:

Bratt

Från Adelsvapen-Wiki

Adlad 1456-12-28, introducerad 1625.

Ätten ska ha samma ursprung som adliga ätten Von Bratt nr 1733.

Släkten lär ha invandrat från Norge på 1400-talet med Nils Svensson Brath, vilken adlades av kung Karl Knutsson år 1456. Hans efterföljande släktled har än idag inte kunnat fastställas i sin helhet, vilket är vanligt vid kartläggning av medeltida ätter. I Norge fanns redan på 1400-talet en lågadlig släkt med släktnamnet Bratt.

TAB 1

Steinar född ca 1385, † ca 1455. Kunglig ombudsman i Nord-Gudbrandsdal? Flydde 1449 till Sverige efter ett misslyckat försök att avsätta danske kung Christian I och därmed förena Norge och Sverige? Sigrid Alfsdotter som levde 1462-05-09 då hon kvitterade Paal Amundsson de pengar hon hade i Steinar Bratts gård och sin giftogåva? Sigrids far Alf var bror till till Steinar? Källa: Diplomatarium Norvegicum Vol. 3:2 No. 856.

Barn:

 • Nils Svensson Brath, † före 1500. se Tab 2.
 • Karl Steinarsson Brath, † 1471 på Björke. se Tab 3.
 • Margareta Steinarsdotter Brath. Gift med Håkon Tordsson.

TAB 2

Nils Svensson Brath, † före 1500. Väpnare. Fogde i Värmland 1454. Ärvde Rottneros i Sunne/S efter Lindorm Mattsson (Läma). Gift 2:o 1480 på Burvik/Borgvik i Grums/S med Margit Ivarsdotter som fick Gruvön i samma socken i morgongåva. Dotter till frälseman Ivar Jönsson (vingat svärd). "Väpnaren Nils Brath ger i morgongåva till Margit Ivarsdotter gården Grufföva i Grums hd." Källa: SDHK-nr: 30743. "Nils Brat säljer sina gods Grava i Grava sn, Aegirwik i Sunne sn, Frykdals hd och Skadhene i Nor sn, Grums hd till Otta Törbjörnsson." Källa SDHK-nr: 27483. "Nils Bratt, fogde i Värmland, återlämnar på befallning av kung Karl till Ivar Jönsson följande gods: Strand, Ris (troligen i Nors sn, Grums hd), Klarud (möjligen Klanderud i Gunnarskogs sn, Jösse hd), Myklarudh (okänt säte) vilka gods marsken Erik Kättilsson orättfärdigt fråntagit Ivar Jönssons far, som hans brev utvisar." Källa SDHK-nr: 26489.

Barn i 2:a giftet:

 • Peder Nilsson. se Tab 4.
 • Ivar Nilsson. Ärvde Rottnenos efter fadern.

TAB 3

Karl Steinarsson Brath, † 1471 på Björke. Troligen den Karl Bratt som år 1469 ägde Björke, vilken gård han senare överlät till sin syster Margareta. (Frågan är varför han skänkte gården Björke till sin syster, särskilt som han hade sonen Mats i livet vid tidpunkten). se Tab 3.

Barn:

 • Mats Brath till Björke, var fullmyndig man år 1507. "Maths Brath i Bjärka i Sunds sn, Frykdals härad, erkänner att han för Sigrid Stensdotters själ givit en summa motsvarande hans förtjänst under 7 år och at han till sin guddotter Ingeborg Ivarsdotter (kusinen Ivar Nilssons dotter?) skänkt en kvarnström i Bjärka." Källa RAs pergamentsbrev: SDHK-nr: 33470 och 38499.
 • Torbern?

TAB 4

Peder Nilsson. Han och brodern ärvde efter deras kusin Ivar Jönsson (vingat svärd), en son till deras morbror, Holmen (Svansholm) i Ödeby sn/T. Holmen sålde bröderna 1509-08-14 till Anders Persson på Ekeberg.

Barn:

TAB 5

Nils Pedersson. Bodde på Skärsmyr i Värmland. Frälseman 1540-1562. Ägde även 1562 Höglunda gård i Nor/S.

Barn:

TAB 6

Jöns Nilsson till Höglunda. Levde år 1605. Han är släkt och samtida med Hans von Bratt. Troligen är dom bröder eller kusiner.

Barn:

 • Nils Jönsson Bratt af Höglunda. se Tab 7.
 • Per (Peder) Jönsson Bratt af Höglunda. se Tab 8.

TAB 7

Nils Jönsson Bratt af Höglunda. Gift med NN Skragge.

Barn:

 • Anders Nilsson Bratt af Höglunda född 1620, † 1697. se Tab 9.

TAB 8

Per (Peder) Jönsson Bratt af Höglunda, † 1639-10-07 och begraven i Arvika kyrka. Gift 1:o före 1602 med Ingrid Pålsdotter (Påwelsdotter). Gift 2:o med Ingeborg Amundsdotter som levde 1656. Han och hans 1:a fru Ingrid ärvde av Ingrid Bryntesdotter Roos af Hjelmsäter 1602-02-19 all hennes lösa och fasta egendom, däribland Berg och Viks gårdar.

Barn:

 • Gustaf Persson (Pedersson) Bratt af Höglunda. se Tab 10.
 • Ingrid Persdotter (Pedersdotter) Bratt af Höglunda levde 1650-09-22, nyligen † 1651-03-03. Gift med häradsskrivaren Antonius Wasteson Mattson som levde 1647-06-13 men † 1648.
 • Annika Persdotter (Pedersdotter) Bratt af Höglunda till Berg, † 1647. Gift 1:o Anders Gjordsson Wäderhorn född 1599. Gift 2:o med befallningsmannen över Västersysslet Joen Larsson på Ökna gård, Fogelviks sn/S i hans 1:a gifte.

TAB 9

Anders Nilsson Bratt af Höglunda född 1620, † 1697. Gift med Anna Pedersdotter, dotter till ryttmästare Peder Broddesson eller Peder Bindesson

Barn:

 • Peter Andersson Bratt af Höglunda, † före 1689. Gift före 1674 med Catharina Hanefelt.
 • Torbern Andersson Bratt af Höglunda född 1644-11-00, † 1694-12-00 på Höglunda och begraven i Nors kyrka. Gift 1679-03-01 med Margareta Bäfverfeldt dotter till justitiepresidenten i Göteborg Petrus Canuti Carolstadius senare Canutius adlad Bäfverfeldt och hans 1:a hustru Helena Praetoria.
 • Johan Andersson Bratt af Höglunda född 1645, † 1698. se Tab 11.
 • Dorotea Andersdotter Bratt af Höglunda levde 1678.
 • Anders Andersson Bratt af Höglunda levde 1674, † före 1689.
 • Nils Andersson Bratt af Höglunda, † ogift före 1689. Löjtnant.

TAB 10

Gustaf Persson (Pedersson) Bratt af Höglunda levde 1648, var † 1649-01-15. Gift med Brita Olofsdotter av Forstenaätten levde ännu 1668.

TAB 11

Johan Andersson Bratt af Höglunda född 1645, † 1698-06-28 på kaptensbostället Sollerön. Kapten. Gift 1680 med Christina Charlotta Kruuse af Verchou, † 1716 på Höglunda herrgård i Nor/S.

Barn:

 • Abraham Johansson Bratt af Höglunda född 1685. Kornett vid adelsfanan. Fången 1709-06-28 vid Poltava och † i rysk fångenskap.
 • Johan Johansson Bratt af Höglunda född 1691, † 1753. se Tab 12.
 • Carl Johansson Bratt af Höglunda född 1694-10-31, 1697-08-14 på kaptensgården i Gruddbo, Sollerö kapellförsamling, 2 år 9 mån 14 dgr gammal.
 • Gustaf Johansson Bratt af Höglunda född 1695, † 1718. Fänrik. Skjuten vid Fredrikshald 1718.
 • Gustaf Adolf Johansson Bratt af Höglunda född 1697-06-04 på kaptensbostället i Gruddbo, Sollerö kapellförsamling.
 • Maria Johansdottter Bratt af Höglunda född 1697. Död ogift.
 • Brita Johansdotter Bratt af Höglunda född 1698, † 1740. Gift 1712 med kapten Gustaf von Dettern.

TAB 12

Johan Johansson Bratt af Höglunda född 1691, † 1753-08-15. Han försålde 1728 det gamla stamgodset Höglunda. Fältväbel vid Skaraborgs regemente 1711, löjtnant vid dalregementet. Gift 1711-10-11 i Vånga/R med Maria Tornberg född 1687, † 1762-01-20. Dotter till löjtnanten vid livregementet Joen Svensson.

Barn:

 • Johan Johansson Bratt af Höglunda född 1712. Reste utrikes 1726 och dog där 1734 el. 1743.
 • Christina Charlotta Johansdotter Bratt af Höglunda född 1713-08-23 i Vånga/R, † 1714 i Vånga och begraven där 1714-09-12.
 • Sven Johansson Bratt af Höglunda född 1715, † 1778. se Tab 13.
 • Abraham Johansson Bratt af Höglunda född 1718, † 1799. se Tab 14.
 • Carl Johansson Bratt af Höglunda född 1723-12-22, † ogift 1772-10-08 på gården Bo i Grava/S.
 • Magnus Fredrik Johansson Bratt af Höglunda född 1727. se Tab 15.

TAB 13

Sven Johansson Bratt af Höglunda född 1715-03-20 på Kvänum, Vånga, † 1778-05-10 Gastorp. Fänrik vid garnisonsregementet i Göteborg. Gift 1737-09-08 på Gastorp med Magdalena Kristina Karlström född 1709-02-02, † 1771-09-09 på Blomberg, Husaby/R.

Barn:

 • Maria Charlotta Svensdotter Bratt af Höglunda född 1737-10-06 i Forshem/R, † änka 1808-11-28 i Vånga. Gift 1768-10-21 på Gastorp med skeppskapten Carl Rullman.
 • Christina Magdalena Svensdotter Bratt af Höglunda född 1738-12-14 i Forshem/R. Gift 1773-08-14 på Gastorp med fänrik Anders Pelikan född 1742, † 1792-01-23 i Forshem.
 • Johan Gustaf Svensson Bratt af Höglunda född 1739-12-09 i Forshem, † ogift 1779-06-11 i Forshem.
 • Carl Gustaf Svensson Bratt af Höglunda född 1742, † 1795. se Tab 16.
 • Axel Erik Svensson Bratt af Höglunda född 1745, † 1823. se Tab 17.
 • Nils Svensson Bratt af Höglunda född 1750-03-12. Volontär 1771.

TAB 14

Abraham Johansson Bratt af Höglunda född 1718-12-06, † 1799-03-22 på Odensvik och begravd i en av honom uppförd grav (Brattska gravkoret) i Senäte numera raserade kyrka. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente. Åtalad för dråp på en livdrabant. Se Riksarkivet: Justitierev. utslagshandlingar 1762(8)-02-10, rättegångshandlingar ang. dråp å livdrabant. Gift 1:o 1744-02-11 med Märta Sofia Klöfversköld Åkedal, Händene/R. Gift 2:o 1750-12-27 med Brita Christina Rahde, Björsäter, Mariestad/R.

Barn i 1:a giftet:

 • Johan Abraham Bratt af Höglunda född 1745-02-02 på Åkedal. Styrman på en ostindienfarare. Flyttade till Amerika där han gifte sig med icke namngiven. Hans vidare öde okänt.

Barn i 2:a giftet:

 • Johan Lorentz Bratt af Höglunda född 1751-09-19 på Senäte, † där 1751-10-09.
 • Carl Lars Bratt af Höglunda född 1752
 • Abraham Bratt af Höglunda född 1754-07-08
 • Nils Gabriel Bratt af Höglunda född 1756
 • Fredrika Beata Bratt af Höglunda född 1759-02-03
 • Erik Magnus Bratt af Höglunda född 1761-07-26
 • Maria Emerentia Bratt af Höglunda född 1762-09-24
 • Christina Johanna Bratt af Höglunda född 1765-03-22
 • Eva Charlotta Bratt af Höglunda född 1766-04-18
 • Fredrik Alexander Bratt af Höglunda född 1768
 • Per Gustaf Bratt af Höglunda född 1769-02-08
 • Eva Charlotta Bratt af Höglunda född 1770-08-01
 • Gustav Adolf Bratt af Höglunda född 1773
 • Ulrika Catharina Bratt af Höglunda född 1774-04-28, † 1818-05-06
 • Laurentius Bratt af Höglunda född 1775-08-09, † 1776-11-14.

TAB 15

Magnus Fredrik Johansson Bratt af Höglunda född 1727-03-24. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1750. Gift 1747-10-02 med Anna Sara Frumerie född 1730-12-22. Dotter till löjtnant Per Frumerie och Anna MAria Wargh.

Barn:

 • Carl Johan Bratt af Höglunda född 1749-05-08 i Värmland, † 1815-12-06. Kom i tjänst redan 1765. Förare vid Närke och Värmlands regemente 1787-05-25, korpral där 1788-11-01. Rustmästare 1789-08-06. Förare vid Stedingkska regementet 1794-08-28. Sergeant 1797-03-22. Fanjunkare vid Värmlands fältjägarebataljon 1809-07-08. Gift 1785-03-28 med sin kusin Elisabet Bagge född 1754.


Norska grenen Bratt som ej kunnat samankopplas med den svenska grenen

Oluf Torbjörnsen Bratt född ca 1470, † ca 1536 i Bergen. Bedrev handel på Andenes, men flyttade senare till Bergen där han på 1530-talet flera gånger omnämns att vara rådman. Både han och sönerna betecknas som män "av vapen". Bratt-familjen var en av de adliga ätter som utgjorde resterna av Norges medeltida aristokrati.

Torbjörn Olavsson Bratts vapensköld

Söner:

 • Torbjörn Olavsson Bratt född ca 1500 på Andenes i Norge, † i pesten påsken 1548 under hemfärd från Köpenhamn till Trondheim och begravd i Ringsaker kyrka. Han gick i skola i Trondheim. Blev immatrikulerad vid universitetet i Köln 1527, och kom sedan till Köpenhamn där han var lärare vid hovet. Dekan vid domkapitlet i Trondheim 1538, förste superintendent 1542, mottog formell kunglig utnämning först 1546. Han skall varit gift och haft flera barn. En son, Oluf, finns med i dödslistan för år 1550 och ettermannen Hans Gaas betalar omkostnaderna för Olufs begravning på domkyrkogården. En annan trolig son, Torbjörn/Torbern Bratt, blev opptagen i som medlem av domkapitlet på 1560-talet. Källa: Trondheim kommuns hemsida.
 • Jens Olavssön Bratt född ca 1500 på Andenes † 1548-05-12. Immatrikulerad vid Kölns universitet år 1529. Sockenpräst i Aure på Nordmöre och tillika kanik i Trondheims domkapitel. Sockenpräst vid Vår Frus kyrka i Trondheim år 1540. Han var en betrodd medarbetare till den katolske biskopen Olav Engelbrektsson som rymde från Norge i samband med reformationen år 1537. Gift med Barbara Kruckow.

Källor: Trygve Lysaker: Nidaros erkebispestol og bispesete; Steinar Supphellen: Tronheims historie 997 - 1997.

Källor och litteratur

 • Elgenstierna

: