:

Geijer

Från Adelsvapen-Wiki


Översikt

Tab 1.

Sebastian Geijer, f. 1600, † 1657. Levde Österrike där hans förfäder skall ha tillhört ätten Geyer von Osterburg, vilka senare blev grevar von Geyersperg.

 • Johan, teologi doktor samt biskop i Österrike.
 • Christopher, se Tab. 2.
 • Carl, inkom till Sverige 1620 med sin bror Christopher. Bergmästare. G. m. Maria de Besche.

Tab 2.

Christopher, son till Sebastian Geijer, se Tab. 1, f. 1600, † 1657. Inkom till Sverige på 1620-talet. Bergmästare, brukspatron, borgare i Lindesberg. G. m. Dorothea de Besche, dotter till slotssarkitekt och brukspatron Gillis de Besche och Sara Petersdotter Dionysia.

 • Sebastian (1633-1701), bergsfogde i Lindesberg. G. m. Kerstin Barckhusen, dotter till borgmästaren i Arboga Henrik Petersson Barckhusen och Kristina Hansdotter Leffler.
 • Sara (1635), g. m. bergmästaren Gerhard Polman.
 • Anna (1636-1673), g. 1:o m. häradshövdingen Thomas Clerck och g. 2:o m. Erik Kjellman.
 • Gillis (1638-1698), se Tab. 3.
 • Christopher (1639-1712), se Tab. 5.
 • Peter (1641-1692), bergsfogde i Lindes bergslag, g. m. Margareta Henriksdotter Höijer.
 • Katarina (1641).
 • Richard (1645), inspektor över Tjärubränneriet. Dog utan bröstarvingar.

Tab 3.

Gillis, son till Christopher, se Tab. 2, f. 1638, † 1698. Arrendator på Hägernäs bruk.

Tab 4.

Sebastian, son till Gillis, se Tab. 2, rådman i Örebro. G. m. Brita Bromelia.

 • Brita, g. m. kapten Niklas Adler.

Tab 5.

Christopher, son till Christopher, se Tab. 2, f. 1639, † 1712. Inspektor över Bergslagsskogarna, bergmästare och direktör för Jernverken. Brukspatron på Bohrhammar. G. 1:o m. Engelborg Carlberg, dotter till borgmästaren i Karlstad Johan Börjesson Carlberg och Christina Spaak. G. 2:o m. Maria Botte från Holland. Barn i 1:o giftet:

 • Dorothea

: