:

Von Düben nr 1785

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Düben nr 1785 †

Adlad 1707, diplom 1726-10-30. introducerad 1726. Utdöd 1784-04-21.

Om ättens äldre släktled se friherrliga ätten von Düben.


TAB 1

Peter Düben, adlad von Düben (son av Peter Düben, se friherrlige ätten von Düben, Tab. 2), till Torplunda i Kräcklinge socken, Örebro län. Född 1670-07-12 i Stockholm. Drabant hos hertig Fredrik av Holstein-Gottorp 1691. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1696-10-26. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1698-07-01. Kornett 1700-03-23. Sekundlöjtnant vid livregementet till häst 1701-06-04. Premiärlöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1702-07-19. Regementskvartermästare 1703-12-29. Sekundryttmästare 1706-02-08. Adlad 1707, men sköldebrevet ej utfärdat förr än 1726-10-30 (introducerad 1726 under nr 1785). Premiärryttmästare 1708-02-07. Överstelöjtnants titel och ryttmästares indelning 1722-07-16. Död 1734-01-21 på Torplunda. Han var med vid Narva, Dünaströmmen, Klissov, Thörn, Lemberg, Holovzin och Poltava, varest han blev fången och förd till Sibirien, därifrån han ej frigavs förrän 1721. Gift 1723 med Gunilla Lagerhjelm, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Carl Reinhold Uggla, i hans 2:a gifte, död 1744), född 1696-11-09, död 1776-02-12 på Torplunda, dotter av regementskvartermästaren Carl Lagerhjelm, och Elisabet Gyllenpatron.

Barn:

 • Per Gabriel, född 1724-08-06. Hovjunkare (SAB.) 1741-08-17. Död 1741-09-14.
 • Catharina Elisabet, född 1725-07-26, död 1726-04-13.
 • Carl Gustaf, född 1726. Kornett. Död 1774. Se Tab. 2
 • Joakim Vilhelm, född 1728. Kornett: död 1765. Se Tab. 3
 • Alexander Reinhold, född 1730. Kornett. Död 1762. Se Tab. 4

TAB 2

Carl Gustaf (son av Peter Düben, adlad von Düben, Tab. 1), till Torplunda. Född 1726-11-26. Volontär vid livregementet till häst 1737. Underofficer vid Schwerinska regementet i Stralsund 1744. Korpral vid livregementet till häst 1746-06-04. Kornett vid livregementet 1750-09-19. Avsked 1758-07-12. Död 1774-04-07. Gift 1764 med Eva Ulrika Wattrang, född 1743-10-28. Död 1802-06-17 på Torplunda, dotter av ryttmästaren Christoffer Wattrang, och hans 2:a fru Eva Christina Palmgren.

Barn:

 • Per Gabriel, född 1765-05-20 på Torplunda. Volontär vid livregementet 1777-08-21. Död 1784-04-21 på Torplunda, och utgick med honom adlad ätten von Düben på svärdssidan.

TAB 3

Joakim Vilhelm (son av Peter Düben, adlad von Düben, Tab. 1), född 1728-03-27 på Torplunda. Kvartermästare vid adelsfanan. Kornetts avsked. Död 1765-04-28. Gift med Catharina Charlotta Uggla, född 1723-09-13.

Barn:

 • Gunilla Christina, född 1754, död änka 1831-08-10 Vångsta. Gift 1775 med vice häradshövdingen Gustaf Vilhelm Hedin, född 1750-02-15 i Kräklinge socken, Örebro län, död 1810-06-07 Valskog och begraven 1810-06-22.

TAB 4

Alexander Reinhold (son av Peter Düben, adlad von Düben, Tab. 1), född 1730-04-09. Volontär vid Schwerinska regementet i Stralsund 1740. Volontär vid livgardet 1746. Rustmästare 1747. Korpral vid livregementet till häst 1747-11-29. Kornett vid livregementet 1751-07-17. Bevistade pommerska kriget, där han av krigsrätt dömdes till avsättning 1758-07-16. Död 1762 på säteriet Mark i Almby socken, Örebro län. Gift 1751-12-17 på Tjelvesta (At (P).) i Snavlunda socken, Örebro län med Eva Christina Stiernflycht i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1764-08-13 med löjtnanten Gustaf Vilhelm Skogh, född 1736, död 1775), född 1731-08-09, död 1767-06-25 på löjtnantsbostället Tostebol, dotter av kaptenen Nils Stiernflycht, och Johanna Catharina De Geer.

Barn:

 • Christina Johanna, född 1753-10-08. Åldfru på Tureholm i Trosa landsförsamling. Gift 1782-06-15 med gårdssnickaren Lars Peter Malmberg född 1743 [At(Sch)].
 • Eva Catharina, född 1759-09-12 Boda
 • Gunilla Eva, död 1834-01-21. Gift med urfabrikören N. N. Forssberg.
 • Eva Johanna, född 1762 (At (Sch).). Levde vid faderns död.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: