:

Rossfelt nr 362

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rossfelt nr 362 †

Adlad 1646-09-05, introducerad 1647. Utdöd 1753-09-28.


TAB 1

Joen Andersson, till Säby, Ättersta, Oppeby och Kärv, alla i Frustuna socken, Södermanlands län, vilka han erhöll genom sitt gifte. Stallmästare hos hertig Carl. Ståthållare på Gripsholm 1609. I slottsloven på Kalmar 1609-06-03. Ryttmästare under krigen mot Ryssland och Polen. 'Efter trettio års trogna tjänster' slagen för Kokenhusen i Livland (möjligen vid fästningens intagande av svenskarna 1625-07-00). I kungliga brevet 1626-06-03 säges (RR (OA).) han vara »nu för någon tid sedan avsomnad». Han erhöll genom änkedrottning Christinas brev 1613-12-22 konfirmation på ovannämnda gårdar, vilka hertig Carl 1588-03-18 givit hans svärfader Anders Nilsson, ävensom på ett av hemmanen i Öster-Malma i Ludgo socken, som konung Carl IX givit honomi 1597-04-13. Gift med Brita Andersdotter (Häst), som levde änka 1654, begraven i Frustuna kyrka, där hennes gravsten finnes, dotter av ryttmästaren och hertig Carls stallmästare Anders Nilsson till Säby, som 1590-03-27 blev adlad av konung Johan, undfående till vapen en röd häst med förgyllt betsel i silverfält, och Kerstin Larsdotter, vars fader, ståthållaren på Nyköping Lars Västgöte, i sitt vapen förde en beväpnad arm, hållande en pistol. Hon erhöll genom kungligt brev 1626-06-03 konfirmation (RR (OA).) på ovannämnda gårdar och konfirmerades ytterligare genom ett kungligt brev (RR (OA).) 1645-07-11.

Barn:

  • Carl Joensson, adlad Rossfelt, född 1599. Kapten. Död 1664. Se Tab. 2.
  • Johan Joensson, adlad Rossfelt. Först fänrik och sedan kaptenlöjtnant vid Lennart Torstenssons regemente i tio år under trettioåriga kriget. Kapten vid Nieroths regemente. Adlad 1646-09-05 jämte sin äldre broder Carl (introducerad 1647 under nr 362). Stupade ogift under kriget och slöt således själv sin ättegren.

TAB 2

Carl Joensson, adlad Rossfelt (son av Joen Andersson, Tab. 1), till Säby i Frustuna socken, Södermanlands län. Född 1599. Först fänrik vid Duvalls regemente i fyra år, sedan kaptenlöjtnant vid Leslies regemente i fem år. Kapten vid Södermanlands regemente 1641. Adlad 1646-09-05 jämte sin yngre broder Johan (introducerad 1647 under nr 362). Avsked 1651. Död 1664-04-17 och begraven i Frustuna kyrka, där hans gravsten med hans och hans 1:a frus vapen finnes. Han och brodern fingo vid adlandet upptaga morfaderns vapen, eftersom dennes ätt på svärdssidan var utdöd. Gift 1:o med Margareta Sölfverarm, död 1646-04-03 (1640-04-03 ?) och begraven i Frustuna kyrka. Gift 2:o 1641 (?) i Strängnäs med Margareta Kåse, som levde 1665-02-01, men var död barnlös (SH liber caus. vol. 118, p. 2 (OA).) 1667-08-12, då arvskifte hölls efter henne, dotter av fogden Truls Kåse, och hans 2:a fru Margareta Jöransdotter Stengafvel, av en adlad, men ej introducerad ätt.

Barn:

  • 1. Carl, död 12 år gammal enligt vapnet i Frustuna kyrka. [At (Sch).]

TAB 3

Johan (son av Carl Joensson, adlad Rossfelt, Tab. 2) till Säby. Levde utan tjänst. Var redan 1689-02-10 så sjuk, att han icke kunde infinna sig till årets riksdag. Levde ännu (Frustuna kyrkoarkiv (OA).) 1705-10-29. Gift 1680 med Maria Wrång, född 1653-10-10. Död 1732-02-08 på Säby och begraven 1732-02-17 i Frustuna kyrka, dotter till assessor Åke Wrång och Anna Olofsdotter. Hans 2:a gifte med Helena Stiernflycht.

Barn:

  • Carl Rossfelt till Säby. Född 1681. Sergeant vid livgardet. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1704-09-09. Kapten vid Södermanlands regemente 1709-04-17. Majors avsked 1723-02-21. Död barnlös 1753-09-28 på Säby och slöt ätten samt begraven i Frustuna kyrka. Han var med vid Narva, Riga, Klissov, Fraustadt, Starobub och Poltava. Blev fången vid Czernowitz 1709-09-24 och förd till Tobolsk, varifrån han icke hemkom förrän efter fredsslutet. Gift 1729 med sin syssling Hedvig Sofia Wigelstierna, som fick hans arvedel i Säby till morgongåva, född 1694-11-17, död 1779-11-16, dotter av ryttmästare Erik Mattias Wigelstierna och hans 3:e fru Elisabet Appelbom.
  • Maria Rossfelt född 1683, levde 1723. Gift efter 1705-10-28, men före 1710 (Frustuna kyrkoarkiv (OA).), med lanträntmästaren i Nyköpings län Bengt Troman, som levde 1739.
  • Beata Rossfelt född 1684, levde ogift (Frustuna kyrkoarkiv (OA).) 1713-08-20.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: