:

Gyllencaschett nr 916

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Gyllencaschett
Vapensköld för adliga ätten Gyllencaschett

Adliga ätten Gyllencaschett nr 916 †

av Berit Sjögren

Stamfar Håkan;

en dotter var gift med länsmannen i Åkerbo härad, Måns Ehrengielsson, drottning Kristinas livknekt, föräldrar till kyrkoherden i Mortorp 1699-1722 Magnus Stagnelius 1655-1722, poeten Erik Johan Stagnelius farfars far. [1]

Peter Håkansson adlad Gyllencaschett. Kapten vid Smålands regemente. Död ca 1699 i Frödinge sn (H)./I åberopade handlingar i bouppteckningen 1759 9/2 efter dottern, ryttmästarfrun Helena Gyllencaschett på Dövestad står att 1699 2/7 hade ¾ i Skråphem (Frödinge sn) tillägnats FRAMLIDNE kapten Gyllencaschett och dess arvingar)/ Löste 1685 Källsberg, Blackstad (H) som reducerats till kronan från Anders Sölfverlood, hustruns bror.I Elgenstiernas ättetavlor framgår ej i vilket gifte barnen var födda, men nedan är de inplacerade i rätt gifte som det bland annat kan utläsas av bouppteckningar. Den enda som tycks ha efterlämnat avkomma är dottern Anna. Ordningsföljd ej klar.

Gift 1:o med Anna Sölfverlood (ca 1640-1680) begravd i Frödinge kyrka. Dotter till Jöns Andersson Oxe adlad Sölfverlood (1647), regementskvartermästare, till Källsberg, Blackstad sn och Ogestad, Odensvi sn., död 1652 24/7 på Ogestad,, begravd i Odensvi kyrka och NN (ej Cecilia Knutsdotter Sabel, som var hans 2:a hustru och var jungfru på Kvavhult så sent som 1645 och barnlös enligt hennes testamente till egen släkt av år 1657 från Kvavhult /Göta hovrätt nr 1364/). Far var ej Anders Jönsson Sölfverlood som i EÄ då Annas son Johan Gyllencaschett år 1686 25/10 kallar Anders sin morbror.

Barn:


 • Elsa Gyllencaschett, jungfru . Född tidigast 1658, död 1754 1/5 på Möckelhult, Frödinge, enl. dödbok ”96 år gl, lefwat ährbart”
 • Anna Gyllencaschett född ca 1662 på Möckelhult, Frödinge, död 1740 20/1. Enligt manuskript till EÄ:s supplement hade hon systrarna Brita, Elsa, Catharina Dorotea och Maria, som 1702 31/5 kvitterade ut arv efter Göran Sölfverlood (interfolierat band, KrA). Gift 1702 [2] med Aron Robach (fel i EÄ), ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente, död 1739 11/5 i Karsnäs, Södra Vi sn (H). (levnadshistoria, se Hector 1954. Son till Didrik Liebenhudj och Märta Nilsdotter. I hans andra gifte. Han var gift 1:o med Elsa Bengtsdotter Phoenix, född 1656? Begravd 1695 30/6 i Döderhult (H), död i Lämmedal, dotter till kornetten på Tveta kornettgård Bengt Johansson Phoenix död 1677-78 (1678 9/5 nämns testamentspenning från kornettskan i Tveta; kyrä) och dennes hustru Sara Sölfverlood adliga ätten nr 692
 • Johan Gyllencaschett född 1670 29/3, död 1695 16/5 i Stockholm, bgr i Frödinge kyrka (EÄ). Förare vid livgardet. Familjens epitafium, där han finns med, tidigare i Frödinge kyrka, hänger nu i Kalmar läns museum.
 • Britta Gyllencaschett, död 1742 13/5 i Blackstad (80 år gammal). Var gift 1710 14/6 med rusthållare Nils Widerström [3], död 1722 2/3 Blackstad.
 • Maria Gyllencaschett, levde 1728 på 1/3 mantal Källsberg, Blackstad (H) med Claes Aronsson Robach (mantalsuppgift). Barnlös. Gift med (enligt manuskript till EÄ:s supplement; fel i EÄ) kapten Johan Meissel, (stupad 1708 29/9 slaget vid Ljesna) som 1686 flyttade från fädernegodset Gunnekulla, Frödinge och återkom 1697 för att finna modern utarmad hos svågern Johan Falck[4], son till löjtnanten på Gunnekulla Zacharias Meissel, var död 1687[5], och Brita Matzdotter, levde 1697. 1695 hade hon sålt skatterätten på södergården i Gunnekulla till bröderna Jöns och Bengt Germundsöner i Koppetorp, Frödinge (H)[6].
 • Catharina Dorothea Gyllencaschett död 1741 16/1 på Källsberg, Blackstad (H). Barnlös. Bouppteckning 1741 9/2 på Källsberg. Curator för henne hade varit svågern Aron Robach. Bouppteckning i Källsberg 1741 9/2; närvarande som arvtagare till visst lösöre ”välborne herr capitein” Hans Achat Hauswolff enligt testamente daterat Källsberg 1733 29/12 och infört i Göta hovrätt 1734 17/9. Gift 1721 25/6 på Källsberg, i hans 2:a gifte med major Christoffer Clerck nr 433 död 1727 (EÄ). I mantal 1726 å Källsberg

Gift 2:o med Christina Bordon, dotter till översten vid Dalregementet Johan Bordon nat. Bordon, nr 522 och Regina Sinclair. Var död 1717 [7] då friherrinnan Vendela Hammarskjöld köper ½ mantal Tyrtorp, Frödinge, av fru Christina Bordons arvingar Regina, Elisabet och Helena Gyllencachett. Tyrtorp hade fru Bordon fått fasta på 1705 14/3, en gård som Per Gyllencaschett köpt av häradshövding Johan Hellenstierna[8].

Barn:

 • Regina Gyllencaschett död 1753 på Möckelhult, Frödinge. I bouppteckningen 1753 30/7 upptogs 1/4 i Möckelhults säteri och Elmeklo ladugård, Frödinge sn ¼ samt Skråphem, Frödinge sn donerat, 3/4. Närvarande arvingar systern jungfru Elisabet, systersonen jägmästare Claes Robach (å egna vägnar samt som förmyndare för jungfru Elsa Gyllencaschett) tillika med jägmästare Nils Lechard Thorsén (dennes svåger) som fullmäktig för systern ryttmästerskan Helena och närvarande majorskans svåger kapten herr Carl Vogel med dennes son sergeant Jonas Georg Vogel. Enligt Hector p 107 skulle fasta egendomen tillfalla Reginas bägge helsystrar o efter deras död systersonen Claes Robach. Gift med Peter Vogel adlad Vogelhielm (ej introducerad). Död 1736 27/12 på Möckelhult, Frödinge (H). (dödsdatum i EÄ) Överjägmästare i Kalmar och Jönköpings län, tidigare major vid tyska livregementet till fots. I bouppteckningen 1758 2/9 efter svägerskan ryttmästarfrun Helena Gyllencaschett på Dövestad åberopas ”sal. Hr majorens syskons avsägelse av arvtagande uti Möckelhultska huset”. Av bouppteckningen framgår att systern Maria ej var gift med Peter Vogelhielms bror kapten Carl Vogel som det står i EÄ, men denne tycks ha varit närvarande vid arvsskiftet 1753 med son Johan Georg Vogel för att bevaka arv. Johan Georg Vogel nämns som fosterson till Regina G. i arvsskifte på Möckelhult 1753 13/12 efter henne (se nedan under Elisabet Gyllencaschett, som dog 1765 hos Vogel).
 • Helena Gyllencaschett. Död barnlös 1757 16/11 på Dövestad, Blackstad (H) (EÄ). Bouppteckning 1758 9/2: Fastigheter ¼ Möckelhult säteri, vari Helena ägt med sin syster jungfru Elisabet hälften, Elmeklo ¼ mantal och ladugården Möckelhult till hälften, dessutom Skråphem ¾ mantal krono, Frödinge sn efter brev 1699 2/6 donerat till framlidne fadern kapten Per G och hans fru samt Dövestad 1 helt kronorusthåll samt ½ augment, vari hon endast ägde åborätten.. Åberopas testamente av 1753 5/6 i Gamleby till systerns son Claes Robach. Gift 1727 6/1 på Möckelhult i hans 2:a gifte med Erik Georg Stierncreutz nr 436, död 1733. Ryttmästare vid Västgöta tremänningsregemente. Skänkte 1727 Dövestad i morgongåva till sin andra hustru (Hector s 97). Hos paret bodde även hans brorsdotter, föräldralösa Catharina Sophia (Jacobsdotter) Stierncreutz född ca 1702, död 1777 26/1 på Möckelhult (bou FIII a:4 s 761) – hon ärvde Gyllencaschetts egendomar-, gift 1731 25/7 i Källsberg, Blackstad (H) med Claes Aronsson Robach, född ca 1696, död 1793 5/6 på Möckelhult, jägmästare i Norra o Södra Tjusts härader (Hector), son till ryttmästare Aron Robach och Anna Gyllencaschett (se ovan).
 • Elisabet Gyllencaschett död ogift 1765 31/12 i Smedstorp, Vimmerby lf ( hos sergeant Johan Georg Vogel / gift 1750 26/12 i Vimmerby stad med Anna Mårtensdotter Nyman, majorsdotter/; son till Carl Vogel, se ovan under systern Regina). Fel dödsort i EÄ. Enligt brev av 1760 13/3 åberopat i bouppteckning efter Claes Robach blev denne förvaltare av Elisabets egendom; hon hade ”enligt egen åstundan flyttat till hr sergeant Vogel på Smedstorpet”.

Fotnot

 1. (se Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne).
 2. (var gift 31 maj enl korrigeringar till EÄ band 9)
 3. Frälsegodsen
 4. Sevede härad 1697 ST §24
 5. Sevede härad ST, då hans arvingar insinuerade pantbrev på Gunnekulla
 6. Sevede hd 1695 ST §12
 7. Sevede härads dombok 8/10 1717 §1
 8. Sevede häradsrätt 1708 ST §20

KÄLLOR:

Hector, En släktkrönika från Småland (1954), bouppteckningar efter medlemmar av fam: bouppteckning i Källsberg 1741 9/2 efter fru Catharina Dorotea Gyllencaschett, arvsskifte den 13 januari 1753 i Möckelhult efter fru Regina Gyllencaschett, bouppteckning 1758 9/2 efter fru Helena Gyllencaschett, bouppteckning efter Claes Robach 1773 3/7, Sevede härads domböcker, kyrkoböcker.

Stöd adelsvapens Wiki genom att köpa och ladda ner alla vapensköldarna från Adelsvapen.com


: