:

Karlsten nr 1236

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Karlsten nr

Adlad 1692-01-02, introducerad 1693. Utdöd 1718-05-03.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Granfeldt från Dal.


 • Arvid Karlsten, adlad Karlsten (son av Jonas Kjällander, se adliga ätten Granfeldt från Dal, Tab. 3), född 1647-03-16 'vid en mycket stor sten Getskogen Kunglig medaljör 1679. Medaljör vid myntet 1681-01-26. Adlad 1692-01-02 (introducerad 1693 under nr 1236). Död 1718-05-03 i Stockholm utan söner och slöt själv sin adlade ätt, samt begraven i Solna kyrka. 'Han lade sig i ungdomen på medaljörkonsten och började med att sticka halvörs- och slantvalsar i Avesta, samt bragte slutligen sin konst till en i Sverige förut okänd höjd. Sju år efter hans död läto Keder och Hedlinger slå en medalj över honom. Gift 1674-10-00 med Magdalena Elisabet Schenkowitz, dotter av polske överstelöjtnanten Bartolomeus Schenkowitz.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1675-08-01, levde änka efter 2:a mannen 1743. Gift 1:o med sjötullnären på Gotland Martin Engman. Gift 2:o med kommissarien Daniel Hedenberg.
 • Magdalena, född 1677-07-30 levde 1736. Gift med kanslisten i kunglig m:ts kansli sekreteraren Johan Flachsén, död 1708.
 • Brigitta, född 1681-01-29. Gift 1696 med regementsfältskären vid Södermanlands regemente Joakim Ziervogel, från vilken hon 1708 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Maria Spitz i hennes 1:a gifte, född 1690, död 1729, dotter av handlanden Jakob Spitz och Anna Barckhusen) (Ldk)., född 1665 (Ldk)., död 1710 i pesten, broder till livmedikus, doktor Johan Martin Ziervogel, adlad Rothlöben.
 • Barbara, född 1684-08-30. Gift med kejserliga översten von Ackelhusen.
 • Margareta, född 1687-01-23. Gift med medaljören i Wien Bengt Richter, född 1670-09-11, död 1737-04-16 i Wien.
 • Hedvig, född 1689-10-12, död 1764-06-11. Gift med överstallmästaren vid artilleriet Anders von Kemphen i hans 2:a gifte (gift 1:o 1716 med Christina Vallant, i hennes 5:e gifte, född 1680, död 1728, dotter av köpmannen och med. doktorn Andreas Vallant och Jörina Schroeters), död 1739. [Öä X, s. 505].
 • Christiana, född 1692-09-04 död 1770-04-27 i Nyköping. Gift, men med vilken är ej känt.
 • Charlotta, född 1694-12-07, död som barn.
 • Charlotta Justina, född 1697-06-11, död 1782-05-27 i Stockholm.
 • Eva Elisabet, född 1700-01-23, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: