:

Gift 1:o Anders Biörnsson

Från Adelsvapen-Wiki

Carin Arvidsdotter Drake af Hagelsrum

Gift 1:o före 1623 med ofrälse löjtnanten Anders Biörnsson(1) som var död 1629 (Carin Drake nämns änka 1629 i okt (Drakeska arkivet UUB)

Barn:

  • Hebbla Andersdotter. Drakeska arkivet, UUB 1643 8/9: Carin Drake ger efter sin död dottern Hebbla Andersdotter allt sitt lösöre och sin morgongåva Slättfall vilken efter dotterns död ska tillfalla brorsonen Gustaf Hansson(2) Drakeska arkivet 1667 7/11 UUB: Hebbla Andersdotter i Ugglefall (Vena sn) har måst ge Gustaf Drake betyg att hon var nöjd med bortbytet av Slätefall som Gustaf gjort och lämnat henne och dess man Ugglefall i des ställe. ”Ryktet vill att hon vill stämma honom”.

Sevede häradsting 1668 23/11: Gustaf Drakes fullmäktige Jon Larsson i Tillingeby tingskött wälborne överste Erich Slatte till Älsiö och Hasteby, Slättfall säteri i Vimmerby med torp inom rå och rör, Smedstorp, Holmsiö, Borghult, Slättefallstorp, som Gustaf Drake bortbytt för Kantebo, Aspelands härad, Torbäck, Kuntamåla och Lipketorp i Handbörds härad för 200 dr specie…. Gustaf Drake förordar att hustru Hebbela Andersdotter som nu bor i Ugglefall skulle efter sitt undfångna brevs lydelse därpå sin livstid frihet (ha) oavkortat....

Gift ? Jon i Ugglefall. I Sevede härads dombok 1667 ST nämns Jon i Ugglefall om obetalt gods till en köpman Olof Nilsson Höök….

Gift 2:o med Arvid Nilsson Bröms

fotnot

  1. Var gift 1623 vid arvsskifte på Hagelsrum efter Arvid Knutsson Drake och hans fru Hebbla på Hagelsrum 1623 15/9. Då tilldelades Anders Biörnsson och Carin Arvidsdotter Drake ett kvittningbyte.” (Drakesakivet, UUB). Enligt kyrkräkenskaper i Målilla ägde Anders Biörnsson med bror Jöran Biörnsson och far Biörn gården Sävshult på 1620-talet. Anders Biörnsson var ofrälse löjtnant (meddelat av Nils Bremberg).
  2. Gustaf Hansson Drake af Hagelsrum (1634-1684) ”Fribytaren på Östersjön” i Viktor Rydbergs roman.


Stöd adelsvapens Wiki genom att köpa och ladda ner alla vapensköldarna från Adelsvapen.com

: