:

Standaerhielm nr 1729

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Standaerhielm nr 1729 †

Adlad 1720-03-19, introd. s. å. Utdöd 1759-03-10.


1 Öä, del 11.2Um. 3Öä, del 13, sid. 189.4SRA.

  • Niklas Standaert, född i Holland. Inkom till Sverige och erhöll burskap4 som vinhandlare i Stockholm 1631-10-12. Levde ännu 1654. Gift med Ursula de Neef, som levde änka 1675, dotter av Mattias de Neef i Leiden. [1]

Barn:

  • Johan Standaert, född 16391. Kryddkrämare i Stockholm. Traktör vid Ulriksdal. Källarmästare i Stockholm. Död där1 1697-02-18. Gift 1668 med Margareta Hoff i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1658 med handelsmannen i Stockholm Olof Olofsson Gieting, död 1665)1 född 1638, död 17171, dotter av den bekante källarmästaren vid Norrmalms (nu Gustaf Adolfs) torg i Stockholm Casten Hoff och Catharina Nilsdotter (Becker).

Barn:

  • Hans Fredrik Standaert, adlad Standaerhielm, född 1676-08-24 i Stockholm (1677-08-18 enl. von Stiernman). Student i Uppsala1 1689-01-30. Auskultant vid rådstugu- och kämnärsrätterna i Stockholm. Skrivare på generalauditören Israel Holmströms kontor 1697. Tältauditör 1700-08-04. Auditör vid armén 1703-09-26. Landssekreterare på Gotland 1704-05-10. Sekreterare i slottskansliet 1716-01-04. Adlad 1720-03-19 (introd. s. å. under nr 1729). Underståthållare i Stockholm 1741-11-19. Död 1759-03-10 i Stockholm och slöt själv sin adl. ätt. Gift 1709-12-05 i Visby3 med Catharina Sofia Lothigia, döpt 1688-07-25 i Visby3, död 1754-08-13 i Stockholm3 Jakobs förs., i Stockholm och begraven s. å. 2/9 dotter av borgmästaren i Visby Hans Lothigius och Anna Burmeister.

Barn:

  • Margareta, född 1710, död s. å.
  • Henrik Johan, född 1711, död s. å.
  • Hans Fredrik, född 1716, död strax efter dopet.
  • Anna Fredrika, född 1719-09-20, död 1737-02-22 i barnsäng jämte barnet. Gift 1735 (lysning s. å. 30/11 i Spånga socken, Sth.) med sin syssling, kammarherren friherre Ulrik von Düben, i hans 1:a gifte, född 1706, död 1771, som i sitt 2:a gifte hade hennes kusin på mödernet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: