:

Krusell

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Carl Magnus Krusell d ä, född 1690 (åu); tjänade som “frij volonteur och underofficare alt til Bender” vid Åbo läns kavallerireg:te; mönsterskrivare där vid Överstelöjtnantens kompani; var med vid Czernowitz 1709-09-24, men räddade sig till Bender igen; sergeant vid Benderska dragonerna 1711-06-??; fältväbel vid Benderska dragonernas Livkompani 1712-01-??; deltog i försvaret av kungshuset vid kalabaliken 1713-02-01, där han sist av alla svenskar kom in; kornett vid Smålands kavallerireg:te 1714-09-03; tillhörde 4:e troppen (=2:a divisionens 1 tropp) under hemresan; premiärlöjtnant vid Smålands kavallerireg:te och Sunnerbo kompani 1715-10-10; † 1759-04-06 på Tannåker, Tannåkers sn (69 år gammal, källa: Genline ID 217.15.87100). Gift 1:o 1720 (efter kungligt tillstånd) med Märta Eleonora Gyllensvärd, född 1701-08-04 på Bolmstad, Bolmsö sn, dotter till löjtnanten Gustaf Adolf Gyllensvärd och Maria Eleonora Posse. 2:o med Barbro Christina Gyllenpalm, född 1721 i Bolmsö sn, dotter till majoren Carl Johan Gyllenpalm och hans 1:a fru Märta Christina Gyllensvärd.

Barn 1:o:

 • Adolf Fredrik Krusell, född 1721; ryttmästare; † 1781. se Tab 2.
 • Johan Georg Krusell, född 1722; kvartermästare; † 1771. se Tab 3.
 • Anna Maria Krusell.
 • Olof Reinhold Krusell.
 • Carl Magnus Krusell d y, född 1730; kvartermästare; † 1811. se Tab .
 • Nils Ludvig Krusell, född 1731; volontär.
 • Erik Gustaf Krusell, född 1732; förare. se Tab .
 • Eleonora Krusell.

TAB 2

Adolf Fredrik Krusell, (son till Carl Magnus Krusell d ä, Tab 1), född 1721 (källa: Genline ID 1143.3.7200 och 207.34.96000); ryttmästare; † 1781-07-13 på Appelhester Månsgård, Alseda sn (svullnad och värk, 60 år gammal, källa: Genline ID 973.28.13400). Gift 1763-10-01 på Salshults säteri, Stenberga sn (wälborne Lieutenanten med fröken Wälborna, källa: Genline ID 248.18.100800) med fröken Anna Regina Stålhammar, född 1731 på Salshult säteri, Stenberga sn, † 1771-04-14 på Holmaberg, Vetlanda sn, begr 24/4 (barnsäng, 40 år gammal, källa: Genline ID 1143.39.28700), dotter till kaptenen vid Kronobergs reg:te Otto Fredrik Stålhammar och Margareta Elisabet Silfversparre.

Barn:

 • Otto Fredrik Krusell, född 1764-07-17 (källa: Genline ID 1143.3.7200 och 248.6.11400); fänrik; står som avflyttad från Salshults säteri i Stenberga sn år 1796 (källa: Genline ID 248.6.11400).
 • Margareta Beata Krusell, född 1766-05-02 på Holmaberg, Vetlanda sn, dpt 7/5 (källa: Genline ID 1143.39.26500). Gift 1798-03-17 i Tveta sn med Anders Gabriel Westerström
 • Sophia Fredrika Krusell, född 1768-01-18 på Holmaberg, Vetlanda sn, dpt 25/1 (källa: Genline ID 1143.39.27200).
 • Helena Sophia Krusell, född 1769-04-08 på Holmaberg, Vetlanda sn, dpt 12/4 (källa: Genline ID 1143.39.27700). Gift 1795-11-30 i Stenberga sn med häradshövdingen Gustaf Adolf Ehrenström på Näshults herrgård, Näshults sn, född 1743 i Nye sn.
 • Anna Regina Krusell, född 1771-04-11 på Holmaberg, Vetlanda sn, dpt 14/4 (källa: Genline ID 1143.39.28500), † 1835-12-30 i Vimmerby sfs (feber). Gift 1800-12-26 i Tveta sn med bataljonsadjutanten Gustaf Adolf Ugarph, född 1774-01-30 på Virserums länsmansgård, Virserums sn, † 1810-02-22 på Götruda, Tveta sn (tvinsot). Paret fick fem barn.

TAB 3

Johan Georg Krusell, (son till Carl Magnus Krusell d ä, Tab 1), född 1722-06-08 (källa: Genline ID 235.2.8300); kvartermästare; † 1771 i Tutaryds sn. Gift med Dorothea Christina Netherwood, född 1738-10-28 (källa: Genline ID 235.2.8300), Tutaryds sn, † där 1768-02-18 på Dragshult, Kvenneberga sn, dotter till rustmästaren vid Smålands kavallerireg:te Alexander Johan Netherwood och Catharina Beata Renner.

Barn:

 • Catharina Eleonora Krusell, född 1761-04-06 på Dragshult, Kvenneberga sn (källa: Genline ID 235.2.8300), † 1791-11-22 i Växjö. Gift 1:o med vice pastorn Petrus Fontén, född 1705 i Tolgs sn, † 1784-01-12 i Gårdsby sn (lunginflammation, 79 år gammal, källa: Genline ID 826.16.91500). 2:o 1784 med sin syssling, kronobefallningsmannen Anders Gabriel Branting, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1797 i Kalvsviks sn med jungfrun Carolina Gustafva Ulfsax, född 1773-10-30 på Os, Berga sn, dotter till fänriken vid Kronobergs reg:te Magnus Lorentz Ulfsax och Maria Elisabeth Wickenberg), född 1759-03-21 på Silkesnäs, Skatelövs sn, † 1819-03-22 på Kläcklinge, Kalvsviks sn.
 • Carl Magnus Krusell, född 1762-05-07 på Dragshult, Kvenneberga sn (källa: Genline ID 235.2.8300).
 • Johan Gustaf Krusell, född 1764-03-22 på Dragshult, Kvenneberga sn (källa: Genline ID 235.2.8300).
 • Fredrik Wilhelm Krusell, född 1766-05-25 på Dragshult, Kvenneberga sn (källa: Genline ID 235.2.8300); boktryckerikonstförvanten. se Tab 4.
 • Erik Adolf Krusell, född 1767 (källa: Genline ID 235.2.8300); handelsman. se Tab .

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

: