Påfvenfelt nr 524

Från Adelsvapen-Wiki

0524.jpg


Adliga ätten Påfvenfelt nr 524 †

 • Adlad 1651-01-30, introd. 1652. Utdöd i förra hälften av 1700-talet.

1Bouppt. i Göteborgs landsarkiv (OA.). 2Lk.

TAB 1

Harald Påfve. Gift 2:o med Karin Lukasdotter, som levde 1652, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med länsmannen i Sundals härad på Dal Per Eriksson i Björnerud i Gestads socken, Älvsb.).

Barn:

 • 2. Nils Påfve, adlad Påfvenfelt, född 1611. Överste. Död 1675. Se Tab. 2.
 • 2. Erasmus Påfve, adlad Påfvenhielm. Ryttmästare. Död 1659. Se adliga ätten Påfvenhielm.

TAB 2

Nils Påfve, adlad Påfvenfelt (son av Harald Påfve, Tab. 1), till Sillvik. Född 1611. Hantlangare vid artilleriet 1627. Major därst. Adlad 1651-01-30 (introd. 1652 under nr 524). Överstelöjtnant 1657. Kommendant över artilleristaten i Göteborg och Vänersborg 1661-12-12. Överste vid artilleristaten i förstn. stad. Död 1675. 'Han tjänade sig med tapperhet upp till major vid artilleriet under preussiska och tyska krigen. Bevistade slagen vid Leipzig, Lutzen, Wittstock, Wolffenbüttel, Jankowitz m. fl. och blev därunder flera gånger fången och sårad. Bevistade under kriget mot Danmark träffningarna vid Genevadsbro och Knäred. Dömdes 1660 från livet, emedan han underskrivit kapitulationen om slottets i Mitau uppgivande, men fick tillgift.'. Gift 1640 med Margareta von der Huth, född omkr. 1625, begraven 1696-04-03 i Göteborg.

Barn:

 • Beata, född 1641-09-20, död 1675-07-24 i Göteborg. Gift senast 1666 med justitiepresidenten i nämnda stad, häradshövdingen i Vätle härad Gert Braunjohan, född 1635, död 1702-11-21 och begraven 1703-03-15 i Göteborg, broder till packhusinspektoren Conrad Braunjohan, adlad von Braunjohan.
 • Arvid Gustaf, född 1647 framför Eger i Böhmen. Var hantlangare vid artilleriet 1662. Lärkonstapel vid artilleriet i Göteborg 1665. Sergeant därst. 1667. Styckjunkare 1668. Fänrik 1669-08-04. Löjtnant och regementskvartermästare 1674-06-11. Kapten 1677-06-04. Major vid artilleriet i Wismar 1695-10-07. Död 1702-02-10 i sistnämnda stad. 'Han var med vid belägringen av Bremen, slaget vid Fehrbellin, belägringarna av Wollgast och Greifswald m. m. samt strandningen vid Bornholm 1679, då han blev fången hos danskarna.'
 • Gustaf Carl, född 1649. Generaladjutant. Död 1683. Se Tab. 3.
 • Anders, född omkr. 1655. Var hantlangare vid artilleriet i Göteborg 1669. Lärkonstapel 1671. Konstapel 1673.
 • En son och en dotter, begraven 1657-06-14 i Göteborg.
 • Elsa Juliana, död 1705-06-20 i Hovs socken Östergötlands län. Gift med majoren Gustaf Gyllengranat, född 1645, död 1684.
 • Eva Juliana, död 1705-06-20 i Hovs socken Älvsborgs län.
 • Christina Lovisa, döpt 1661-12-07 i Göteborg, begraven där 1662-05-25.

TAB 3

Gustaf Carl (son av Nils Påfve, adlad Påfvenfelt, Tab. 2), född 1649-01-01 i Leipzig. Var 1666 page hos generalmajor Ascheberg3. Volontär och underofficer vid garnisonsregementet i Bremen. Fänrik vid Kronobergs regemente 1669-03-26. Fänrik vid Skaraborgs regemente s. å. 8/7. Anhöll 1672 att bliva löjtnant vid Södermanlands regemente. Löjtnant vid Günterberchs regemente 1673-04-04. Kapten vid bergsregementet (Malmöska regementet) 1674-10-01. Avsked 1676. Generaladjutant. Död 1683-03-25 på sin gård Bonderud i Varnums socken Värmlands län och begraven i Kristinehamns kyrka. Gift med Anna Klingenstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten vid Värmlands regemente Hans Hultman, död 1706-11-20 i Anklam), dotter av biskopen i Göteborg Zakarias Klingius, adlad Klingenstierna, och Beata Otter. Hon fick såsom änka för sig och sina barn ett hemman i Värmland under livstids frihet och ett årligt gratial av 50 daler smt.

Barn:

 • Niklas1 Lennart, född 1672 i Örebro. Hantlangare vid artilleriet 1689. Var 1692-05-07 konstapel vid artilleriet i Stralsund. Sergeant 1697 [RHG], (En Lennart Påfvenfelt uppgives blivit sekundkornett vid adelsfaneregementet 1705-01-11).
 • ?Gustaf Carl, var 1688 lärkonstapel i Stralsund. (En Carl Gustaf Påfvenfelt var 1685 hantlangare vid artilleriet på Bohus slott, död 1688-12-01.) [RHG]
 • Zakarias. Upptages jämte syskonen Niklas Lennart, Anna Lisken och Ebba Maria i bouppteckningen efter farmodern 1696.1
 • Anna Lisken. Gift före 1711 med kaptenen vid Breitholtz' infanteriregemente Salomon Bohm, som 1720-06-23 erhöll majors avsked med tillstånd att med hustru och barn utresa till Tyskland.2
 • Ebba Maria, död 1741-06-07 i Vadstena. Gift med ryttmästaren Mårten Giese, död 1749-09-21 i Vadstena. [RHG].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.