:

Gahn af Colquhoun nr 2204

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Gahn af Colquhoun nr 2204
Vapensköld för adliga ätten Gahn af Colquhoun nr 2204

Adliga ätten Gahn af Colquhoun nr 2204 †

Adlad 1809-09-05, † 1825-05-09.

Carl Pontus Gahn, adlad Gahn af Colquhoun, (son av Hans Jakob Gahn) född 1759-03-01 i Falun, död barnlös 1825-05-09 i Stockholm. Endast fjorton år gammal ingick han såsom underofficer vid Dalregementet och utnämndes till fänrik därstädes 1775. Befordrad till löjtnant vid Savolax regemente, trädde han 1778 i fransk tjänst och bevistade därunder tre fälttåg mot engelsmännen; gick därpå i holländsk tjänst mot Österrike och gjorde till sist, såsom preussisk officer, fälttåget i Schlesien. Efter hemkomsten utnämnd till major 1787 deltog han i finska kriget 1788–90 och bevistade därunder ej mindre än nio betydligare träffningar. Såsom öfverstelöjtnant vid Dalregementet och vice guvernör på Karlberg, undfick han 1809 adlig sköld, och kallade sig Gahn af Colquhoun. Han blev sedermera efter vartannat överste och chef för Dalregementet 1813, generalmajor 1814, chef för andra infanteribrigaden 1820, och slutligen 1824 ordförande i Krigshovrätten. Gift 1801-12-17 i Husby socken med Christina Brigitta Rosenborg, dotter av krigsrådet Anders Rosenborg och friherrinnan Christina Charlotta Funck.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad. Svenskt biografiskt lexikon (SBL).

: