:

Scott nr 499

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Scott nr 499 †

Naturaliserad 1650, introducerad 1650. Utdöd före 1682.

Om ättens förmenta frändskap med adliga ätten Pistolekors, se Pistolekors ätt.


  • Patrik Scott, till Balvivie i Skottland. Gift med Elisabet Lindsay, till Lindsay.

Barn:

  • William Scott, till Craighall i Skottland. Gift med Margareta Johansdotter Ysair, till Amberland.

Barn:

  • William Scott.

Barn:

  • Jakob Scott, till Peitz i Jewe socken, Estland, och i Livland, Fennern i Jewe socken. Torgel, Jewe socken och Weehof i Jacoby socken, vilka han erhöll i förläning av konung Gustaf II Adolf 1624, samt Sarenhof i Marien Magdalenen socken och Tellerhof i Roddafers socken, vilka förlänades honom (von Hagemeister, Materialen zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1837).) 1625-11-05. Inkom till Sverige som kapten vid Ruthwens värvade regemente 1610. Överstekvartermästare och kapten för ett kompani svenskt fotfolk 1621. Var 1625 överstelöjtnant vid Västgötadals regemente och 1626 överstelöjtnant vid Tavastehus regemente. Överste för ett regemente fotfolk i Södermanland, Närke och Värmland 1628-03-24 och för det norrländska regementet till fot 1629-01-20– 1630-06-01. Överste för Åbo läns infanteriregemente (At (KrA).) och slottshauptman på Narva 1634-10-30. Död (At (KrA).) 1635-01-29. Hans vapen uppsattes i Olshammars kyrka, Örebro län. 'Var 1628 med då polska staden Neuenburg stormades och besättningen nedgjordes.' Gift med Margareta Gibson, som levde ännu 1642.

Barn:

  • Jakob Scott, naturaliserad Scott, till Sarenhof och Tellerhof, vilka han sålde 1642, Weehof, som han förpantade 1653, samt Peitz, Fennern och Torgel, vilka han ägde ännu 1653 ((von Hagemeister, Materialen zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1837).) Född i Livland. Hovjunkare 1641. Kapten vid hovregementet 1645. Överstelöjtnant vid Viborgs läns östra infanteriregemente 1650. Naturaliserad svensk adelsman 1650 (introducerad under nr 499). Överste för ett värvat regemente till häst och en skvadron dragoner i Livland 1654-12-15. Levde ännu 1669. Död barnlös före 1682 (ärvdes av sin syster). ((von Hagemeister, Materialen zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1837).) Han utgav 1639 i Dorpat en tryckt oration eller Historia de Livonia. Gift före 1651 (At (Sch).) med friherrinnan N. N. Cronstierna, dotter av presidenten Henrik Struberg, adlad och friherre Cronstierna, och Ursula Probsting.

Barn:

  • Anna, död före 1677. Gift med ryttmästaren Erik Henriksson Sahlefeldt, adlad Sahlfelt, nr 959, i hans 1:a gifte, född 1635, död 1687.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: