5 barn, 3 söner och 2 döttrar, källa: Genline ID 1168.19.31000). Gift 1774-09-04 i Kalvsviks sn (källa: Genline ID 234.18.95000) med sin kusin, kyrkoherden i Kärda pastorat Petrus Colliander, född 1743 i Barnarps sn, † 1806-05-18 på Kärda prästgård, Kärda sn, begr 30/5 (63 år gammal, källa: Genline ID 1168.19.31500). Paret fick flera barn.
 • Eva Branting, född 1754 i Gårdsby sn. Gift 1775-10-13 i Kalvsviks sn (källa: Genline ID 234.18.95600) med magister Johan Wetterholm, † 1808 i Växjö. Paret fick två barn.
 • Jakob Branting, född 1757; kamrerare; † 1816. se Tab 10.
 • Gabriel Branting, född 1759; sekreterare; † 1807.
 • Catharina Branting, född 1760 i Gårdsby sn, † där 1761.
 • Sara Elisabeth Branting, född 1764 i Gårdsby sn, † 1843-06-27 i Vrå sn, begr 9/7 (källa: Genline ID 451.10.5400). Gift 1786 i Vittaryds sn med fänriken Carl Ludvig Ramberg, född 1747 i Torpa sn, † 1813-12-01 i Vrå sn, begr 10/12 (66 år gammal, källa: Genline ID 451.8.98400). Paret fick flera barn.

TAB 10

Jakob Branting, (son till Hans Gustaf Branting, Tab 9), född 1757 i Gårdsby sn (källa: Genline ID 2423.8.103600); student vid Uppsala universitet 1777; kassaskrivare i Riksbanken 1775-84; operasångare 1785-87; nummerlotterikollektör; inspektor för kronobrännerierna i Örebro och slutligen lantbrukare med kamrerares titel vid överståthållareämbetet (källa: Smolandi Upsalienses VI, nr. 2011); bosatt på Stensvik, Grödinge sn (källa: Genline ID 2423.8.103600); † 1816-02-23 i Stockholm. Gift med Anna Birgitta Löndahl, född 1759 i Adolf Fredriks fs, Stockholm (källa: Genline ID 2423.8.103600), † 1828 i Klara fs, Stockholm, dotter till Carl Löndahl och Anna Utter.

Barn:

 • Hans Gustaf Branting, född 1786 i Stockholm (källa: Genline ID 2423.8.103600).
 • Anna Jakobina Branting, född 1787-11-21 i Erstaviks sn (källa: Genline ID 2423.8.103600).
 • Otto Jakob Branting, född 1789-11-24 i Ersta viks sn (källa: Genline ID 2423.8.103600).
 • Carl Jonas Branting, född 1792 på Stensvik, Grödinge sn (källa: Genline ID 2423.8.103600).
 • Maria Magdalena Branting, född 1794-04-16 på Stensvik, Grödinge sn (källa: Genline ID 2423.8.103600), † 1836 i Ulricehamn. Gift med Carl Lindskog.
 • Wilhelmina Branting, född 1796 på Stensvik, Grödinge sn (källa: Genline ID 2423.8.103600).
 • Lars Gabriel Branting, född 1799; gymnast; professor; † 1881. se Tab 11.

EJ PLACERADE

TAB

Johan Branting, (son till Georg Håkansson Branting, Tab 1), född 1687 (åu); major vid Kronobergs reg:te; † 1744-10-10 på Feteboda, Hovmantorps sn, begr 17/10 (källa: Genline ID 229.27.92400). Gift 1714 med Regina Elisabeth Klöfverfelt, född 1690 (åu) på Änganäs säteri, Nöbbele sn, † 1774-02-28 på Deranäs, Agunnaryds sn (wälborna fru majorskan, 84 år gammal, källa: Genline ID 810.10.107600), dotter till lantrådet Gustaf Adolf Klöfverfelt och Christina Regina Rosenhand.

Barn:

 • Carl Amund Branting, född 1718; häradsskrivare; kronobefallningsman; † 1783. se Tab 5.
 • Christina Regina Branting, född 1719-10-13 Hovmantorp sn.
 • Sahra Chatarina född 1721 Hovmantorp sn.
 • Lovisa Christina Branting, född 1723-02-22 Hovmantorp sn. Gift med Anders Löfgren född 1716. (Morföräldrar till A G Gyllensvärd Tab 59)
 • Maria Regina Branting, född 1729 Hovmantorp sn. Trolovad med kaptenen, greve Johan Puke, dpt 1723-10-20 i Klinte sn, † 1756-07-23 (halshuggen i Stockholm för högförräderi, innan äktenskapet hade fullbordats. De hade sonen generalamiralen, greve Johan Puke, född 1751-02-15 i Bergunda sn, † 1816-04-21 i Karlskrona, källa: Smolandi Uppsalienses nr 5).

TAB

Carl Amund Branting, (son till Johan Branting, Tab ), född 1718; häradsskrivare; kronobefallningsman; ägare till Silkesnäs frälsehemman och majorsboställe i Skatelövs sn 1760-1764: † 1783-12-09 på Deranäs, Agunnaryds sn, begr 22/12 (drunknad, 65 år gammal, källa: Genline ID 810.10.114500). Gift 1:o 1749-09-28 i Virestads sn (källa: Genline ID 857.21.21400) med jungfrun Emerentia Linné, (syster till Carl Linné, adlad von Linné), född 1723-06-27 i Stenbrohults sn, † 1753-06-01 i Virestads sn, dotter till Nils Nicolaus Linné och Christina Broderzonia; 2:o 1755-12-30 i Ryssby sn med jungfrun Catharina Elisabeth Påhlman, född 1736-03-20 på Ugglansryd, Ryssby sn, † 1789-06-05 på Deranäs, Agunnaryds sn, begr 3/7 (Wälborna fru Branting på Deranäs, lungsot, 56 år gammal, källa: Genline ID 810.11.2100), dotter till överstelöjtnanten vid Kronobergs reg:te Carl Gustaf Påhlman och Christina Elisabeth Renner.

Barn 1:o:

 • Christina Regina Branting, född 1750-01-04 i Virestads sn (källa: Genline ID 827.3.76300), † 1819-02-16 i Agunnaryds sn, begr 27/2 (källa: Genline ID 810.11.18000). Gift 1766 i Virestads sn med kornetten vid Kronobergs reg:te Carl Gustaf Hultstein, född 1737-08-24 (källa: Genline ID 827.3.76300), † 1800-02-26 på Foglanäs säteri, Göteryds sn, begr 4/3 (bråck, 64 år gammal, källa: Genline ID 827.25.71700). Paret fick flera barn.
 • Johan Branting, född 1751-03-21 på Deranäs, Agunnaryds sn, † där s å.

Barn 2:o:

 • Johan Gustaf Branting, född 1757-09-22 på Silkesnäs, Skatelövs sn; kammarråd 1802-1824; † 1827 i Stockholm.
 • Anders Gabriel Branting, född 1759; kronobefallningsman; † 1819. se Tab .
 • Gustaf Adolf Branting, född 1760 i Skatelövs sn.
 • Emerentia Juliana Branting, född 1762-02-16 på Silkesnäs, Skatelövs sn, † 1781-03-22 på Deranäs, Agunnaryds sn (mademoisselle, okänd sjukdom 18 år gammal, källa: Genline ID 810.10.113000).
 • Gustafva Ulrika Branting, född 1767-01-21 i Tofta sn.
 • Christina Elisabeth Branting, född 1774-04-18 i Tofta sn.
 • Hanna Catharina Branting, född 1776-04-29 i Tofta Södregård, Tofta sn, † 1783-12-09 på Deranäs, Agunnaryds sn, begr 22/12 (mademoisselle, drunkad tillsammans med sin far, 7 år gammal, källa: Genline ID 810.10.114500).

TAB

Anders Gabriel Branting, (son till Carl Amund Branting, Tab ), född 1759-03-21 på Silkesnäs, Skatelövs sn; kronobefallningsman; † 1819-03-22 på Kläcklinge, Kalvsviks sn. Gift 1:o 1784 med sin syssling Catharina Eleonora Krusell, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med vice pastorn Petrus Fontén, född 1705 i Tolgs sn, † 1784-01-12 i Gårdsby sn (lunginflammation, 79 år gammal, källa: Genline ID 826.16.91500), född 1761-04-06, † 1791-11-22 i Växjö, dotter till kvartermästaren Johan Georg Krusell och Dorothea Christina Netherwood; 2:o 1797 i Kalvsviks sn med jungfrun Carolina Gustafva Ulfsax, född 1773-10-30 på Os, Berga sn, dotter till fänriken vid Kronobergs reg:te Magnus Lorentz Ulfsax och Maria Elisabeth Wickenberg.

Döttrar 1:o:

 • Gustafva Sophia Branting, född 1790 i Växjö.
 • Maria Elisabeth Branting, född 1791 i Växjö.

Barn 2:o:

 • Magnus Amund Branting, född 1798, † 1825.
 • Carolina Maria Branting, född 1802 i Kalvsviks sn, † där s å.
 • Elisabeth Carolina Branting, född 1803 i Kalvsiks sn, † där 1804.
 • Fredrika Maria Branting, född 1805 i Kalvsviks sn, † där s å.
 • Maria Ulrika Branting, född 1806 i Kalvsviks sn, † 1854 i Stenbrohults sn. Gift 1834 i Almundsryds sn med garvaren Erik Adolf Schultz, född 1802, † 1853 i Stenbrohults sn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kongl. kronobergs regementes officerskår av Gunnar Hyltén-Cavaliius (Sthlm, 1897); Karl XII:s officerare av Adam Lewenhaupt (Sthlm 1921); Växjö Stifts Herdaminne Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: