:

Leijonhoff nr 1106

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Leijonhoff nr 1106 †

Adlad 1687-02-10, introducerad 1689. Utdöd 1694-01-06.


  • Hans Lawe 1480.

Barn:

  • Georg Lawe. Rådsherre i Aschersleben 1505–1531.

Barn:

  • Mattias Lawe.

Barn:

  • Nikolaus Lawe. Conrector scholae i Aschersleben. Rådsherre i Aschersleben 1563–1580. Död 1580-05-25.

Barn:

  • Andreas Lawe. Rådsherre 1603–1619. [At (L.).]

Barn:

  • Andreas Lawe, född 1594-04-00. Var rådsförvant i Magdeburg, då denna stad intogs och förstördes av Tilly 1631. Flyttade efter stadens ödeläggande till Hamburg 1631. Synes redan 1636 inkommit till Sverige, men vistades 1639–1642 i Hamburg. Från 1653-06-01 ställd vid rikspostmästaren Beijers sida såsom dennes »substitut». Postmästare i Stockholm 1658. Död på sommaren 1661 (före 1661-07-12)[(T. Holm, Sveriges allmän postväsen II (1907.]. Gift 2:o med Anna Genner, dotter av amiralitetskaptenen Christian Genner. Gift 3:o 1640-06-02 med Anna Petersén, född 1615-01-01 i Hamburg, död 1692-08-14 och begraven 1693 mitt för altaret i Maria kyrka

Barn:

  • 3. Anders Low, adlad Leijonhoff, född 1641-04-04 i Hamburg. Student törst i Uppsala, sedan vid åtskilliga utländska universitet. Kanslist i kungliga kansliet 1661. Presidentssekreterare i kammarkollegium 1665, hos riksråden och riksskattmästarna Gust. Bonde, Seved Bååt och Sten Bielke. Inspektor över accisen och små ullarna i Stockholm 1673. Häradshövding i Askers, Sköllersta, Kumla, Hardemo, Edsbergs, Sundbo och Grimstens härader samt Karlskoga och Leke bergslager av Örebro län 1681-12-17. Adlad 1687-02-10 (introducerad 1689 under nr 1106). Död barnlös 1694-11-06 och slöt således själv sin adliga ätt samt begraven i Örebro kyrka. Gift 1674, efter lysning 1674-06-12 i Katarina församling, Stockholm, med Margareta Barckhusen i hennes 1:a gifte (gift 2:o med slottsfogden Hans Clerck, i hans 3:e gifte, död 1707. Gift 3:o 1711-07-11 med överstelöjtnanten Ludvig Fabritius, adlad Fabritius, i hans 2:a gifte, född 1648, död 1729), död 1726-07-31, dotter av borgmästaren i Arboga Henrik Petersson Barckhusen och hans 2:a hustru Margareta Johansdotter Palmgren.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: