Adlerbrandt nr 2034

Från Adelsvapen-Wiki

2034.jpg

Adliga ätten ADLERBRANT nr 2034 †

Adlad 1756-10-12, introducerad 1776. Utdöd 1853-05-04. Utgör en gren av den ännu levande släkten Branting.


TAB 1

Lars Månsson, borgare i Norrköping. Begraven 1654-02-24, i Norrköping. (Öä XIII s. 70 not. 11) Gift med Kristin.

Barn:

 • Göran Branting, döpt 1646-03-27 i Norrköping (Öä XIII s. 70 not. 11). Regementsskrivare vid Smålands kavalleri. Bodde Orraryd. Död 1694 och begraven i Nöbbeleds kyrka 1694-06-24. Gift 167(3) med Catharina Amundsdotter Pavonia (Öä), född 1651, död 1723-01-13 och begraven i Nöbbeleds kyrka 1723-02-03.

Barn:

 • Gabriel Branting, född 1682-09-04. Vice auditör vid Smålands kavalleriregemente 1698. Kronofogde i Konga och Uppvidinge härader 1706. Proviantmästare vid fältmarskalken Stenbocks armé 1709. Landskamrerare i Växjö 1720. Avsked med assessors karaktär 1734-02-22. Död 1746-03-12. på Orraryd Knipan. Han erhöll 1734-04-24 konung Fredriks (försäkran om adelskap. Gift 1707-01-30 med Sara Gahm, född 1690-09-08, död 1763-04-06 på Orraryd, dotter av kronobefallningsmannen Sigfrid Gahm, de stiftade 1726 ett stipendium vid Växjö gymnasium.

Barn:

 • Sigfrid Branting, adlad Adlerbrant, född 1714. Student (Lsn.)1732-08-25. Auskultant i Göta hovrätt 1737. Vice häradshövding. Hovsekreterares n. h. o. v. 1745. Överjägmästare i Småland 1747-10-02. Adlad (Koncept till sköldebrevet i RA.) 1756-10-12 (sonen introducerad 1776 under nr 2034). Överjägmästare i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län (Sj.) 1759-09-11. Död 1760-07-26 på sin egendom Orraryd och begraven i Nöbbeleds kyrka. Gift 1748-02-02 Stenshohn med Anna Christina Qveckfeldt, född Stenshohn 1723-05-14, död 1800-07-05 i Växjö, dotter av generallöjtnanten Erik Gustaf Qveckfeldt. nr 979, och Birgitta Margareta Hammarfelt, nr 1435.

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1750, död 1750-06-26 på Orraryd.
 • Brita Margareta, född 1751 på Orraryd. Ddöd på Orraryd 1803-06-18. Gift 1:o 1774-12-27 med hovrättsrådet Zakarias Kniberg, adlad Stiernecreutz, nr 2143, från vilken hon 1775-04-19 blev skild, född 1739, död 1814. Gift 2:o 1776-11-22 Västorp med jägmästaren Teodor Christoffer Ahlberg, döpt 1733-09-11 i Kristianstad, död 1792-03-03 på Västorp.
 • Sara Gustaviana, född 1753-05-19 på Orraryd. Död 1783-10-16 Grimsgöl. Gift 1779-04-18 i Nöbbeleds kyrka med kaptenen Carl Rikard Stenfelt, nr 1867, i hans 1:a gifte, född 1736, död 1810.
 • Fredrika Lovisa, född 1754-09-12, död 1754-12-18 på Orraryd.
 • Elisabet Juliana, född 1755-10-15 på Orraryd, död ogift 1821-08-31 i Växjö.
 • Maria Beata, född 1757-01-13 på Orraryd, död på Orraryd 1757-08-30.
 • Carolina Fredrika, född 1759-02-07 på Orraryd, död 1835-10-21 i Växjö. Gift 1780-03-03 på Orraryd med krigsrådet friherre Anders Otto Fredrik von Rosen, nr 290, född 1750, död 1818.

TAB 2

Gabriel (son av Sigfrid Branting, adlad Adlerbrant, Tab. 1), född 1748-12-08 på Orraryd. Auskultant i Göta hovrätt 1765-10-05. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1768-11-06. Kanslist 1769-05-06. Notarie 1773-04-28. Förordnad till domare 1774-11-02. Häradshövding i Tveta och Mo härader 1780-03-15. Assessor i Göta hovrätt hovrätt 1786-10-06. Hovrättsråd 1796-02-12. RNO 1801-05-28. Avsked 1819-04-22. Död 1820-01-19 i Jönköping. Gift 1773-10-12 med Fredrika Sofia Lundeberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med notarien i Göta hovrätt, vice häradshövdingen Anders Ture Eneroth (Ogh.), född 1734-10-28 död 1771-07-25), född 1744-10-28, död 1803-02-20 på Trånghalla i Bankeryds socken, Jönköpings län, dotter av hovrättsrådet Anders Lundeberg och Helena Sofia Falk.

Barn:

 • Ture Gabriel, född 1780-05-05 Djuvarp. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1785-10-27. Student i Lund (Lsn.)1793-05-04. Auskultant i Göta hovrätt 1796-05-26. Extra ordinarie notarie 1796. Vice aktuarie 1800-02-27. Extra notarie vid civilprotokollet 1801-0729. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpditionen 1802-09-09. Kunglig fullmakt å häradshövdings n. h. o. v. med tur och befordringsrätt 1807-07-11. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt (Ogh.) 1808-07-20. Assessor i Svea hovrätt 1810-05-07. Hovrättsråd 1826-05-11. Avsked 1837-05-23. Död ogift 1853-05-04 i Jönköping och slöt ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.