Schultz

Från Adelsvapen-Wiki

TAB A

Israel Schultz, stadssyndikus i Norrköping (är möjligen identisk med Magnus Gabriel De la Gardies sekreterare Israel Schultz 1656-1662, senare "Obergerichtsnotarie" i Riga [5]). Gift med en okänd syster till kyrkoherden, magistern, prosten, och riksdagsmannen Holgerus Olai Catonius. Hon får antas vara död före 1681-03-19 då sonen Israel Schultz har ett modersarv att fodra (omnämns i ett brev från Holgerus Olai Catonius till domkapitlet i Söderåkra daterat 1681-03-19). Denne Israel Schultz omnämnes i en syster Märtas bouppteckning år 1665 i Stockholm; i denna bouppteckning tituleras han rådman i Norrköping. I samma bouppteckning nämns även tre bröder (Peter, Johan och Joakim Schultz), ytterligare en syster Brita Schultz; Brita gift med amiralitetskassören Elias Månsson i Stockholm) samt en halvsyster Elsa Schultz. Även en systerson (Joakim Jakobsson) samt en svåger (Jakob Johansson) omnämnes; Israel tycks alltså ha haft ytterligare en syster som avled före 1665. Alla dessa personer omnämnes även tre år senare i ovan nämnde Elias Månssons bouppteckning.

Barn:

 • Israel Schultz, född 1665 Norrköping; död 1736-12-31. Se Tab 1.
 • Katarina Israelsdotter Schultz. Gift 1:o 1691-01-22 i Torsås sn med löjtnanten Samuel Sylvin, född 1662, död 1691 (enligt [2] så var Katarina dotter till apotekare Johannes Schultz, se Tab 2 och Anna Jakobsdotter Schytte, men det förefaller osannolikt då det i Torsås återfinns en "Matrona" Katarina Israelsdotter Schultz 3 år efter Samuel Sylvins död). Gift 2:o 1694-04-29 i Torsås sn med löjtnanten Peter Staaf. Hon omnämns i Södra Möres häradsrätts protokoll 1710 [6].
 • Marie Schultz. Hon omnämns i Södra Möres häradsrätts protokoll 1710 [6].


Brorson:

 • Johan Schultz, död 1707-02-21. Se Tab 2.

TAB 1

Israel Schultz (son till Israel Schultz, Tab A), född 1665 Norrköping; student i Uppsala 1687-10-19; prästvigd 1698-05-13 i Kalmar; lektor i grekiska i Kalmar 1697; kyrkoherde i Gärdslösa 1711-07-13; kontraktsprost i Ölandsmedelkontrakt 1712-05-01; död 1736-12-31 på Sörby i Gärdslösa sn. Gift 1:o 1697-06-26 i Gärdslösa sn med Kristina Gerdzlovia, död 1710-12-09 i Kalmar, dotter av kyrkoherden i Gärdslösa Jonas Jonæ Gerdzlovius och Catharina Wallrawe. Gift 2:o med Cecilia Magdalena Carlqvist, född 1678-12-06, död 1746-03-10 i Gärdslösa sn och begravd därstädes 1746-03-21, änka efter kyrkoherden i Torslunda Johannes Roselius, född 1675 i Smedby prästgård, död 1710-09-26 i Torslunda.


Barn i gifte 1:o med Kristina Gerdzlovia:

 • Maria Schultz, född omkring 1700, † 1737-10-27 vid Köping, Öland (drunknad) Gift 1:o omkr 1717 med kyrkoherden Petrus Roselius; 2:o med löjtnanten Petter Ström, född 1704-06-19 på Åsen, Mönsterås sn; bosatt på Habbestorp, Mönsterås sn; † 1737-10-27 vid Köping, Öland (drunknad - även Petters dräng Jon på Habbestorp, Mönsterås sn är antecknad som drunknad i Köping detta datum).
 • Israel Schultz, född 1703-12-19.
 • Anna Kristina Schultz, född 1707-06-30.
 • Jonas Schultz, född 1709-04-19, död 1709-12-16.
 • Anna Katarina Schultz, död späd.
 • Katarina Schultz, död späd.


Barn i gifte 2:o med Cecilia Magdalena Carlqvist:

 • Kristina Schultz, född 1713-02-21 i Gärdlösa sn, död 1754-10-16 i Torsås sn. Gift 1733-11-13 i Gärdslösa sn med kyrkoherden Johan Wellin.
 • Anna Schultz, född omkring 1720 (åu), död 1793-02-02 i Karlevi i Vickleby sn. Gift 1740-06-27 i Gärdslösa sn med kyrkoherden Petrus Olai Ahlqvist.

TAB 2

Johan (Johannes) Schultz (brorson till Israel Schultz, Tab A), apotekare från 1680-01-14 i Kalmar, avlade borgareed som handelsman 1688-06-13, valdes 1692 till rådman och 1693 till herredagsman, död 1707-02-21 i Kalmar, begravd i Kalmar domkyrka där han ägde gravplats n:o 62. Gift 1:o med Anna Jakobsdotter Schytte, död 1698-08-19, dotter av apotekaren i Kalmar Jakob Schytte och Katarina Hemmingsdotter Smitt. Gift 2:o med Anna Elisabet Ferber, halvsyster av till föregående hustru och dotter av apotekaren i Kalmar Magnus Dobbe och Katarina Hemmingsdotter Smitt. (Det finns en namne Johan Jakobsson Schultz, rådman, apotekare och handelsman i Kalmar, död 1724-05-21 i Kalmar. Han är gift två gånger och får flera barn, om det är Johan Schultz eller Johan Jakobsson Schultz som är far är svårt att avgöra då båda har samma namn och yrken).


Barn:

 • Maria Elisabet Schultz, död 1711-01-25 i Kalmar.


Källor

 1. Askel Andersson, A. B. Carlsson och J. Sandström, Uppsala universitets Matrikel, första bandet, sid 311, Akademiska boktryckeriet, Uppsala 1900-1911.
 2. Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne. Del 3, Södra Möre kontrakt, sid 126, AB Dillbergska Bokhandeln/Kalmar, 1948.
 3. Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne. Del 4, Öland, sid 205, AB Dillbergska Bokhandeln/Kalmar, 1951.
 4. Gunnar Håkansson, Kalmar och kalmarbor under 1600-talet, sid 222, Kalmar läns fornminnesförening, Kalmar, 1944.
 5. Magnus Gabriel De la Gardies samling, E 1550, Riksarkivet Marieberg.
 6. Södra Möre häradsrätt AI:8, 1709-1713, D37718, 4/16, SVAR.
 7. Bouppteckningar i Stockholm, 1665-11-12 (Bouppteckning för jungfru Märta Schultz i Stockholm år 1665)
 8. Bouppteckningar i Stockholm, 1668:141 (Bouppteckning för amiralitetskassör Elias Månsson i Stockholm år 1668)


Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.