:

Broméen nr 1322

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Broméen nr 1322 †

Adlad 1695-02-20, introd. 1697. Utdöd 1701-11-15.


1 Um. 2 Ash. 3 Srr.

  • Per Larsson Broméen, adlad Broméen, född 1642 (1648?) 18/5 i Örebro. Student i Uppsala 1659-09-001. Brukad 1676 i kommissionen över trollväsendet. Assessor i Svea hovrätt 1683-05-23. Ledamot av lagkommissionen och åtskilliga andra kommissioner2. Adlad 1695-02-20 (introd. 1697 under nr 1322). Vice president i Svea hovrätt 1701-08-06. Död barnlös s. å. 15/11 i Stockholm och slöt själv sin adl. ätt, samt begraven i Storkyrkan, där hans vapen uppsattes. Under sina utrikes resor blev han 1680 av drottning Christina i Rom kallad till hennes sekreterare, men undanbad sig. Gift 1:o med Anna Hanssen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1661-01-06 i Stockholm med assessorn Greger Wallander, adlad von Schönfelt, i hans 2:a gifte, född 1625, död 1675), född 1645, död 1693-04-30, dotter av klädeshandlaren Peter Hanssen i Stockholm och Anna Stecker samt syster till assessorn Johan Hanssen, adlad Rosenhoff. Gift 2:o 1694-05-17 med Inga Törnflycht i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1705-04-30 i Rawitz med riksrådet och kanslipresidenten Arvid Bernhard Horn. friherre och greve Horn af Ekebyholm, i hans 2:a gifte, född 1664, död 1742), född 167(5)3, död 1708-02-20, dotter av kommerserådet Olof Hansson Törne, adlad Törnflycht, och Margareta Andersen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: