:

Ridderheim nr 1530

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ridderheim nr 1530 †

Adlad 1717-03-18, introd. 1719. Utdöd 1732-08-10.


1Öä IX, s. 344.

  • Erik Hansson Huusman. Skeppslöjtnant. Död 1677. Gift med Catharina Olofsdotter Möller i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Erik Trast. Gift 3:o med kaptenen vid artilleriet Jost Hindersson Monerbach. Gift 4:o med fältskären i Stockholm Herman Pastoor, född 1648, död 1699), död 1710. [1]

Barn:

  • Hans Huusman, adlad Ridderheim, född 1668. Volontär vid amiralitetet 1683. Arklimästare därst. 1688. Konstapel 1689. Underlöjtnant 1696. Överlöjtnant 1700-03-20. Amiralitetskapten 1704-12-20. Kommendör 1715-08-06. Adlad 1717-03-18 (introd. 1719 under nr 1530). Död barnlös 1732-08-10 i Karlskrona och begraven s. å. 22/8 i Tyska kyrkan därst. samt slöt själv sin adl. ätt. 'Han fick 1690 tillstånd att gå i utrikes tjänst, särdeles på de engelska och holländska örlogsflottorna, samt bevistade med gott beröm sjöslaget 1692 i Kanalen vid ön Wight och Kap de la Roy mellan nämnda flottor och fransmännen, varvid tjuguen franska örlogsskepp skingrades. Följde år 1700 svenska huvudflottan till Köpenhamn och deltog i attacken mot de danska pråmarna. Kommenderades 1701 till Ladogasjön, där han under vice amiralen von Numers' kommando gjorde åtskilliga landstigningar. Blev 1702 den 29 aug. i en skärmytsling med ryssarna vid Kobrons skans som chef för skeppet Tor skjuten med en muskötkula bak i huvudet och med en rännkula igenom näsan, övre gommen och tungan samt mistade därvid fyra tänder och fick vänstra lillfingret avskjutet.' Gift 1715-09-25 i Karlskrona med Catharina Margareta Skyttehielm, död 1738 i nämnda stad och begraven s. å. 8/3 i Tyska kyrkan därst., dotter av överstelöjtnanten Joakim Skyttehielm, och hans 2:a fru Maria Utterklo.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: