:

Melker Axelssons släkt nr 165

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Melker Axelssons släkt nr 165 †

Adlad 1620, introducerad 1627. Sannolikt utdöd på 1600-talet.

Släkten kallas på riddarhusgenealogien Ulf eller Melker Axelssons släkt, men något fog för släktnamnet Ulf finnes ej. Ättemedlemmarna hava aldrig använt detta namn annat än som förnamn, men däremot kallas medlemmarna av tredje generationen, någon gång även stamfaderns son Ulf Melkersson, i domböckerna och andra handlingar för Rotenbalk (efter vapnet, en röd tvärbjälke i blått fält). I registret till Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll har detta namn försvenskats till Rodenbielke, utan att det veterligen förekommer i riksdagshandlingarna under denna form. Ätten utdog eller nedsjönk i bondestånd i slutet av 1600-talet.


TAB 1

Melker Axelsson, till Bjärnhult i Göteryds socken och Balkarp i Nöttja socken, båda i Kronobergs län. Var möjligen av tysk härkomst. Omnämnes i domböckerna 1608–1632. Hövidsman, adlad 1620-04-26 (introducerad 1627 under nr 136, vilket sedan ändrades till nr 165). Var död 1636. Gift före 1603 med Beata Ulfsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1637 med sin mågs broder, kronobefallningsmannen Truls Kase, nr 139, i hans 3:e gifte, död 1656), död 1644, kort före 09-12, dotter av hövidsmannen Ulf Persson (halvhjort), till Flishult, och Anna (Agneta) Claesdotter Drake, av gamla Drakesläkten.

Barn:

  • Anna Melkersdotter. Gift 1:o 1621 med Arvid Kåse, nr 139, i hans 3:e gifte, död 1630. Gift 2:o 1634 med ofrälse ryttaren Jöns Svensson i Kärranäs.
  • Axel Melkersson, död före 1628 [(Medd. af P.G Vejde.)].

TAB 2

Ulf Melkersson (son av Melker Axelsson, Tab. 2), till Bjärnhult. Kallas stundom Rotenbalk. Levde utan tjänst. Uppgives hava blivit »vanvettig» (enligt domboken för Sunnerbo härad 1636 »blev han besynnerlig, då han var drucken»). Levde 1648, men var död 1655. Fäderneegendomen Bjärnhult måste efter honom försäljas. Gift före 1636 med sin styvfaders dotter Elisabet Kase, som levde änka 1655, men var död 1662, dotter av kronobefallningsmannen Truls Kase, nr 139, och hans 2:a fru Margareta Jöransdotter Stengafvel.

Barn:

  • Melker Ulfsson Rotenbalk. Han sålde jämte sin moder 1655 sin sätesgård i Hångors socken, Jönköpings län, vilken han innehade 1648. [(Db för Östbo härad (HF.).)]
  • Axel Rotenbalk. Han och systern Anna sålde 1662 till sin fasters son Axel Kase och hans fru en pundränta och sexton marker i Glädjelida i Pjätteryds socken, Kronobergs län, vilket hemman de fått efter sin morfader Truls Kase. Levde 1665. (Db. för Sunnerbo härad (HF.).)
  • Anna Rotenbalk, levde 1665. (Db. för Sunnerbo härad (HF.).)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: