Lillienanckar nr 1994

Från Adelsvapen-Wiki

1994.jpg


Adliga ätten Lillienanckar nr 1994 †

Adlad 1770-01-23, introducerad 1773. Utdöd 1786-11-01.


 • Nils Larsson. Bonde Krogstad

Barn:

 • Lars Nilsson på Krogstad. Nämndeman. Gift med Annika i Vittja.

Barn:

 • Johan Larsson Lillja, född 1669-10-12. Överskeppare. Underlöjtnant vid amiralitetet 1713-05-01. Konfirmationsfullmakt 1713-10-29. Överlöjtnant 1717-07-08. Kaptenlöjtnant 1720. Avsked 1722-06-02. Kaptens karaktär 1723-05-14. Död 1742-02-24 i Karlskrona. Gift 1:o med Annika Böös, död 1723 och begraven 1723-07-10 i Karlskrona. Gift 2:o 1724-04-22 i Karlskrona med Anna Maria Catharina Krekel, dotter av kommendören Jakob Krekel och Margareta Schröder.

Barn:

 • 1. Nils Lillja, adlad Lillienanckar, född 1695-12-24. Extra ordinarie lärstyrman vid amiralitetet 1709. Ordinarie lärstyrman vid amiralitetet 1710-12-05. Medelstyrman 1713-07-13. Överstyrman 1717-08-26. Löjtnant 1717-10-07. Löjtnant och adjutant vid Ölands sjögastregemente 1718-08-18. Reste 1722 –1725 såsom kofferdistyrman på Afrika och Amerika. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet 1735-11-06. Varvskapten vid göteborgseskadern 1747-01-09. Kommendörkapten vid Karlskronastaten 1755-05-09. RSO 1757-02-28. Chef för ett marinkompani 1759-02-20. Kommendör 1762-07-20. Schoutbynacht 1765-07-29. Chef för örlogseskadern i Göteborg 1767-03-11. Adlad 1770-01-23 (sonen 1773 introducerad under nr 1994). Vice amiral 1771-06-04 Död 1773-11-02 i Göteborg. 'Han bevistade bland annat 1710 sjöslaget mot de danske i Kjögebukt och var under sin kofferditjänst i färd med en sjörövare, som måste taga till flykten.' Gift 1720-01-06 i Karlskrona med Märta Sofia Ström, död 1761-07-00, dotter av kommendören Johan Ström och hans 1:a fru Magdalena Tunelius.

Barn:

 • Johan, döpt 1720-11-09 i Karlskrona, begraven 1720-12-19.
 • Mattias, född 1721-10-06 i Karlskrona. Skeppsgosse vid amiralitetet 1728. Lärstyrman vid amiralitetet 1739-07-15. Medelstyrman 1741-12-14. Överstyrman 1743-04-11. Löjtnant 1744-06-08. Kaptenlöjtnant 1754-05-04. Kapten 1764-03-08. RSO 1767-11-23. Kommendörkapten 1771-10-02. Överste 1773-09-22. Konteramiral 1776-10-17. Vice amiral 1783-04-29. Död barnlös 1786-11-01 i Karlskrona och begraven 1787-01-31, i Listerby kyrka, Blekinge län. Han slöt ätten på svärdssidan. Gift 1762-06-29 i Karlskrona med Hedvig Apollonia Löfvenskjöld, född 1735-07-14, död 1789-10-09 i Karlskrona, dotter av amiralitetskammarrådet Henrik Anders Löfgren, adlad Löfvenskjöld, och Ulrika Wong.
 • Anna Sofia, född 1725-12-24, död 1812-06-24 i Karlskrona. Gift med underskeppsbyggmästaren i Karlskrona D. Söderdahl, död 1756.
 • Beata.
 • Margareta Charlotta, född 1728-01-22 i Karlskrona, död i Karlskrona 1798-12-13. Gift med sjömilitiekommissarien Nils Fischerström, född 1714, död 1791-11-28 i Karlskrona.
 • Ingrid Christina, född 1732-10-02 i Karlskrona, begraven i Karlskrona 1732-12-21.
 • Marta Sofia, född 1733-11-05 i Karlskrona, begraven i Karlskrona 1734-11-09.
 • Ulrika Dorotea, född 1735-11-09 i Karlskrona, död 1808-10-09 i Moheda socken, Kronobergs län. Gift 1:o 1760-03-18 i Karlskrona med amiralitetslöjtnanten Erik von Stauden, född 1735, död 1760. Gift 2:o med sjömilitiekommissarien N. N. Lindgren, död 1774. Gift 3:o 1777-12-30 i Karlskrona med fältprosten och kyrkoherden i Moheda pastorat av Växjö stift Johan Åberg, född 1742-09-20 i Åseda socken, Kronobergs län, död 1810-01-04.
 • Carl Johan, född 1738-08-23 i Karlskrona.
 • Ett barn, begraven 1741-11-26 i Karlskrona.
 • Ett barn, född 1744, begraven 1744-11-25 i Karlskrona.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.