:

Meijerfeldt nr 59

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Meijerfeldt nr 59 †

Äldre grenen grevlig 1714-03-03, introducerad 1719. Utdöd 1800-04-21. Yngre grenen grevlig 1719-08-18, introducerad 1720. Utdöd 1739-05-01.

TAB 1

Johan August Meijerfeldt, friherre och greve Meijerfeldt (son av Anders Meijer, adlad Meijerfeldt, se adelsätten Meijerfeldt, Tab. 1), greve till Nehringen i Pommern, friherre och herre till Sövdeborg i Sövde socken och Ågerup i Norra Rörums socken, båda i Malmöhus län, Näsby och Viggbyholm, båda i Täby socken, Stockholms län samt Gammel-Kjöge på Seland. Född 1664 i Livland. Volontär vid von der Pahlens livländska kavalleriregemente 1684. Kornett vid von der Pahlens livländska kavalleriregemente 1686. Löjtnant 1688. Kapten vid Hastfers svenska infanteriregemente i Holland 1693. Major vid Krassows regemente i Holland 1697. Avsked 1698. Överstelöjtnant vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1701-11-15. Överste för vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1702-02-18 och för ett av honom värvat dragonregemente 1703-11-20. Generalmajor av kavalleriet 1704-06-01. Friherre jämte yngre brodern Wolmar 1705-07-12 (introducerad mellan nr 111 och 112, men utesluten ur matrikeln 1727). Generallöjtnant och överkommendant i Stettin samt överste för stettinska lantmilisregementet 1710-08-30. Vice guvernör för stettinska lantmilisregementet 1711-07-04. General av infanteriet 1711-10-12. Generalguvernör i Pommern samt kungligt råd 1713-03-27. Greve 1714-03-02 och blev sedermera hans broder Wolmar i grevebrevet intagen (introducerad 1719 under nr 59). Kansler vid universitetet i Greifswald 1715-01-26. Rikskansliråd 1719-06-23. Avsked från universitetet i Greifswald 1720-10-11. Nedlade alla sina ämbeten 1747. RoKavKMO 1748, men undanbad sig för sin höga ålder denna värdighet. Död 1749-11-10, bisatt i Sövde kyrka 1749-11-22 och begraven i Nehringens kyrka i Pommern. 'Han var en av konung Carl XII:s utmärktaste generaler och brukades åtskilliga gånger av konungen till viktiga beskickningars utförande. Slog 1704-09-09, ej långt från Posen, polske fältherren Radomirski, vars generalsstav han, utom mycket annat, fick till byte, och för vilken fältherren förgäves bjöd 2,000 dukater i lösen. Skickades 1709 efter det olyckliga slaget vid Poltava till Sverige för att påskynda arméns förstärkning och flottans utrustning samt hade då svårt att övertyga folket, att konungen levde.' Gift 1:o 1707-05-30 i Gunthersdort i Sachsen i konungarna Carl XII:s och Stanislai övervaro, med Anna Maria Törnflycht, döpt 1685-11-23 i Nikolai församling, Stockholm, död 1715, dotter av kommerserådet Olof Hansson Törne, adlad Törnflycht, och Margareta Andersen. Gift 2:o 1717-03-13 Vittskövle s län med Brita Barnekow, född 1700-04-30, död 1771-12-01 på Nehringen, dotter av översten Kjell Christoffer Barnekow, och grevinnan Margareta von Ascheberg. Hon har till sin mans åminnelse skänkt en silverkanna till Viggbyholms sockenkyrka Täby, och lät år 1770 omgjuta stora klockan i Sövde kyrka under hennes tid blev denna kyrka en bland de bästa i Skåne »till byggnad, skrud, klockor och annan prydnad».

Barn:

  • 1. Carolina, döpt 1710-07-16 i Stockholm, död som barn.
  • 2. Ulrika Margareta, född 1719-08-14 på Visingsö, död 1728.
  • 2. Carl Fredrik, född 1721-02-13 på Vittskövle. Volontär vid drottningens livregemente i Stralsund 1731. Förare vid drottningens livregemente i Stralsund 1740-04-02. Fänrik 1741-04-07. Volontär vid kejserliga armén, som stod vid Rhenströmmen. Kapten vid Cronhiortska regementet 1747-11-19. Major vid Cronhiortska regementet 1750-09-19. Avsked 1751-08-31. Kammarherre. RSO 1770-04-28. Överstelöjtnant i dansk och överste i hessisk tjänst. Död ogift 1791-04-29 Ugerup s län, jordfäst 1791-05-24 i Köpinge kyrka och begraven 1791-05-26 i Vittskövle kyrka. 'Han hade halva ansiktet alldeles olik den andra hälften'.
  • 2. Anna Catharina, född 1722-05-06, död 1779-03-30 Hornsberg. Hon var länge sinnessvag och hennes man sökte därför, ehuru förgäves, skilsmässa. Gift 1741-07-07 med sin faders svågers son, riksrådet och överstemarskalken, greve Adam Horn af Ekebyholm, född 1717, död 1778.
  • 2. Johan August, född 1725. Fältmarskalk och en av rikets herrar. Död 1800. Se Tab. 2.

TAB 2

Johan August (son av Johan August Meijerfeldt, friherre och greve Meijerfeldt, Tab. 1), till Nehringen. Född 1725-05-04 i Stralsund. Förare vid greve Dohnas regemente 1737-05-06. Student i Uppsala (Um) 1739-02-17. Kammarherre (SAB.) 1739-06-06. Kapten vid drottningens livregemente 1744-06-03 gick 1745 i Österrikisk tjänst. Volontär vid allierade armén 1746-05-09. Generaladjutant hos prinsen av Waldeck 1747. RSO 1751-12-04. Major vid Cronhiortska regementet i Sverige 1751-12-18. Chef för 1. tyska grenadjärbataljonen 1758 under pommerska kriget. Överstelöjtnant vid Löwenfels regemente 1759-10-22 överste i armén 1762-06-29. Generaladjutant 1766-12-19. Överste för Västerbottens regemente 1770-05-02 generalmajor 1773-11-01. KSO 1775-11-27. Generallöjtnant 1778-12-27. Överste för Närkes och Värmlands regemente 1779-02-10. KmstkSO 1782-09-01. General av infanteriet 1789-07-18. Förordnad till befälhavare över hela svenska armén 1789-10-16. RmstkSO 1790-07-19. Fältmarskalk 1790-08-21. Avsked 1791-03-29. En av rikets herrar 1792-08-26. RoKavKMO 1797-11-01 (dubbad 1799-04-09). Död 1800-04-21 i Stockholm och slöt ätten samt begraven med serafimerståt i Riddarholmskyrkan 1800-05-02 varvid vapnet krossades av rikshärolden. 'Han var en käck general och mycket älskad av de under hans befäl stående. Tillbringade efter avskedstagandet sin mesta tid på fädernegodset Nehringen, men vistades de senare åren under vintrarna i Stockholm.' Gift 1763-12-13 med sin faders svågers dotterdotter, grevinnan Louisa Augusta Sparre af Sundby, född 1745-09-14. Statsfru hos drottning Sofia Magdalena. Död 1817-09-16 och begraven i grevl. Sparreska graven i Öja kyrka, Södermanlands län, dotter av generalmajoren och överståthållaren, greve Axel (Wrede-) Sparre af Sundby nr 63, och grevinnan Christina Margareta Augusta Törnflycht nr 77. Grevinnan Meijerfeldt, född Sparre, försålde året före sin död det gamla Sparregodset Sundby.

Barn:

  • Johan August, född 1766-11-12. Sergeant vid Västerbottens regemente 1777-12-24. Livdrabant 1778-12-27. Kornett vid lätta dragonregementet 1780-06-12. Löjtnant vid lätta dragonregementet 1788-02-29. Kapten 1789-05-15. RSO 1790-05-02. Död ogift 1791-05-23 i Stockholm till följd av en svår kontusion, som han erhållit 1789-06-08.
  • Axel Fredrik, född 1769-11-11 i Stockholm. Förare vid Västerbottens regemente 1777-02-24 fänrik vid Västerbottens regemente 1779-08-10. Transporterad såsom fänrik till Närkes och Värmlands regemente 1781. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1785-09-27. Kapten 1790-08-23. Stabsadjutant hos konungen 1790. Major vid Närkes och Värmlands regemente och överadjutant hos konungen 1793-02-15. Död ogift 1795-01-13 i Örebro. Han bevistade 1788–1790 kriget i Finland och var därunder en tid adjutant hos fadern.

TAB 3

Wolmar Meijerfeldt, friherre och greve Meijerfeldt (son av Anders Meijerfeldt, adlad Meijerfeldt, se adelsätten Meijerfeldt, Tab. 1). Var 1694 löjtnant i svensk tjänst. Uppgives blivit överstelöjtnant i svensk tjänst. Friherre jämte sin äldre broder Johan August 1705-07-12. Greve 1719-08-18 och intagen i sin broders grevebrev (med honom introducerad 1720 under nr 59). Överste i rysk tjänst. Generalfältmarskalklöjtnant i rysk tjänst. Död ogift 1739-05-01 och slöt själv sin ättegren.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: