:

Dufva i Västergötland nr 183

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Dufva i Vestergötland nr 183)


Adlig †

Adlad 1594-05-02 och 1603 (1605), introducerad 1632. Utdöd 1848-02-15.

TAB 1

Lars Håkansson, till Kårtorp i Kinne-Vedums socken, Skaraborgs län. Innehade enligt frälselängden 1562 Noleby i Fyrunda sn/R och två frälsehemman i Östads sn/P samt Ågården och Hallagården i Vä by, Reftele sn/F. Tillhörde det rustande Västgötafrälset och var närvarande vid mönstringen 1563 (Hh III.) med en häst »af arvegodsen». Gift med Ingeborg Rasmusdotter, var † 1576. Dotter till Rasmus Ruuth i Västergötland och Ingrid Andersdotter Oxe i hennes 2:a gifte.

Barn:

TAB 2

Håkan Larsson adlad Dufva till Kertorp samt Lygnö (M.) i Bälinge sn/P och Boderna i Forshems sn/R. Erhöll 1594-05-02 sköldebrev av kung Sigismund och 1599 frälse på Kårtorp. Pantsatte 1603 »för trång skuld» sin andra hustrus arvegård Alvshult i Ellekulla sn/P för 300 mark till Olof Andersson Gyllenmärs till Borrarp. Levde ännu 1634-06-02 då han gav fullmakt åt dottern Elin och sonen Lars till tinget i Hemsjöryd att sälja Brogården i Alingsås sn till sin brors änka fru Brita Uggla till Marsäter för 200 rdlr svenskt. (M.) Gift 1:o med Brita Svensdotter. Dotter till slottsloven Sven Andersson Stålhandske och Brita Bengtsdotter Svenske. Gift 2:o med Carin Månsdotter som levde 1619. Dotter till Måns Tuvesson Lilliehöök af Gälared och Kolbäck till Lygnö och Elin Svensdotter Sting.

Barn (M.): Barn i 1:a giftet:

 • Lars Håkansson. Ryttmästare. Död 1647. Se Tab. 3
 • Elin Håkansdotter, levde 1634 och var då gift (Medd. av assessor O. Adelborg.).

Barn i 2:a giftet:

 • Måns Håkansson, till Stångesäter i Säters socken, Skaraborgs län. Levde 1619.
 • Tuve Håkansson. Han överklagade 1623 faderns försäljning av hans moders arvegård Älvshult, men köpet fastställdes av lagmanstinget 1623-10-02.

TAB 3

Lars Håkansson Dufva till Kårtorp, död 1647 och nedsatt i familjegraven i Kinne-Vedums kyrka, där hans målade vapen med initialerna L. H. S. D. och årtalet 1647 uppsattes. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente. Blev 1632 introducerad på ättens vägnar med namnet Dufva i Västergötland under nr 152, sedermera ändrat till nr 183. Han försålde år 1642 av ovilja för sina barn Kårtorps gods till översten Nils Kagg emot livstidsbesittning och 2,000 rdr, varom efter hans död blev rättegång. Gift 1:o med Elsa Daa. Dotter till Jörgen Daa till Snedinge och Kirsten Reik. Gift 2:o med Ingeborg Pedersdotter Store, död före 1648-09-12 då arvsskifte hölls efter henne. (Medd. av lektor J. Stårck). Hennes 1:a gifte med med Erik Nilsson Sting i hans 2:a gifte. Dotter till slottsloven på Gullberg Peder Carlsson Store och hans 2:a fru Elin Kagg.

Barn i 1:a giftet:

 • Ingeborg Håkansdotter Dufva Gift 1:o med kaptenen Anders Svenske. Gift 2:o före 1665 med Erik Linnartsson Stålhandske i Västergötland.
 • Christina Håkansdotter Dufva i Östnäs i Norge [?].
 • Anders Håkansdotter Dufva född 1614. Löjtnant. Död 1659. Se Tab. 4
 • Elin Håkansdotter Dufva Hon beskylldes för dråp å sin man. Göta hovrätts dom föll 1653-05-24, men hon hade under rättegången avlidit (Medd. av assessor O. Adelborg.). Gift med Knut Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, död 1651.
 • Brita Håkansdotter Dufva (Med. av lektor J. Stårck.) Gift 1631-02-18 på Kårtorp (Medd. av assessor O. Adelborg.) med överstelöjtnanten Gustaf Pilefelt född 1594, död 1657 (i hans 1:a gifte). (Medd. av lektor J. Stårck.).
 • Lars Håkansdotter Dufva död före 1647.
 • Jonas Håkansdotter Dufva död före 1647.

TAB 4

Anders Larsson Dufva född 1614-08-14, död 1659-06-30 och nedlagd i familjegraven i Kinne-Vedums kyrka, där hans sorgefana med påskrift uppsattes samt hans gravsten lades, varå hans och hans frus samt sons bilder, namn och vapen äro uthuggna. Dufva till Bölaholm i Vättlösa sn/R samt Lövholmen i Vedums sn/R. Tjänte sig upp under tyska kriget från gemen till löjtnant. Gift med sin styvmoders systerdotter Elin Hård af Torestorp till Böla, levde ännu 1675 (Medd. av lektor J. Stårck), begravd i Kinne-Vedums kyrka. Dotter till befallningsmannen på Öland Bengt Andersson Hård av Torestorp och Anna Store.

Barn:

TAB 5

Bengt Andersson Dufva till Lövholmen. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1677 (M.). Avsked (M.) 1678-03-06. Död omkring 1711 på Dal och begraven i familjegraven i Vedum. Han blev 1677-07-14 i slaget vid Landskrona illa blesserad. Förstörde all sin ärvda egendom och försålde slutligen 1708 även familjegraven samt flyttade till Dal. Gift med Anna Hierta, död 1732 på Dal, dotter av överstelöjtnanten Jöns Hierta, och Maria Starck, nr 233.

Barn:

 • Göran Fredrik Bengtsson Dufva. Underlöjtnant. Död 1748. Se Tab. 6
 • Lars, född på Lövholmen. Var fänrik 1722. Död 1742.
 • Catharina Elisabet, född 1686, död på Dal. Gift omkring 1725 med fänriken Daniel Svensson Lübeckius född 1692.
 • Anders, född 1687. Konstapel. Död 1745. Se Tab. 7

TAB 6

Göran Fredrik (son av Bengt, Tab. 5), till Strand i Nössemarks socken, Älvsborgs län. Död på Lövholmen i Vedums socken, Skaraborgs län. Arklimästare vid amiralitetet 1702-12-22. Konstapel vid amiralitetet 1707-12-30. Extra ordinarie underlöjtnant 1710-04-16. Ordinarie underlöjtnant 1712-01-04. Permitterad 1713-02-14. Rymde och ströks ur rullan, men fick 1714-09-13 lejd att återkomma. Död 1748-05-08 på Strand. Gift med Maria Selling.

Barn:

 • Anna Maria, född 1707 i Karlskrona, död 1758 på Dal. Gift 1746-11-01 med kaptenen vid Västgötadals regemente Daniel Poignant i hans 3:e gifte (gift 1:o 1714-04-18 i Tryde socken, Kristianstads län, med Hedda Brunell, död 10/3, dotter av stadssekreteraren Christoffer Brunell och Christina Neuberg, gift 2:o med Margareta Wulff) , född 1687-09-09 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, död 1770-05-03 i Askersund.

TAB 7

Anders (son av Bengt, Tab. 5), född 1687 på Lövholmen. Volontär vid amiralitetet. Frisades 1715-02-17 från volontärtjänsten, eftersom han var adelsman. Konstapel vid amiralitetet. Död 1745-03-07 och begraven 1745-03-18 i Karlskrona. Gift 1712 med Märta Holländer, död 1757, dotter av kvartersmannen vid amiralitetet Bengt Holländer.

Barn:

 • Anna Maria, född 1718-07-23 i Karlskrona, död där 1800-06-24. Gift 1744 i Tvings socken, Blekinge län med klockaren i Tvings socken, Blekinge län Andreas Kullberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Sofia Åhreij, död 1741) (Sbn.), född 1717-12-27 i Karlshamn, död 1770-06-19 i Tving. (Sbn.)
 • Johan Fredrik, född 1722. Överstelöjtnant. Död 1796. Se Tab. 8.

TAB 8

Johan Fredrik (son av Anders, Tab. 7), född 1722-09-11 i Karlskrona. Kadett 1734-04-04. Kom i tjänst vid örlogsflottan 1739. Lärstyrman 1743-04-11. Medelstyrman 1746-06-03. Överstyrman 1753-04-13. Löjtnant 1757-12-31. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet 1768-12-10. RSO 1788-07-21. Major vid amiralitetet 1788-07-27. Överstelöjtnant 1795-02-08. Död 1796-01-15 på Lilla Näs i Tvings socken, Blekinge län. I slaget vid Hogland förde han befälet på fregatten Camilla och i sjöträffningen vid Öland 1789-07-26 på linjeskeppet Riksens ständer. Gift 1752-02-07 med Anna Catharina Estberg, född 1730 i Turinge socken, Stockholms län, död 1802-12-26 på Lilla Näs, dotter av amiralitetskaptenen Bengt Estberg.

Barn:

 • Adolf Fredrik, född 1753. Kapten. Död 1818. Se Tab. 9
 • Bengt Magnus, född 1755-06-28 (1755-07-02) i Tvings by. Skeppsgosse 1763-12-23. Lärstyrman 1774-12-09. Medelstyrman 1777-11-13. Fänrik vid amiralitetet 1779-04-23. Löjtnant vid amiralitetet 1788-02-21. Kapten 1788-09-21. RSO 1790-03-26. Major vid örlogsflottan 1793-12-22. Överstelöjtnant i flottorna 1809-06-29. Avsked 1813-01-12. Död ogift 1826-03-30 på Lilla Näs.
 • Håkan Gustaf, född 1757-07-23 i Tvings by, död i Tvings by 1758-01-03.
 • Anna Dorotea, född 1759-03-13 i Tvings by, död 1818-08-28 i Karlskrona. Gift 1783-08-08 med amiralitetskaptenen Johan Adolf Wendel, född 1751, död 1812.
 • Märta Christina, född 1763-05-03 död 1764.

TAB 9

Adolf Fredrik (son av Johan Fredrik, Tab. 8), född 1753-04-18 i Tvings by i Tvings socken, Blekinge län. Volontär 1761. Lärstyrman vid amiralitetet 1793-03-09. Medelstyrman 1774-12-09. Fänrik 1778-04-08. Löjtnant 1785-09-27. Kapten 1788-04-08. Avsked 1802-12-16. Död 1818-12-24 Boamåla. Han var med vid Hogland 1788. Gift 1784-04-27 med Margareta Elisabet Odelin, född 1754-06-05, död 1811-05-27, dotter av prosten och kyrkoherden i Elmeboda pastorat av Växjö stift Lars Odelin och Margareta Wiesel.

Barn:

 • Johan Lorentz, född 1785-02-14 i Boamåla Västergård i Elmeboda socken, död i Boamåla Västergård i Elmeboda socken 1785-08-14.
 • Gustaf Adolf, född 1786-03-27 i Boamåla. Student i Lund (Lsn.) 1805-09-30. Huspredikant hos presidenten greve Carl Stellan Mörner 1810-07-18. Lärare vid skeppsgosseskolan i Karlskrona 1811-08-07. Fil. magister i Lund 1814-06-22. Predikant på en expedition till Medelhavet 1815 och 1816 (Lsn.). Pastoralexam. i Växjö 1818 (Lsn.). Tjänstfri. Död ogift 1826-06-02 i Lund.
 • Johan Lorentz, född 1788-01-19 i Boamåla. Student i Uppsala 1807-10-06. Teol. och pedag. examen 1807. Disputant 1808 och skrev för graden 1811. Fil. kand. examen 1812-04-15 och promov. fil. magister 1812-06-15. Docent i moralfilosofi vid Uppsala universitet 1813-12-29. Gymnasieadjunkt och bibliotekarie i Växjö 1817. Avsked 1830-08-27. Död ogift 1848-02-15 i Växjö och utgick med honom denna adliga ätt [Lsn].
 • David, född 1791-12-26 i Boamåla. Student i Lund (Lsn.) 1810-03-04. Sergeant vid Kronobergs regemente 1813. Död 1814-05-05 i Tyskland under kriget.

TAB 10

Bengt Larsson Dufva (son av Lars Håkansson, Tab. 1), till Kårtorp i Vedums socken, Skaraborgs län samt Mar och Marsäter m fl (nu Fredriksdal) i Gryts socken, Östergötlands län samt Nässjö. Född 1552 i Västergötland. Hovjunkare hos konung Johan III (Medd. av assessor O. Adelborg.). Hövidsman över finnarna 1596. Adlad 1603 (1605) med samma vapen som brodern Johan. Hertig Johans fogde över Benhammarsgodsen samt Vätö och Rådmansö snr i Uppland 1599–1607 (Al.). Fick Mar och Marsäter i donation 1604-03-19. Fogde över Stegeborgs slott och län 1609–1611 (Al.). Död 1621-05-23 och begraven jämte en liten son i Gryts kyrka, Östergötlands län, 'varest i kortaket målades en man i harnesk, därunder sattes följande inskription: Härunder ligger begraven den ädle och välborne Bengt Larsson till Marsäter och Nässjö med sin lille son etc.' Gift med Brita Uggla i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1628 med Erik Eriksson Ulf af Horsnäs, i hans 2:a gifte, född 1564), död 1644, dotter av underlagmannen och kammarrådet Mikael Arvidsson (Uggla) och hans 1:a fru Märta Hård (af Torestorp, nr 60).

Barn:

 • Johan. Landshövding. Död 1643. Se Tab. 11.
 • Claes. Kapten. Slagen 1631 i Magdeburg.
 • En son, † ung och begravd i Gryts kyrka.

TAB 11

Johan till Marsäter och Nässjö samt Dufveholm i Stora Malms sn/D, † 1643-10-27. Drunknade jämte sin fru och fem barn i Ålands hav mitt för Närpes socken i Finland (KAS.) på väg till sitt hövdingedöme. Kom i tjänst vid flottan 1613 (Zf.) och tjänade sig upp till kapten vid amiralitetet 1634. Major vid amiralitetet 1636-05-19. Landshövding i Österbottens norra prosteri och Uleåborg 1643-08-02. Gift 1632-01-25 i Lästad med Catharina Rosenbielke, † 1643-10-27. Dotter till Bengt Jönsson Rosenbielke och Carin Ribbing.

Barn:

 • Johan, till Marsäter samt Bjurvik, Fagerhult, Bratteborg m fl, Jönköpings län. Född 163(2?) 5/1 på Dufveholm. Var löjtnant vid ett livregemente 1663 (Blr.). Kapten. Ryttmästare vid livregementet till häst (Blr.) 1674-07-30. Kallas överstelöjtnant 1681(Medd. av assessorn O. Adelborg.). Död ogift 1698-01-20 på Marsäter och slöt således denna ättegren samt begraven i Gryts kyrka, varest hans vapen uppsattes.
 • Brita till Dufveholm. Gift med generalmajoren Johan von Vietinghoff, natural. Fitinghoff, i hans 2:a gifte, född 1580, död 1685.
 • Fyra söner och en dotter drunknade jämte föräldrarna 1643-10-27 i Ålands hav.

Utan känt samband

 • Johan Conrad Dufva. »Av gammal, men avsigkommen adel». Var en tid guldsmed, sedan ryttare. Gift med Anna Elisabet N. N. som levde 1719.
 • Jakob Dufva, † 1730-03-28. Kvartermästare vid Västgöta tremännings kavalleriregemente 1703-08-31. Löjtnants avsked 1710-06-27. Beviljades pension 1723-09-16. Bodde i Björsäters sn/R. Gift med Kerstin Eriksdotter, levde som änka i Björsäters sn.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: