:

Estenberg nr 1678

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Estenberg nr 1678

Adlad 1719-10-29 introducerad 1720.

TAB 1

Matts Filipsson (översiktstab. 1.). Bonde i Kvarstads by i Tveta socken Stockholms län. Gift med Brita Olofsdotter.

Barn:

 • Olof Mattsson, född 1618 i Kvarstad. Bonde Edesta. Borgare i Södertälje 1650. Död i Södertälje 1675-12-21. Gift 1645-09-00 med Ingeborg Persdotter, född 1621 Sundby i Vårdinge, död 1668-10-06 i Södertälje, dotter av bonden Per Olofsson i Sundby och Ingrid Persdotter.

Barn:

 • Per Olofsson, adlad Estenberg, född 1646-09-15 på Edesta. Bokhållare i likvidationskommissionen. Assessors avsked 1719. Adlad 1719-10-29 (introducerad 1720 under nr 1678). Död 1731-10-01 i Lund hos sin son Petrus. Gift 1678-08-11 med Elsa Bengtsdotter Balck från Småland i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kontrollören i Kalmar Henrik Johansson), född 1658-05-01, död 1743-05-12 och begraven 1743-05-16 i Maria kyrka i Stockholm.

Barn:

 • En son, född 1679-04-13, död 1679-04-13.
 • Olof, född 1680-06-21 i Stockholm. Student i Uppsala 1691-02-04. Företog utrikes resor 1707–1714. Extra ordinarie kanslist och kopist i Carl XII:s fältkansli 1714-08-09. Kanslist i krigsexpeditionen 1715-01-21. Registrator därstädes 1718-08-29. Kunglig sekreterares titel 1722-03-16. Sekreterare i riksarkivet 1728-01-18. Kansliråd 1739-12-24. Död barnlös 1752-11-07 i Stockholm och begraven i Maria kyrka. 'Han transporterade jämte registrator Celsing 1714 på hösten kansliakterna från Turkiet till Stralsund, dit han anlände 1715-01-00. Överförde dem sedan därifrån i slutet av 1715 till Sverige. Ankom med dem 1716-01-19 till Ystad. Tjänstgjorde sedan i kansliet hos konungen först i Lund, sedan i Uddevalla. Ingav hos adeln vid 1734 års riksdag ett memorial till bevisande av det s. k. Helgeandsholmsbeslutets riktighet.' Gift 1724-11-29 i Tjällmo socken, Östergötlands län med Christina Carlsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1702-09-18 med kamreraren Simon Winge, adlad Wingeflycht, född 1668, död 1716), född 1683-01-18 i Norrköping (Öä XIII s. 82.), död 1763-06-11 i Stockholm, dotter av borgmästaren i Norrköping Carl Johansson (fader till Carl och Johan Carlssöner, adlade von Carlsson) och Christina Spalding.
 • Hedvig, född 1682-10-15, död ogift 1720-03-01.
 • Ebba, född 1684-08-18, död 1688-07-14.
 • Petrus, född 1686. Professor, prost och kyrkoherde. Död 1740. Se Tab. 2.
 • Carl, född 1688-05-06, död 1688-05-10.
 • Ebba, född 1689-08-27, död 1689-08-27.
 • En dotter, dödfödd 1692-04-00.

TAB 2

Petrus, (son av Per Olofsson, adlad Estenberg Tab. 1), född 1686-06-03, i Stockholm. Student i Uppsala 1699-12-18. Filosofie adjunkt vid akademien i Lund 1716-09-25. Hovsekreterare hos konung Stanislaus i Polen 1718. Professor i grekiska vid akademien i Lund 1719-10-19. Prost och kyrkoherde i Jämshögs och Näsums församlings pastorat av Lunds stift 1727-10-03. Prästvigd 1728-03-08. Död 1740-04-26 i Jämshögs prästgård, Blekinge län [Hm]. Gift 1722-02-06 med Regina Westersköld, född 1698-05-28 i Hälsingborg, död 1764-04-12 Snälleröd s län, dotter av sjötullsinspektoren Anders Johansson Westerheim, adlad Westersköld, och Sara Petré.

Barn:

 • Elsa Sara, född 1723-02-07 i Lund, död 1762-01-11 i Vånga socken, Kristianstads län. Gift med rusthållaren Jöns Persson i Vånga.
 • Christina Regina, född 1724-08-12 i Lund, död i Lund 1725-04-25.
 • Hedvig Beata, född 1725-11-12, död 1783-05-28 på Snälleröd. Gift 1756-01-15 med majoren i norsk tjänst Carl Gustaf von Kyle, död 1770-12-30.
 • Carl, född 1728. Hovrättsråd. Död 1815. Se Tab. 3
 • Sara Regina, född 1729-06-05 i Jämshögs socken, Blekinge län, död 1804-08-26. Gift 1756-02-15 med bonden Bengt Jeppsson i Jämshög, död 1774-02-09.
 • Gabriel, född 1732-02-21 i Jämshögs socken. Fältkamrerare i Pommern. Död ogift 1759-09-03.
 • Christina, född 1733-05-23 i Jämshögs socken, död 1803-11-09 på frälsehemmanet Ryd i Agunnaryds socken, Kronobergs län. Gift 1763-09-00 med teol. professorn i Köpenhamn Christian Langemach Leth, död 1764-08-18.
 • Fredrika, född tvilling 1736-08-31 i Jämshögs socken, död 1800-01-08. Gift 1772-02-23 med vice kronofogden Johannes Dahlman, sedan Löcke.
 • Ulrika, född tvilling 1736-08-31 i Jämshögs socken. Gift 1763-10-25 med fänriken vid Västgötadals regemente Jakob Ludvig Chorman, född 1729-01-05, död 1805-07-05.

TAB 3

Carl, (son av Petrus, Tab. 2), född 1728-01-21. Student i Lund 1747-09-28. Auskultant i Svea hovrätt 1751-06-06. Amanuens i advokatfiskalskontoret 1753-06-08. Extra ordinarie kanslist 1753-06-18. Extra ordinarie notarie 1755-02-10. Vice notarie 1757-03-26. Hovjunkare 1758-02-08. Advokatfiskal i Svea hovrätt 1760-04-19. Notarie med kanslistlön 1762-12-06. Ledamot i nedre borgrätten 1763-01-20. Ordinarie notarie i Svea hovrätt 1763-10-24. Ledamot i övre borgrätten 1767-09-11. Assessor i Svea hovrätt 1772-08-12. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1803-03-17. Tjänstfrihet 1814. Död 1815-02-13 i Stockholm. Han utgav flere skrifter från trycket, bland vilka Svenska folkbristens orsaker och botemedel, tryckt (anon.) i Stockholm 1754. Gift 1762-04-04 i Stockholm med Catharina Christina Reiss, född 1744-02-29, död 1789-05-15 i Kungsholms förs. i Stockholm, begraven 1789-05-20, dotter av fabrikören i Stockholm Christian Ernst Reiss och Christina Kempe.

Barn:

 • Catharina Christina, född 1768-06-08 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1835-07-12. Gift 1792-04-12 i Stockholm med prosten och kyrkoherden i Amnehärads pastorat av Skara stift Johan Mebius, född 1753-01-04 i Alingsås, död 1821-01-05 i Amnehärads prästgård, Skaraborgs län [Hm].
 • Carl Fredrik, född 1770-06-11 i Stockholm, död i Stockholm 1771-04-23 och begraven 1771-04-28.
 • Ester, född 1774-10-29 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1848-02-09 i Stockholm.
 • Regina Charlotta, född 1779-06-18 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1837-09-07.

TAB 4

Per, (son av Carl, Tab. 3), född 1772-09-12 i Stockholm. Elev vid målarakademien, där han erhöll silverjetong 1791-01-00 för figurteckning och en dylik 1792-01-00 för arkitekturteckning. Elev hos Desprez 1792-02-00. Agreé i målare- och bildhuggareakademien 1795-01-00. Konduktör vid överintendentsämbetet 1795-10-01. Konduktör vid slottsbyggnaden i Stockholm 1797-03-02. Byggmästare i Stockholm 1798-12-28. Professors n. h. o. v. 1820-05-09. Död 1848-02-03 i Stockholm. Gift 1803-08-31 Torsåker med Gustava Carolina Fredrika af Stenhoff, född 1778-05-10, död 1849-12-30 i Stockholm, dotter av lagmannen Christian Stenhoff, adlad af Stenhoff, och hans 1:a fru Eva Charlotta Kirstein.

Barn:

 • Eva Charlotta, född 1804-06-18 i Stockholm, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Död i Stockholm ogift 1876-03-04.
 • Carolina Christina, född 1806-03-04. Stiftsjungfru. Död 1895-05-27 i Stockholm. Ägde huset nr 9 vid Karduansmakaregatan i Stockholm. Gift i Stockholm 1825-06-10 med kompositören, LMA Ludvig Anton Edmund Passy, född 1789-09-04, död 1870-08-16 på sitt landställe vid Drottningholm.
 • Carl Christian, född 1807. Filosofie magister. Död 1868. Se Tab. 5.
 • Julia Bernhardina, född 1811-07-19. Stiftsjungfru. Död ogift 1881-06-11 i Stockholm.

TAB 5

Carl Christian, (son av Per, Tab. 4), född 1807-11-26 i Stockholm. Student i Uppsala 1826. Prästvigd 1832. Filosofie kandidat 1836. Filosofie magister 1836-06-16. En tid vice pastor i Munsö församling av ärkestiftet. Vice garnisons- och fångpredikant i Vaxholm, sedan vice komminister i Simtuna och Altuna församling av ärkestiftet. Avsked från prästämbetet 1850. Sedan missionspredikant. Död 1868-04-06 i Stensberg i Älvdalens socken, Kopparbergs län. Ägde hus i Stockholm. Gift 1840 med Kerstin Larsdotter, född 1812-06-06. Se Biografica. Död 1889-12-24 i Garberg i Älvdalens socken, Kopparbergs län. Skall varit dotter av en soldat Lars Braf.

Barn:

 • Christian, född 1841. Skollärare. Död 1879. Se Tab. 6
 • Gabriel, född 1842. Hemmansägare. Död 1925. Se Tab. 11
 • Anna Fredrika, född 1844-07-31, död ogift 1856-05-24 i Stockholm.
 • Mikael, född 1845-11-30. Kontorist i Stockholm. Död i Stockholm ogift 1881-03-10.
 • Rafael, född 1850-02-14 i Stockholm, död i Stockholm 1852-07-11.

TAB 6

Christian, (son av Carl Christian, Tab. 5), född 1841-07-20. Folkskollärarexamen. Lärare vid folkskolan i Älvdalens socken, Kopparbergs län 1872. Död Älvdalens socken, Kopparbergs län 1879-10-10. Gift 1866-06-17 i Älvdalens socken med Grund Anna Andersdotter, född 1846-05-11 i Väsa i Älvdalens socken ]], dotter av hemmansägaren Grund Anders Ersson och Anna Mattsdotter.

Barn:

 • Anna Carolina, född 1867-01-17 i Väsa liksom syskonen. Gift 1887-01-04 i Älvdalens socken med hemmansägaren Pell Lars Larsson, född 1864-08-23.
 • Carl Fredrik, född 1868. Hemmansägare. Se Tab. 7
 • Eva Christina, född 1870-07-08, död 1913-05-04 i Väsa. Gift 1893-11-23 med jordbrukaren Sors Anders Andersson i Väsa i hans 1:a gifte, (gift 2:o 1914-12-12 med Kråk Lina Andersdotter, född 1875-04-26), född 1873-03-30.
 • Maria Julia, född 1872-05-11, död 1913-04-25 i Blyberg. Gift 1894-01-07 i Älvdalen med jordägaresonen Håll Anders Larsson, född 1868-08-15, död 1901-04-05 i Blyberg.
 • Edmund Andreas, född 1874-07-15, död 1881-11-24 i Älvdalens socken.
 • Per Christian, född 1878-12-24, död 1881-12-14, i Älvdalens socken.

TAB 7

Carl Fredrik, (son av Christian, Tab. 6), född 1868-12-16 i Väsa. Hemmansägare i Väsa. Gift i Väsa 1891-07-26 med Svens Margit Andersdotter, född 1869-11-16 i Väsa, dotter av hemmansägaren Sven Anders Ersson och Grund Anna Ersdotter.

Barn:

 • Carl Edmund, född 1891-07-06 i Väsa, liksom syskonen. Arbetare. Se Tab. 7.5
 • Maria Albertina, född 1893-01-18 i Älvdalens förs., Kopparbergs län. Gift 1914-09-20 i Väsa (Älvdalens förs., Kopparbergs län, vb) med jordbrukaren i Västermyckeläng i Älvdalens socken Tenn Carl Oskar Andersson, född 1887-02-03 i Älvdalens socken.
 • Fredrik Vilhelm, född 1895. Lantbrukare. Se Tab. 8
 • Alfred Emil, född 1897. Lantbrukare. Död 1925. Se Tab. 9
 • Anna Margareta, född 1900-03-03.
 • Elsa Christina, född 1904-02-08. Gift 1929-03-31 (Älvdal. förs. Kopparbergs län, vb nr 2) med jordbr:arb. Bogg Erik Albert Andersson, född 1902-11-18,

TAB 7.5

Karl Edmund, (son av Carl Fredrik tab. 7), född 1891-07-06 i Väsa i Älvdalens förs, Kopparbergs län (enl pastor i Älvdalen). Lantbrukare. Gift 1932-06-04 i Älvdalens förs, Kopparbergs län med Maria Kristina Alm, född 1908-01-04 i Älvdalens förs, Kopparbergs län. Dotter av jordbrukaren, före detta soldaten Anders Svensson Alm o Margit Andersdotter.

Barn:

 • Karl Rikard
 • Ingrid Margareta

TAB 8

Fredrik Vilhelm, (son av Carl Fredrik, Tab. 7), född 1895-05-16 i Väsa i Älvdalens förs., Kopparbergs län. Lantbrukare i Väsa. Byggnadssnickare. Gift 1920-08-29 i Väsa i Älvdalens förs., Kopparbergs län med Anna Kristina Bosell, född 1898-06-19 i Väsa i Älvdalens förs., Kopparbergs län, dotter av lantbrukaren Gustaf Bosell och Anna Maria Andersson.

Barn:

 • Carl Vilhelm
 • Anders Algot
 • Signe Margareta
 • Arne
 • Arvid
 • Elsa Margareta
 • Erik Göte

TAB 9

Alfred Emil, (son av Carl Fredrik, Tab. 7), född 1897-11-18 i Väsa i Älvdalens förs. Kopparbergs län. Lantbrukare. Skogsarb. Död 1925-06-24 i Högbo i Stora Kopparbergs förs., Kopparbergs län (Älvdalens förs., Kopparbergs län, db). Gift 1919-02-09 i Älvdalens förs., Kopparbergs län med Maria Kristina Jacobsson, född 1898-06-01 i Äldalens förs., Kopparbergs län ]], dotter av hemmansägaren Storsvens Jakob Andersson och Ris Kerstin Ersson.

Barn:

 • Ingrid Helena
 • Anna Elvira

TAB 10

Anton Erik, (son av Carl Fredrik, Tab. 7), född 1902-01-18 i Väsa i Älvdalens förs., Kopparbergs län. Lantbrukare i Väsa. Gift 1923-12-23 med Bosell (Bossel?) Anna Linnéa Eriksson (Svensson), född 1902-11-04, dotter av Bosell Erik Svensson pch Grund Anna Mattsson.

Barn:

 • Mimmi Elvira
 • Eivor Linnéa
 • Bror Lennart
 • Anna Greta
 • Gunvor Elisabeth
 • Lilly Ingegerd
 • Erik Gunnar


TAB 10.25

Gustaf Verner, (son av Carl Fredrik tab. 7), född 1906-08-17 i Väsa i Älvdalens förs., Kopparbergs län. Köpman. Gift 1931-12-31 i Falun (Älvdalens förs., Kopparbergs län, vb nr 35) med Karin Signe Elisabet Linder, född 1903-06-19,

Barn:

 • Bengt Olof
 • Per-Ulf

TAB 10.5

Bror Frans, (son av Carl Fredrik tab. 7), född 1908-10-04 i Väsa i Älvdalens förs., Kopparbergs län. Jordbruksarbetare. Hemmansägare. Gift 1932-09-10 i Älvdalens förs., Kopparbergs län med Elsa Kristina Jakobsson, född 1908-01-14 i Älvdalens förs., Kopparbergs län (enl. pastor i Älvdalen).

Barn:

 • Sven Gösta
 • Mats Erik

TAB 11

Gabriel, (son av Carl Christian, Tab. 5), född 1842-10-09 i Edebo socken, Stockholms län. Hemmansägare i Garberg i Älvdalens socken. Död i Garberg i Älvdalens socken 1925-12-10. Gift 1867-12-26 med Blund Anna Persdotter, född 1843-03-10 i Södra Garberg i Älvdalens socken,död 1920-10-10 i Garberg, dotter av hemmansägaren Blund Per Andersson och Margit Persdotter.

Barn:

 • Gustaf Petrus, född 1869. Snickare. Död 1925. Se Tab. 12
 • Anna Christina, född 1874-07-08 och död 1876-07-25 i Garberg.
 • Carl Johannes, född 1877-06-13 i Garberg. Hemmansägare.
 • Frans Vilhelm, född 1880-10-04 i Garberg. Hemmansägare.

TAB 12

Gustaf Petrus, (son av Gabriel, Tab. 11), född 1869-11-06 i Garberg. Mekanikus och snickare i Garberg. Död 1925-02-09 på lasarettet i Falun. Begraven i Älvdalens förs., Kopparbergs län. Gift 1:o 1899-02-05 med Anna Löf, född 1878-03-30, död 1903-11-27. Gift 2:o 1907-06-23 i Garberg med Grund Charlotta Christina Olsson, född i Garberg 1879-01-01, dotter av hemmansägaren Grund Olof Andersson och Kerstin Larsdotter.

Barn:

 • 1. Carl Erik Rikard, född 1900-02-07, död 1920-08-03 i Garberg i Älvdalens socken, Kopparbergs län, begraven å Älvdalens kyrkogård.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: