:

Falkenfelt nr 1180

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Falkenfelt nr 1180 †

Adlad 1673-01-17, introducerad 1693. Utdöd omkring 1705.

Ätten adlades med namnet Falkensköld, men namnet ändrades med kunglig tillstånd vid introduktionen till Falkenfelt.

Denna ätt uppgives hava gemensamt ursprung med adliga ätten Falck, samt med de adlade men ej introducerade ätterna Falkenclou och Rytterström samt härstamma från den bekante biskopen i Linköpings stift Erik Johansson Falk, († 1559), f. 1479. Dennes söner, Abraham, död, 1559, Erik, borgmästare i Linköping, Peder, borgmästare i Linköping. Johan (Hans), † 1598 i Ryssland, ryttmästare 1566 och fältöversten Bengt Falk, född 1540, halshuggen i Linköpings blodbad 1600 som skall hava haft sönerna Simon och Johan. Den sistnämnde anses vara fader till domprosten Erik Johansson Falk.

Göran, broder till Erik Simonsson (Johansson) Falk (nedan), † 1635 (1637) antagligen på Stackenäs, överstelöjtnant vid Älvsborgs reg., gift 1628 på Stackenäs med Christina Gyllencornett, i hennes l:a gifte (g. 2:o 1638 m. Bengt Silfverlood, † 1657).

TAB 1

Erik Johansson Falk. Domprost i Narva 1638. Död 1645. Gift med Catharina Valeriansdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1652 i Viborg med borgmästaren i Narva Hans Schmedeman, död 1655, fader till kanslirådet Johan Schmedeman, adlad Schmedeman gift 3:o 1660 6/3 i Viborg med handlanden och rådmannen därst. Mårten Muns i hans 2:a gifte, bg 1662 22/6.), född 1619, dotter av fältproviantmästaren Valerian Jönsson Montanus.

Barn:

 • Simon Eriksson Falk, adlad Falkenfelt. Musketerare vid livgardet 1641-01-09. Förare vid Österbottens regemente 1643-12-30. Sergeant vid Österbottens regemente 1644. Fänrik 1645. Löjtnant 1654. Kaptenlöjtnant 1656. Kapten 1657-08-05. Major vid koloniregementet över en skvadron knektar på Neumünde skans 1660-07-14. Adlad 1673-01-17 med namnet Falkensköld, men antog sedan, med kungligt tillstånd, namnet Falkenfelt (sonen introducerad 1693 under nr 1180). Död 1675 i Riga. Han erhöll 1653-10-27 i förläning Haikola i Ruokolaks socken och Torviniemi gård i Taipalsaari socken i Finland. Hade under sin långa tjänstetid varit i krig i Tyskland, Polen, Litauen och Kurland. Utmärkte sig särskilt vid belägringen av Goldingen, där han under ett utfall erövrade tre fanor, men sedermera blev fången och utplundrad. Gift 1:o med Sabina Barbant. Gift 2:o med Anna Juliana von Reichter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten vid Österbottens regemente Johan Herbert Eneqvist, adlad Eneqvist 1682-11-12 men ej introducerad), hon levde änka 1693.

Barn:

 • Hebla, begravd jämte brodern Gustaf Adolf
 • 2. Juliana Sabina. Gift med löjtnanten Christian von Uhr.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1665-09-15, död 1688 på Fröjdböle i Kimito socken i Finland och begraven 1688-12-28 i Kimito kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • 2. Robert.
 • 2. Sabina Elisabet. Gift med kaplanen i Borgå Erik Albogius, död 1703.

TAB 2

Gustaf (son av Simon Eriksson Falk, adlad Falkenfelt, Tab. 1), till Svenskby i Ingå socken, som han försålde 1681, samt till Fröjdböle i Kimito socken, som han köpte 1687-07-22 och Frillans eller Viborgs gård i Bjärnå socken, som han erhöll 1695 genom arvsförlikning med sins hustrus samarva. Gemen vid gamla gardet 1671. Korpral vid gamla gardet 1672. Sergeant vid hertigens av Holstein regemente 1674. Avsked från hertigens av Holstein regemente 1676-05-28 löjtnant vid Leijonhufvuds värvade kavalleriregemente 1677-05-02 kaptenlöjtnant vid Setons regemente 1677-09-01. Ryttmästare vid Setons regemente 1677-11-20. Avsked 1679-02-28. Konfirmationsfullmakt såsom ryttmästare 1696-07-13. Var inspektor över de Oxenstiernska godsen i Kimito socken 1680 och ännu 1688. Död 1704 på Frillans och begraven 1705-04-28 i Bjärnå kyrka. Hans rustning av järn, bevarad i Bjärnå kyrka, finnes numera i finska statens historiska museum. Gift 1:o med Margareta Sabelfana, död 1681 och begraven 1681-12-21. I Bjärnå kyrka, dotter av överstelöjtnanten Göran Sabelfana, och Margareta Axehielm. Gift 2:o med Margareta Hufvudsköld, begraven 1713-05-19 i Bjärnå kyrka, dotter av ryttmästaren Göran Henriksson, adlad Hufvudsköld, och Catharina Carpelan.

Barn:

 • 1. Margareta Eleonora, död späd 1681 och begraven med modern i Bjärnå kyrka
 • 2. Gustaf Adolf, döpt 1684 25/10 i Sankta Karin sn.
 • 2. Elisabet, f. 1693 2/9 på Frillaus.
 • 2. Christian Fabian. Begav sig 1705 till armén i Polen och omnämnes icke därefter.
 • 2. Catharina Eleonora, död 1743-01 i Lampis sn. Gift 1:o 1707-12-29 å Frillans gård med regementspastorn Johan Væneus, död 1710-10-09 i Bjärnå socken. Gift 2:o 1715-01-00 i Stockholm med kaptenen vid Hälsinge regemente Ernst Didrik Steincke.
 • 2. Anna Juliana, död före 1717. Gift 1713-10-23 på Frillans gård med löjtnanten Mikael Eberhard Jordan, i hans 1:a gifte, död 1746.
 • 2. Ebba Margareta, döpt 1687-09-10 på Fröjdböle, död 1729-12-27 och begraven 1730-01-25 i Bjärnå kyrka. Gift 1713-05-19 på Frillans gård med Johan von Hohenhausen i hans 1:a gifte, död 1746, en av stamfäderna för adlade ätten von Hohenhausen.
 • 2. Ett barn, död späd och begraven 1694-09-14 i Bjärnå kyrka.
 • 2. Maria Elisabet, född 1695-02-21 på Frillans, död ung.
 • 2. Christina Elisabet, född 1697-04-24, begraven 1705-03-30 i Bjärnå kyrka

Källor

[EÄ­rätt; ÖÄ:9 slöOff; EÄ:VII sl84; EÄ:III s247]

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: