:

Ramfelt nr 942

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ramfelt nr 942 †

Adlad 1680-03-21, introd. s. å. Utdöd före 1745.


1Um. 2Lk. 3Sgn. 4At (Sch).

TAB 1

Anders Ram. Överinspektor över krutbruken i Finland.

Barn:

  • Daniel Ram, adlad Ramfelt, född 1634-07-16. Ryttare 1653, gående sedan alla grader igenom i det polska och de två danska krigen. Major vid generalmajoren Lichtons värvade regemente 1676. Överstelöjtnant därst. 1677-01-01. Adlad 1680-03-21 (introd. s. å. under nr 942). Kommendant på Malmö kastell 1692-07-05 fick sedan överstes titel. Död 1705-01-26. Han blev illa sårad i slaget vid Lund den 4 dec. 1676. Gift 1669 med Anna Hanck.

Barn:

  • Anna Christina, född 1666, död ogift 1689-06-27 och begraven i Fjärås kyrka Hallands län.
  • Magdalena Elisabet, född 1670, död 1738-02-25. Gift 1698-08-03 i Malmö4 med ryttmästaren vid södra skånska kavalleriregementet Anders Mask, död 1725-09-05.
  • Fredrik Christoffer, född 1671. Major. Se Tab. 2
  • Eva, död ogift.
  • Carl, född 1675 i Stockholm. Furir vid drottningens livregemente till fot eller Malmöska regementet 1694. Fältväbel 1697-12-22. Fänrik vid Malmöska regementet 1698-08-06. Löjtnant därst. 1704-05-16. Död 1706-09-18 i Stralsund.

TAB 2

Fredrik Christoffer (son av Daniel Ram, adlad Ramfelt, Tab. 1), till Rossared i Fjärås socken, Hallands län. Född 1671-10-01. Student i Uppsala1 1680-05-23. Fänrik vid prins Carls livregemente (svenska livregementet till fot) 1692-05-24. Löjtnant därst. 1695-01-18. Kapten vid Upplands stånddragonregemente 1701-05-07. Major vid ett kavalleriregemente 1709-01-14 och vid Södermanlands regemente 1710-05-11. Konfirm.fullm. 1711-05-08. Dömd från tjänsten2 s. å. 6/8. Död 1745-04-00 på Rossared och slöt ätten på svärdssidan. För otillbörligt skrivsätt mot sina förmän blev han av Göta hovrätt dömd till 4 års fängelse på Bohus slott och hade suttit där under 2 år i mars 1719, då hustrun anhöll om nåd. Gift 1699-08-24 Högboholm med Agneta Virginia Johanna Örnevinge, född 1678, död 1752-05-01 på Rossared, dotter av majoren Gustaf Abraham Örnevinge, och hans 1:a fru Agneta Lilliehöök af Fårdala.

Barn:

  • Agneta Magdalena, född 1706-04-18, död 1758-06-06 på Rossared. Gift 1:o med engelska köpmannen i Göteborg John Harrisson. Gift 2:o 1743-01-18 på Rossared med kaptenen Bengt Svante Stålman, i hans 2:a gifte, född 1694, död 1759.
  • Carl Gustaf, född 1712-11-01 i Skallsjö socken, Älvsborgs län. Student i Lund 17293. Död 1732-05-03.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: