Bock från Lahmes nr 1174

Från Adelsvapen-Wiki

1174.jpg


Adliga ätten Bock från Lahmes nr 1174 †

Natural. 1689-03-13, introd. s. å.; utdöd s. å.

Denna ätt härstammar från Schlesien, där dess stamgods var Habendorlf i Schweidnitzer-distriktet, och varest en Berchtold von Bock omtalas redan 1288. En gren är intagen på livländska riddarhuset under nr 56 och på estiänaska under nr 80 med ursprungliga vapnet, en röd hjort i silverfält. I Schlesien lever en gren, som har friherrlig värdighet.


l Rf. 2 Al.

  • Wolmar Bock. Gift med Odilia von Puttkammer.

Barn:

  • Henrik. Ägde gods i Schlesien och furstendömet Breslau. Gift med Anna von Kanitz.

Barn:

  • Wilhelm. Arvherre till Kersel i Paistels socken, Livland; erhöll 1599-02-15 av kon. Sigismund godset Lahmes i S:t Johannis socken, (Livland). Gift med Gertruda von Tödwen, dotter av Henrik von Tödwen, till Kersel, och Elisabet Brehm till Maydel.

Barn:

  • Henrik. Arvherre till Lahmes samt Desma i Ampels socken, Estland. Levde2 1630. Gift med Elisabet Klot, som levde änka 1672, och omkom på Ålands hav, dotter av Tönnes Klot, arvherre till Heidenteld, och Elisabet Andersdotter Sesswegen.

Barn:

  • Wilhelm, natural. Bock. Kapten vid Åbo läns infanteriregementet 1641. Major vid Björneborgs regementet 1654. Överstelöjtnant därst. 1655. Överste 1675. Avsked 1679-01-24. Natural. svensk adelsman 1689-03-13 (introd. s. å. under nr 1174). Död 1689-09-00, barnlös.1 Gift med N.N. von Schlippenbach.1

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.