:

Kock von Gyllenstein nr 1737

Från Adelsvapen-Wiki


Adlig †

Adlad 1720-06-18, introducerad 1720. Utdöd 1724-10-30.

 • Joakim Kock. Kronobefallningsman. Gift med Carin Persdotter, dotter av kyrkoherden i Vittinge pastorat av ärkestiftet Petrus Jonae.

Barn:

 • Johan Kock, † i Elbingen före 1660. Student i Uppsala. Var aktuarie i hovkansliet, då han blev kommissarie i Danzig 1650-09-28. Erhöll 1652-06-19 under Norrköpings besluts villkor Hållunda, Roted och Rotebäcken med Råbäcken i Nysunds socken/S under sätesfrihet mot tidigare frälsefrihet, vilken flyttades till Håkanbol 1666. Kallas resident. Råkade under polska kriget i fångenskap, till dess han lyckades fly till Elbing. Gift 1654 med Anna Skyttehielm i hennes 2:a gifte. Hennes 1:a gifte med Anton Antoniison Grooth, † 1645. Enligt Visnums härads dombok 1661 köpte fru Anna Skytt till Holan Håkanbol av bönder.

Barn:

 • Joakim Kock till Lidefors och Håkanbol, † 1711. Fick 1680 bekräftelse på godsen Lidefors och Håkanbol. Underhöll under danska kriget sex väl rustade ryttare. Gift 1679-01-06 i Kristinehamn med Brita Jernfelt, född 1656-12-13 i Kristinehamn. Dotter till bruksägaren och borgmästaren i Kristinehamn Olof Persson Jernfelt, stamfader för adliga ätten Jernfeltz och Emerentia Flygge, halvsyster till Crispin Flygge adlad Flygge. Källor: Lagergren, Christinehamns kyrkas böcker.

Barn:

 • Johan Kock adlad Kock von Gyllenstein. Adjutant vid Taubes dragonregemente. Kornett vid Taubes dragonregemente 1704-01-11. Konfirmerad 1705-05-13. Löjtnant 1706-06-08. Fången 1709-09-01 vid Perevolotjna. Fick efter hemkomsten generaladjutants karaktär 1719. Adlad 1720-06-18, introducerad s. å. emellan nr 1737 och nr 1738. Han skickades av konung Fredrik I med skriftliga order till Skåne för att enlevera överste Lorentz Christoffer Stobée borttaga hans papper och överlämna honom till landshövdingen och överkommendanten i Malmö, som skulle i hemlighet förvara honom, vilket också verkställdes. Sedan Stobée genom rådets mellankomst kommit lös, yrkade han att få veta sitt brott, och rättegången påbörjades. Johan Kock von Gyllenstein deltog senare tillsammans med kaptenen Anders Gyllenroth i den bekanta komplotten, i vilken Gyllenroth gav sig ut för att vara Stobée. Gyllenroth dömdes till döden och avrättades 1722-04-23 på galgbacken utanför Skanstull och Stobée frikändes. Johan Kock von Gyllenstein blev även han dömd till döden men räddade sig genom flykten, sedan han fått respengar. Han dömdes till livstids fängelse på Marstrand och schavott, varjämte hans namn fästades på kåken, där det stod över trettio år. Han flydde först till Hamburg där han ska ha rånat och strypt en man av judisk börd och därefter till Sachsen. Under kriget hade han år 1706 varit inkvarterad på godset Ölmütz i Sachsen och då förfört dottern i huset. Vid sitt avtag lämnade han henne 500 dukater, men ville ej gifta sig med henne och hon dog av sorg. Deras gemensamma dotter uppfostrades av morföräldrarna. Efter sin flykt från Sverige 1722 kom Kock till Sachsen och återfordrade sin dotter. Han beslöt då att ta med henne hem till Sverige med våld och for 1724-03-10 från Dresden. Följande morgon, i sällskap med en kapten Serraud och en annan ej namngiven officer, trängde de in sig i huset där dottern bodde när alla i huset sov, intog huset med sitt folk, väckte morföräldrarna och begärde att få ta med sig flickan hem till Sverige. Då morföräldrarna fortfarande vägrade detta, drog alla Kocks mannar sina värjor och anföll det gamla paret samt deras son. Morföräldrarna mördades, men sonen lyckades fly och kunde tillkalla hjälp, varefter mördarna flydde utan att få med sig dottern. Johan Kock von Gyllenstein greps vid Elsterwerda och fördes till Dresden s. å. 1724-03-15, där han halshöggs s. å. den 30 oktober efter att han gjort ett fruktansvärt motstånd på själva avrättningsplatsen. Ätten blev därefter, genom ridderskapets och adelns beslut 1726-09-23, utesluten ur adelsmatrikeln.
 • Anton von Kock född ca 1692-07-26 i Värmland, † 1753-09-20 på Håkanbols bruk i Nysund/S. Gift (2:o?) med Agneta Florell född ca 1698. Enligt Karl XII:s officerares biografica gift med Agneta Fernlöf.

Barn:

 • Antonetta Elisabeth von Kock född ca 1728. Gift med välborne fältväbeln Anders Puke född 1711-07-15 i Västergyll, † 1787-11-02 i Kumla/T.
 • Helena Christina von Kock född ca 1729.
 • Caisa Maria von Kock född ca 1731.
 • Carl Niklas von Kock född ca 1734, † ca 1800. Han var i sin karaktär häftig, kvick och begåvad och av denna anledning var fadern rädd att sonen skulle bli lik sin farbror Johan om han skulle få studera. Därför försummade han avsiktligt sin sons uppfostran och lät honom bara lära sig läsa med nöd och näppe. När fadern dog fick Niklas ärva gården Håkanbol. Genom intensiva studier för att kompensera sina dåliga litterära kunskaper klarade han sig väl och kunde sköta gården. Några år efter faderns död i samband med julfirandet inledde han ett intimt förhållande med en tämligen till åren kommen och en inte särskilt bedårande fröken Camitz från orten. Fröken Camitz gjorde efter en tids förhållande anspråk på Niklas frihet som ungkarl då hon påstod sig vara gravid, vilket senare visade sig vara felaktigt. För att slippa mer problem med kvinnan, sålde Niklas i största hemlighet alla sina egendomar i Nysund och flyttade i tysthet från Nysund till Kattviken som var beläget väster om Karlstad. Därefter flyttade han till Borgviks bruk i Värmland där han bodde fram till sin död.
 • Samuel von Kock född ca 1738-09-11, † 1752-01-14 på Håkanbol i Nysund av tyng och hetsig feber

Av okänt samband

Wälborne frun Birgitta von Kock född 1690-03-28 på Håkanbol i Nysund, † 1752-12-30 på Håkanbol. Hon är troligen en syster till bröderna Anton och Johan.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Litteratur: Schlegel och Klingspor, Den ointroducerade Svenska adelns ättartaflor (1875).
 • Kyrkböcker

: