:

Von Hökerstedt nr 1656

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Hökerstedt nr 1656 †

Adlad 1719-09-12, introd. 1720. Utdöd 1795-02-20.


1SK. 2KrAB. 3At (P).

TAB 1

Olof Olsson i Hökerstads by i Kuddby socken Östergötlands län, född 1662. Blev slutligen kronolänsman på Vikbolandet. Död 1722-12-10. Gift med Susanna Ollon, som dog 86 år gammal. Sönerna kallade sig Hökerstedt efter sin födelseort.

Barn:

 • Jakob Olofsson Hökerstedt, adlad von Hökerstedt, född 1685-06-25 i Hökerstads by. Kammarskrivare i kammarkollegium 1705. Bokhållare vid fältstaten i Livland 1708. Upphandlingskommissarie vid magasinerna i Stockholm 1712. Assessor i kommerskollegium 1717-10-07. Ledamot av utredningskommissionen 1719-08-25. Adlad s. å. 12/9 (introd. 1720 under nr 1656). Deputerad för granskning av pestplakatet 1721-11-20. Ledamot av sundhetskollegium 1722 och av statskommissionen 1724–1725, 1728 samt flera år på 1730-talet. Uppsyningsman vid magasinsinrättningen i Stockholm 1727-07-01. Kommerseråds titel s. å. 6/7. Ledamot av landshjälpsdeputationen s. å. och av myntkommissionen s. å. 19/9. Kommerseråd på ord. staten 1729-11-15. Tillsyningsman vid rasp- och spinnhuset 172(9). Deputerad för överseende av 1733 års författning rör. Mått och vikt 1737-03-15. Landshövding på Gotland 1738-09-26 RNO 1748-09-26. Död 1757-06-25 i Visby [Ak]. 'Han blev 1710 vid Rigas övergång fången och förd till Moskva, men flydde 1711 lyckligen därifrån.'. Gift 1712-11-04 i Stockholm med Hedvig Eleonora von Bleichert, född 1695, död 1742, dotter av hovjuveleraren och överkammartjänaren Nils von Bleichert, som blev adlad 1719-09-12, men ej introd., och Anna Margareta Siassius.1

Barn:

 • Susanna Margareta, född 1713-10-16, död 1791-11-24 i Stockholm. Gift 1744 med överstelöjtnanten, friherre Bengt Gabriel von Danckwardt, född 1718, död 1771.
 • Fredrika Eleonora, född 1715-07-08, död 1785-06-08 i Stockholm. Gift där 1735-07-08 med kammarherren Georg Wingeflycht, född 1709, död 1761.
 • Hedvig, döpt 1716-08-07 i Stockholm, död ogift 1737-04-06.
 • Nils Bleckert, döpt 1718-03-21 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1734. Konduktör därst. 1737-05-23. Löjtnant på fältstat vid Eda skans2 1743-09-21. Avsked2 1745-05-21. Kapten vid fortifikationen 1754-04-05. Major vid fortifikationen i Stralsund 1756-12-18. RSO 1772-05-28. Död ogift 1776-09-27 och begraven i Nikolai kyrka i Stockholm.
 • Ulrika, född 1720, död 1734.
 • Carl Gustaf, född 1722-05-06 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Volontär vid fortifikationen2 1739-01-06. Konstapel vid artilleriet på Gotland2 1740-08-03. Sergeant därst.2 1741-08-24. Överfyrverkare 1746-01-24. Underlöjtnant 1747-08-06. Löjtnant vid artilleriet i Finland 1756-12-18. Stabskapten därst. 1764-03-08. Transp. till artilleriet på Gotland2 s. å. 2/5. Premiärkapten vid artilleriet i Göteborg2 1770-12-11. Åter transp. till artilleriet på Gotland2 1771-06-05. Major. Död barnlös 1788-12-19 i Visby. Gift 1761 med Christina Maria Norby i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1738-12-19 med kyrkoherden i Grötlingbo pastorat av Visby stift Nils Nilsson Stenman, född 1707-07-27 i Hablingbo prästgård på Gotland, död 1752-03-28 i Grötlingbo prästgård), född 1714, död 1789-12-29 i Visby, dotter av kyrkoherden i Klinte pastorat av nämnda stift Per Olofsson Norby och Catharina Hansdotter Hansten.
 • Johan, döpt 1725-04-04 i Stockholm. Sergeant vid artilleriet. Död 1742-04-00.
 • Sofia Amalia, döpt 1727-06-03 i Stockholm, död ogift 1762.

TAB 2

Jakob (son av Jakob Olofsson Hökerstedt, adlad von Hökerstedt, Tab. 1), döpt 1719-07-19 i Stockholm. Hantlangare vid artilleriet 1736. Underlöjtnant vid artilleriet på Gotland 1741-08-14. Löjtnant vid artilleriet i Finland 1747-04-23. Transp. till artilleriet på Gotland2 1748-01-12. Stabskapten därst. 1755-10-04. Kapten vid Hälsinge regemente 1756-12-18. Dömd förlustig tjänsten 1758-03-07, emedan han uraktlät att inställa sig till tjänstgöring. Död 1795-02-20 i Visby och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1743-07-12 med Maria Lythberg, född 1721-03-12, död 1796-01-09 i Visby, dotter av rådmannen och handlanden i nämnda stad N. N. Lythberg.

Barn:

 • Hedvig Eleonora, född 1744-12-26, död 1817-11-13 i Lund. Gift 1781-08-23 med handelsmannen därst. Anders Gadde Andersson, född3 1757-10-26, död3 1826-11-27.
 • Adolf Jakob, född 1746-02-24, död 1759-10-08.
 • Mattias, född 1747-03-26. Kadett. Död före fadern.
 • Lovisa Fredrika, född 1749-02-02, död ogift 1830-04-29 i Visby.
 • Johanna Margareta, född 1750-09-12. Gift 1:o 1786-12-07 med löjtnanten vid artilleriet på Gotland Lars Lythberg, född 1756-07-20 i Visby, död 1790-02-04. Gift 2:o 1796-06-07 i Kalmar med handlanden Petter Ekebom.
 • Johan Niklas, född 1751-11-30, död före fadern.
 • Carl Fredrik, född 1753-10-08, död före fadern.
 • Gustaf, född 1755-11-13, död 1756-04-04.
 • Anna Sofia, född 1756-12-15, död ogift 1826-03-30 i Visby.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: