:

Skytte (Schütte)

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten har sitt ursprung i Nyköping, där de äldsta kända medlemmarna var borgmästare, handlanden och rådmän. Från stamfadern Nils, endast känd genom sönerna patronymikon, är den förgrenad i de adliga ätterna Skytte af Sätra nr 154, Skytte nr 429 och Skytte nr 665, Skyttehielm nr 488 och Skyttenhielm nr 788, samt friherrliga ätten Skytte af Duderhof nr 8.

TAB 1

Nils.

Söner:

 • Bengt Nilsson Skräddare, skräddarmästare, borgmästare; † efter 1604. se Tab 2.
 • Henning Nilsson Schütte, handlande, rådman; † 1646. se Tab 4.

TAB 2

Bengt Nilsson Skräddare, (son till Nils, Tab 1), skräddarmästare, borgmästare i Nyköping; † efter 1604-06. Gift 1:o med Anna Andersdotter, dotter till köpmannen och borgmästaren i Nyköping Anders Persson och Elin Larsdotter (Elin var dotter till köpmannen i Nyköping Lars Andersson och Brita Eriksdotter (Soop), samt syster till den betydande arkitekten, fält- och fästningsingenjören och målaren Anders Larsson Målare. Denne uppges enl Svenskt biografiskt lexikon (SBL). ha ärvt en förmögenhet genom sin moder, Brita Eriksdotter Soop, samt genom sin syster vara mormors bror till riksrådet Johan Skytte). 2:o 1588 med Elisabet Nilsdotter.

Barn 1:o:

 • Johan Bengtsson Schroderus, adlad och friherre Skytte af Duderhof, född 1577; generalguvernör, president i Göta hovrätt, riksråd; † 1645. Se friherrliga ätten Skytte af Duderhof. (Enl Svenskt biografiskt lexikon (SBL). upptog han vid adlandet år 1603 namnet Skytte efter en utslocknad ätt, som varit besläktad med hans möderne).
 • Ericus Benedicti Schroderus, född 1578; rektor i Nyköping 1604; egen boktryckare i Stockholm 1630-1645; förlade bl a Johannes Magnus Svenska historia; kungl translator och slottssekreterare; † 1647.
 • Lars Bengtsson, adlad Skytte af Sätra, född 1580; vice guvernör i handelscompagniet, ståthållare; † 1634. se adliga ätten Skytte af Sätra.
 • Christina Bengtsdotter, † 1624. Gift 1612-12-06 i Stockholm med vice presidenten i Åbo hovrätt Erik Eriksson Tranevardus, adlad Geete, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1625 med Märta Bock af Näs, född 1600, † 1632 i barnsäng, dotter till Esbjörn Svensson och Christina Bengtsdotter (Lilliestielke); 3:o med Botilda Månesköld af Seglinge, som levde ännu 1655, dotter till Christer Carlsson (Månesköld af Seglinge) och Brita Björnsdotter (Bååt), född 1587 i Stockholm, † 1651 (fick vid adlandet tillstånd att att uppta sin farmors mormors mors namn Geet eller Geete).

Son 2:o:

 • Nils Bengtsson, född 1589; handelsman. se Tab 3.

TAB 3

Nils Bengtsson, (son till Bengt Nilsson Skräddare, Tab 2), född 1589 i Nyköping; handelsman där; Gift 160? med Gertrud Håkansdotter.

Söner:

TAB 4

Henning Nilsson Schütte, (son till Nils, Tab 1), handlande, rådman i Nyköping; † där 1646. Gift med Engel Danckwardt, född 1601, † 1654, dotter till borgmästaren i Nyköping Joachim Danckwardt (han var gift 3 gånger och hade 29 barn, samt var en av Nyköpings förmögnaste män) och hans 1:a fru Brita Olofsdotter.

Barn:

 • Joakim Skytte, adlad Skyttehielm, född 1617; kammarråd; † 1678. Se adliga ätten Skyttehielm.
 • Henning Schütte, född 1620; biskop, riksdagsman; † 1707. se Tab 4.
 • Brita Schütte, född 1623-11-10 i Nyköping, † 1668-05-18 i Stockholm. Gift med kommissarien Daniel Behmer, född 1611 i Gävle, † 1669-12-29 i Älvkarleby sn.

TAB 4

Fil:Henningschütte.jpg
Biskopen i Kalmar stift Henning Schütte 1620-1707. Källa: Kalmar Stifts Herdaminne av Bror Olsson, del I s.47.

Henning Schütte, (son till Henning Nilsson Schütte, Tab 3), född 1620-10-12 i Nyköping; studier i Nyköping; student i Uppsala 1638-02-22; fil mag 1647-05-06 med kungl stip på en treårig studieresa till kontinenten Frankrike, England, Holland; student i Rostock 1646-12; i Leipzig sommaren 1647; hertig Karls Gustafs hovpredikant 1652-09-26; kungl hovpredikant och preses i fältkonsistorium 1654, medföljde som sådan hären till Pommern och Danmark; superintendent i Trondheims stift 1658-05-15; superintendent i Kalmar 1660-03-17; tog säte i domkapitlet s å 28/8; då Karl XI upphöjde superintendenturen till biskopsdöme 1678-04-05 blev han Kalmar stifts förste biskop; teol dr i Uppsala vid jubelfesten 1693-02-28 (frånvarande); riksdagsman; † 1707-12-31 i Kalmar och jordfäst i domkyrkan, begr i Kläckeberga kyrka. Gift 1655-05-24 på Stockholms slott (Karl X Gustaf stod för kostnaden) med Anna Grelsdotter Lindeberg, född 1636, † 1714-03-05 i Kalmar sfs, begr i Skyttenhielmska graven i Kläckeberga kyrka, dotter till sekreteraren i Kammarkollegium Grels Gustafsson och Ellika Appelbom.

Döttrar:

Se adliga ätten Skyttenhielm

 • Helena Catharina Schütte, adlad Skyttenhielm, född 1659-09-10 i Stockholm, † 1675-10-25 i Uppsala.
 • Anna Engel Schütte, adlad Skyttenhielm, född 1662-01-31 i Kalmar sfs, † där 1730-06-16, begr s å 11/8 i Kalmar domkyrka men därefter jämte sin man nedsatt i Kläckeberga kyrka i Skyttenhielmska graven. Gift 1681-10-02 på Kläckeberga sätesgård med översten Filip Fredrik Rothlieb, född 1658-10-23 i Stettin, † där 1712-02-02.
 • Hedvig Schütte, adlad Skyttenhielm, född 1665-02-15 i Kalmar sfs, † 1668-07-29 hos sin morbror på landet nära Stockholm, där hon begravdes s å 11/9.
 • Brita Schütte, adlad Skyttenhielm, † 1724 i Ryssby sn. Gift 1685-09-22 i Kläckeberga med generalmajoren, friherre Abraham Cronhjort, född 1634-01-01 på Kockenhusen i Livland, † 1703-11-12 i Helsingfors, begr i Skyttenhielmska graven i Kläckeberga.
 • Christina Schütte, adlad Skyttenhielm, † ogift och barnlös 1726-06-13 i Kalmar sfs.
 • En dotter, † barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Nordisk Familjebok; Svenskt biografiskt lexikon (SBL).; Nyköpings historia av Ivar Schnell; Danckwardts-ättlingar; Kalmar Stifts Herdaminne av Bror Olsson. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: