:

Von Kosboth nr 2187

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Kosboth nr 2187 †

Naturaliserad 1806-07-01, introducerad 1808. Utdöd 1870-11-29.

Att denna ätt skulle vara av samma stam som den urgamla thüringska grevliga ätten Kospoth, vilken förde ett helt olika vapen, är icke sannolikt. Däremot kan med mera säkerhet påstås, att ätten von Kosboth är identisk med en redan på 1330-talet i Mecklenburg känd ätt, som då ägde godset Cosbade vid Lübz. Huruvida filiationerna före den till Sverige inflyttade Johan Ernst von Kosseboth äro riktiga, har icke kunnat undersökas.


 • Akim eller Joakim Kossebade, till Torgelov i Mecklenburg-Schwerin. Nämnes 1545 ensam av namnet i registret över den bofasta adeln i Mecklenburg. Levde ännu 1586.

Barn:

 • Adam Kossebade, till Dummertsdorf. Levde 1588. Gift med Elisabet Preen, död 1620.

Barn:

 • Jurgen Ernst von Kossebade den äldre, till Torgelov. Hyllade 1609 mecklenburgska hertigarna Adolf Fredrik och Hans Albrekt. Var 1630 död. Av hans arvingar infann sig ingen vid hertig Albrekts av Friedland (Wallensteins) hyllning.

Barn:

 • Georg Ernst von Kossebade den yngre, till Torgelov. Död 1680. Gift 1:o med Elisabet Hedvig Rickmansdotter von der Lancken. Gift 2:o med Ida Mangelsen, som levde änka efter honom.

Barn:

 • Paul Johan von Kosseboth, till Torgelov. Född 1664. Överstelöjtnant i holsteinsk tjänst och mistade därunder högra benet. Död 1719. Han försålde 1703 till lantrådet Didrik von Plessen det gamla stamgodset Torgelov, vilket varit i släktens ägo från början av 1400-talet. Gift med friherrinnan Aurore Durozé, av fransk härkomst, vilken dog 1719, kort efter mannen.

Barn:

 • Johan Ernst von Kosseboth, till Ivägsholm i Ödskölds socken, Älvsborgs län. Född 1703-06-24 på Torgelov. Kom i yngre åren på ett köpmanskontor i Göteborg. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1734-01-12. Förare vid Västgötadals regemente 1734. Fältväbel 1737-01-08. Adjutant 1742-03-12. Fänrik 1745-06-18. Löjtnant 1749-02-22. Stabskapten 1757-09-19. Regementskvartermästare 1760-01-12. Kapten med kompani 1760-10-07. Avsked 1766-03-12. RSO 1770-01-23. Död 1770-03-21. Han var bland annat med i pommerska kriget. Avstod 1762 den 16 maj i Stralsund sitt anspråk på Torgelov. Gift 1751-01-25 Bryne med Catharina Ahlefelt, född 1721-11-17 på Bryne, död 1758-12-04, dotter av översten Johan Ahlefelt, och hans 3:e fru Christina Katle, nr 70.

Barn:

 • Johan Adolf von Kosboth, naturaliserad von Kosboth, född 1753-03-25 i Tydie socken, Älvsborgs län. Volontär vid Västgötadals regemente 1762-02-27. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1767-11-02. Student i Lund 1769. Extra fänrik vid nämnda regemente 1776-02-14. Stabsfänrik 1777-05-13. Stabslöjtnant 1779-10-19. Stabskapten 1784-12-07. Sekundmajor 1792-08-10. premiärmajor 1796-03-29. RSO 1797-11-01. Överstelöjtnant i armén 1799-12-18. Naturaliserad svensk adelsman 1806-07-01 (introducerad 1808-03-12 under nr 2187). Överstes avsked 1810-05-29. Postmästare i Vimmerby 1818-12-30. Död i Vimmerby 1832-11-07. Han bevistade 1789 och 1790 års fälttåg i Finland. Gift 1796-08-26 Degeberg med Agneta Catharina Hummelhielm, född 1773-07-19 Södraholm, död 1865-11-02 i Rumskulla prästgård, Kalmar län, dotter av ryttmästaren Hans Hummelhielm, och Maria Catharina Douglies.

Barn:

 • Ernst (Adolf?), född 1797-05-20 Rangtorp. Förare vid norra skånska infanteriregementet 1814-06-13. Fänrik vid norra skånska infanterireregementet 1815-01-30. Löjtnant 1819-12-15. Avsked 1825-01-25. Död ogift 1825-03-16 i Stockholm.
 • Adolfina, född 1798-05-17, död 1799-01-19 på majorsbostället Forstena i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län.
 • August Vilhelm, född 1799-11-28 på Forstena. Rustmästare vid norra skånska infanteriregementet 1814-12-26. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet 1816-01-16. Löjtnant 1820-12-20. Kapten 1838-10-26. RSO 1846-11-23. Major 1852-04-06. Överstelöjtnant och 1. major 1852-05-06. Avsked 1860-01-31. Död 1870-11-29 i Landskrona och utslocknade med honom ätten på svärdssidan.
 • Sofia Maria, född 1801-08-17, död 1802-09-16.
 • Regina Sofia, född 1802-11-17 på Forstena, död 1895-06-17 i Vimmerby. Gift 1835-08-09 med kontraktsprosten, kyrkoherden i Rumskulla och Hässleby församlingars pastorat av Linköpings stift, fil. doktorn Johan Christoffer Haag, född 1797-11-03 i Linköping, död 1867-10-21) i Rumskulla prästgård.
 • Anton Reinhold, född 1803-12-01 på Forstena. Rustmästare vid norra skånska infanteriregementet 1814-12-26. avsked 1820-04-20. Sergeant vid Värmlands regemente 1820-04-28. Fänrik vid Värmlands regemente 1821-02-20. Löjtnant 1823-12-18. avsked 1837-08-11. Död ogift 1864-08-05 Årnäs
 • Alexander, född 1806-05-14 på Forstena, död 1809-06-28.
 • Johan Casimir, född 1808-10-12, död 1809-05-27.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: