:

Clerck nr 442

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Clerck nr 442 †

Adlad 1648-12-24, introducerad 1649. Utdöd 1688.

Om ättens ursprung se adliga ätten Clerck. Richard och Johan Klerck, som i början av 1600-talet inflyttade till Sverige, voro med sannolikhet bröder. Den förre, som enligt Zettersten (Zf.) före 1611 även kallas Jakob Klerck, antogs 1606-06-05 till skeppsbyggmästare, förordnades 1610-10-07 till amiral över en flotta av fem skepp och 1611 till fast underamiral samt blev 1619-07-29 holmamiral i Stockholm. Död 1625 (Zf.). Han erhöll i förläning på behaglig tid 1613-06-26 alla de gårdar i Danmarks socken, Uppsala län, som Olof Ingemarsson innehaft (Zf.). Johan Klerck, vilken även slutade som holmamiral (se nedan), var sannolikt fader till den adlade Richard Clerck d. y., vilken kallas brorson till den äldre Richard Klerck (Sa.). Detta synes framgå därav, att holmamiralen Johan Klerck, som förlänats med ett kronohemman i Danmarks socken på behaglig tid redan 1620-03-20, ytterligare erhöll gården Krisslinge i Danmarks socken under Norrköpings besluts villkor 1643-02-23 och att även den adlade Richard Clerck d. y. erhöll ett hemman i Krisslinge i donation (Zf) 1647-11-20.

  • Johan (Hans) Klerck. Kapten vid flottan 1617-05-31–1629. Fänrik i staben på vice amiralsskeppet Vasa 1620. Förde tvenne skepp med trupper till Riga 1622. Hade på entreprenad tacklingen av hela flottan i Stockholm 1626–1628. Vice amiral 1630. Skickad till Holland att hämta därifrån fem kompaniskepp 1630-01-16. Holmamiral 1631–1644. Död 1644. Han tillhandlade sig skattehemmanet Skälby i Järfälla socken, Stockholms län och erhöll härå frälserätt 1633-06-08.
  • Om hans förläningar se ovan [Zf].
  • ? Barn:
  • (Richard Klerck den yngre, adlad Clerck, född 1604-12-12 i Happingworth, Skottland. Skeppskapten vid svenska amiralitetet 1628. Holmkapten 1630. Holmmajor 1638. Major i 3. eskadern av Claes Flemings flotta 1644 och i Erik Rynings flotta 1645. Adlad 1648-12-07 (introducerad 1649 under nr 442). Amirallöjtnant 1654. Holmamiral 1655-01-20. Vice amiral i Claes Bielkenstiernas flotta 1657. Befälhavare för flottan i Wismar 1657-11-00. Död 1668-04-06 i Stockholm, jordfäst i Jakobs kyrka och begraven 1668-12-03 i Klara kyrka, där hans vapen före branden sågs [Zf]. Gift 1:o 1633-01-13 med Lunetta Macklier, född 1616-03-21. Död 1634-07-13, dotter av handelsmannen Jakob Macklier i Stockholm och Lunetta Raverding. Gift 2:o 1640-05-17 i Nikolai församling, Stockholm (Wn) med Maria Welshusen. Gift ? 3:o Med Brita Lindorm, dotter av vice amiralen Hans Hansson samt syster till majoren Henrik Hansson, adlad Lindorm.) Rickard Klerck, adlad Clerck, var icke son till Johan (Hans) Clerck [KA. Kammarkoll. Reg. K. brevet 1647 20/11].

Barn:

  • 2. Johan (Hans), döpt 1642-02-19 i Nikolai församling, Stockholm. Underlöjtnant vid amiralitetet 1668-05-02. Kapten 1668-11-16. Kommendör 1674-11-07. Major 1675-07-21. Holmmajor 1677-01-03. Tillika amirallöjtnant 1677-07-20. Avsked med hela lönen i pension 1679-12-31. Död 1688. Han anklagades för felmanövrering i sjöslaget mellan Bornholm och Rugen 1676-05-26 men frikändes av kommissorialrätten 1677-05-12. Med honom utgick adliga ätten Clerck [Zf.].
  • 2. Ett barn, döpt 1646-05-19 i Nikolai församling, Stockholm. Måhända detsamma som nedannämnda dotter.
  • 2. Elisabet, död 1693. Själaringning i Jakobs kyrka 1693-11-29 och gravsatt 1704-03-08 i Värmdö kyrka jämte sin man och en dotter. Gift med vice presidenten Henrik Danckwardt, adlad Danckwardt, född 1633, död 1693.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: