:

Crail nr 214

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Crail nr 214 †

Naturaliserad och introducerad 1634. Utdöd 1719.


TAB 1

Georg Krail von Bemebergh. (Mf.)

Barn:

 • Jakob Krail von Bemebergh, överste till fot och kommendant i Ulm. Gift med Magdalena von Neipperg. (Mf.)

Barn:

 • Georg Gunther Krail von Bemebergh (Crail von Bamberg), naturaliserad Crail, till Ökna (Herrökna) i Gryts socken, Södermanlands län. Gick i svensk tjänst såsom kapten senast 1620. Fortifikationsingenjör. Fältkvartermästare 1622. Generalkvartermästare i Pommern 1628. Kommissarie på Landt Rügen 1630-10-14. Generalkvartermästare hemma i landet från 1631. Avsked 1634. Naturaliserad svensk adelsman 1634 (introducerad under nr 214). Återinträdde i tjänst såsom överste och generalkvartermästare 1635. Avsked med pension 1636. Död 1641-01-01 och begraven i Gryts kyrka, där hans och hans 2:a frus gravsten finnes. Han erhöll under evärdeligt frälse Ökna med underlydande 1623-03-12, vilket hans svärfader före honom innehaft, och förlänades under Norrköpings besluts villkor med åtskilliga gårdar i Södermanland 1630-11-01, å vilket allt han erhöll konfirmation 1635-04-08 [Mf]. Gift 1:o med Dorotea Brackel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ståthållaren i Kalmar Henrik Camhus, som levde ännu 1610), dotter av kommendanten i Gent Jobst Eberhard Brackel. Gift 2:o med Christina von Masenbach, död 1657-08-23 och begraven i Gryts kyrka, dotter av ståthållaren på Stockholms slott Hans von Masenbach, till Ökna, och Margareta Vogtin von Fronhausen.

Barn:

 • 1. Anna Elisabet, till Kappsta i Lids socken, Landshammar i Spelviks socken och Lövstad, Vagnhärads socken (alla i Södermanlands län). Död 1689. Gift (?1:o med översten för Södermanlands regemente Konrad von Teklenburg (Lsr.), död 1623. 2:o) 1635 (?) med översten David Fredrik von Siegroth i hans 2:a gifte, död 1649, fader till assessorn och kammarherren Gustaf Adolf von Siegroth, adlad von Siegroth.
 • 1. Gustaf Christian. Student i Leiden (At (P.) 1635-12-17. »Slagen för rikets fiender» före november 1658 (Medd. av assessor O. Adelborg nr reduktionskollegil akt nr 76.).
 • 2. Georg Reinhold. Sjuklig. Levde utan tjänst. Var »nyss» död 1700-03-23.
 • 2. Johan Ebbert. Var kornett vid greve Gust. Ad. Lewenhaupts livregemente 1655-10-29, då han jämte brodern Hans Jakob på grund av sin moders fullmakt sålde Mora bruk i Dunkers socken, Södermanlands län till Carl Beckerfelt. Var död 1656-10-11 (Medd. av assessor O. Adelborg ur red. koll. akt nr 44.).
 • 2. Margareta Magdalena, död änka. Gift före 1663 med kaptenen Lars Slatte.
 • 2. Catharina Sabina, född 1633-03-30, död 1682-01-30 (1682-01-18). Gift 1660-06-11 med handelsborgmästaren i Norrköping Peter Danckwardt i hans 3:e gifte, född 1617-10-00 död 1697-12-21 och begraven 1698-03-13 i Norrköpings stadskyrka, stamfader för friherre och adlade ätterna Danckwardt, nr 191 och 1412. 'Hon hade med honom 19 barn och fick 7 gånger efter varandra tvillingar'.
 • 2. Christina Dorotea, död ogift 1719-12-00 på sin gård Jättna i Gryts socken, Södermanlands län.

TAB 2

Hans Jakob (son av Georg Günther Krail von Bemebergh, naturaliserad Crail, Tab. 1), till Herrökna samt Högsrum i Fliseryds socken, Kalmars län. Student i Uppsala 1642-09-17. Var 1655 ryttmästare vid greve Gust. Ad. Lewenhaupts livregemente (Medd. av assessor O. Adelborg ur red. koll. akt nr 44.) och 1659 ryttmästare för ett ökningskompani av livregementet till häst (Blr.). 'Han försålde 1661-11-09 Ökna och förstörde all sin egendom samt reste slutligen med sin fru utrikes, lämnande barnen i fattigdom'. Gift med sin svågers syster Christina Slatte, död 1684, dotter av överstelöjtnanten Nils Slatte, och Carin Soop.

Barn:

 • Göran.
 • ? Sofia, död 1695-03-31 i Gryts socken. (RHG (u.h).

TAB 3

Nils Johan (son av Hans Jakob, Tab. 2), till Möckelhult, Fliseryds socken. Var 1684 korpral vid Smålands kavalleriregemente. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente 1691. Kallas 1717 löjtnant. Död 1719 på Möckelhult och begraven i Fliseryds kyrka, där hans vapen uppsattes, samt var den siste av ätten. Gift 1:o med Catharina Stråle af Ekna, född 1653, död 1692, då testamente efter henne gavs till Fliseryds kyrka, dotter av löjtnanten Magnus Stråle af Ekna, och hans 1:a fru Elisabet Sabelsköld. Gift 2:o med Anna Margareta Castanie, död 1718, dotter av ryttmästaren Mikael Castanie och Catharina Sofia von Eichenstein samt syster till översten Joakim Christoffer Castanie, adlad von Castanie.

Barn:

 • 1. Catharina Christina, död 1696.
 • 1. En son, död 1692.
 • ? 1. Catharina Juliana, död barnlös 1710 på Elovshult i Väckelsångs socken, Kronobergs län och begraven 1710-12-09. Gift 1706 med sin styvmoders broder översten Joakim Christoffer Castanie, adlad von Castanie, i hans 1:a gifte, född 1675, död 1752.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: