Skytte nr 665

Från Adelsvapen-Wiki

0665.jpg


Adliga ätten Skytte nr 665 †

Adlad 1651-08-08, introd. 1660. Utdöd i slutet av 1600-talet. Om ättens äldre släktled se adliga ätten Skytte af Sätra.


  • Carl Nilsson, adlad Skytte (son av Nils Bengtsson, se adliga ätten Skytte af Sätra, Tab. 4), till Grothusenhov, som han köpte 1651, och Römershov, som han fick med sin fru, båda i Livland, det förstn. i Neu-Pebalgs socken, det senare i Ascheradens socken. Född i Nyköping. Kammarskrivare vid livländska general- staten 1633. Ränt- och proviantmästare i Narva och Ivangorod 1637 samt i Riga och Pernauska kretsen 1639-05-31. Adlad 1651-08-08 (introd. 1660 under nr 665). Död 1668-09-14. Gift med änkan efter Johan Neümeijer, till Römershov, som var moder till överstelöjtnanten Anders Neümeijer, adlad Neümeijer.

Barn:

  • Carl. Biträdde efter avslutade studier och sedan han hemkommit från främmande land fadern i dennes tjänst.
  • Johan. Konduktör 1658. Tjänade sedan vid generalmajor Schultz regemente såsom löjtnant och kapten. I tjänst vid Königsmarcks regemente i Bremen 1665–1671. Överstelöjtnant. Död utan att lämna söner efter sig och slöt troligen ätten. Han sålde 1677 Römershof. Gift med Anna Christina Jungerman, som levde änka 1691.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.