:

Söderhielm nr 1342

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Söderhielm nr 1342 född

Adlad 1696-08-17, introd. 1697. Utdöd 1709 (?).

Kännedom om vapnet saknas. Troligen har adelsdiplomet aldrig blivit utfärdat (Ridd. Och Adelns tryckta prot. Del 6, sid. 264–266). Det här avbildade vapnet, som förekommer i sigillet under ett brev från den adlade Jonas Söderhielm till Erik Dahlbergh år 1700 (Dahlberghska saml. I riksarkivet), användes tydligen av honom före adlandet, då det är åtföljt av bokstäverna J. Södra M.


1Lk. 2Medd. av frih. Tor Carpelan.

  • Jonas Söderman, adlad Söderhielm. Fänrik vid Björneborgs läns infanteriregemente 1677. Löjtnant vid Österbottens regemente 1679-08-08. Konfirm.fullm. 1696-05-16. Adlad 1696-08-17 (introd. 1697 under nr 1342). Kapten vid nämnda regemente 1700-04-03. Konfirm.fullm. 1702-02-18. Död 1705, några dagar efter den skarpa träffningen vid Gemauerthof den 16 juli s. å., då han blev dödligt sårad.
  • ? Barn:
  • Jakob Johan Söderhielm. Mönsterskrivare vid Österbottens regemente. Avsked 1701-12-01. Löjtnant vid samma regemente. Stupade 1709-06-28 vid Poltava. [1]
  • Anna Beata Söderhielm (möjligen dotter av Jakob Johan), född 1701, begraven 1740-01-26 i S:t Marie socken vid Åbo. Gift 1:o med sergeanten Johan Fredrik von Hagen, född 1696, drunknade 1727. Gift 2:o 1731-03-04 i nämnda socken med löjtnanten Peter Limatius, född 1699, död 1755-03-22 i S:t Marie socken. [2]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: