:

Margareta Nilsdotter Bröms

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Bröms nr 161
Vapensköld för adliga ätten Bröms nr 161

Margareta Nilsdotter Bröms. Dotter av Nils Jonsson Bröms och Karin Larsdotter (Hjortösläkten). Levde på 1640-talet på Kvavhult, Vimmerby lfs (1). ”Inlät sig i äktenskap med en ofrälse man; förbrukade under honom sina godz” (2). Gift med Knut Eriksson (sabel under 2 stjärnor) (till Hämeekylä, Bjärnå sn där vapen finns) Underståthållare på Nöteborg. Född i Finland, son till fogden Erik Henriksson och Cecilia Horn, se adliga ätten Sabelstierna nr 206. Var död 1622 (arvsprocess). Mottog i förläning 8 gårdar i Kristdala sn (Smål) (3). I jordebok redan 1589 på Kvavhult 2 mtl frälse.

Barn:

  • Nils Knutsson,nämnd 1626 10/2 då han bistår syster Ingeborg om Systertorp, Kristdala (4).
  • Cecilia Knutsdotter Sabel nämns jungfru 1646, levde 1672 på Kvavhult (barnlös enligt testamente 1657 där hon säger sig vara 60 år, alltså född ca 1597) gift i hans 2:a gifte med regementskvartermästare Jöns Andersson Oxe död 1652 27/4 på Ogestad, Locknevi som han donerats 1629, Barn i 1:a giftet adlade Sölfverlood med mor Elin Olofsdotter begravd 1646 15/3 i Odensvi) (5).
  • Carin Knutsdotter, ej vidare känd, nämnd i Palmsköldska samlingen (UUB) även nämnd som arvtagare i systern Cecilias testamente 1657 12/6 med syster Ingeborg Knutsdotter och deras barn ”i utrikes tjänst”, vilka tre systrar inget fått av moderns arv efter Cecilias morbror Arvid Bröms; De som trängt om arv var Cecilia Knutsdotters ”blodsförwante” (kusin) välborna Carin Bröms (änka efter Johan Svensson Eketrä död 1648), ”och flere hennes medarfwingar” välborna fru Brita Bock (änka efter Cecilias kusin Anders Nilsson Bröms) och välborne Lars (Jakobsson) Björnram, (gift med Kerstin Nilsdotter Björnram) måg till mostern Anna Nilsdotter Bröms och deras arvingar. Alla dessa tre, fru Carin Bröms, fru Brita Bock och Lars Björnram levde alltså 1657. I ett följebrev nr 1364 till Göta hovrätt (dessvärre odaterat underskrivet Cecilia Sabel) var Carin avliden och Ingeborg levde. Carins barn skulle kvarstå som arvingar liksom Ingeborg och hennes barn. Cecilia förbehåller sig rätten att testamentera till Ingeborg trots att hon ingått ofrälse gifte innan ”adelns privilegier blef utgifne 1622 17/5”
  • Ingeborg Knutsdotter Sabel, levde 1664 20/7 i Gladhammar enligt egen attest, gift 1:o med ryttare Per Silkelock d y?, var död 1626 (6) gift 2:o Törne Persson, undertecknade nämnda attest 1664.

fotnot

  1. Enl Bankeström, Från forna tiders Kristdala och Tunalän I (1982). Hon förkommer även i Sevede härad 1636 HT i mål om en dräng, kallad ”fru Margareta till Quafhult”.
  2. Palmsköldska samlingen UUB nr 335.
  3. Bankeström, Från forna tiders Kristdala och Tunalän I (1982) s. 277-8.
  4. Bankeström a.a. (1982) s. 282. Se Bankeström Från forna tiders Kristdala och Tunalän III (1997) s. 268: 1653 21/2 uppträdde Nils Knutsson i Mörlunda kärande ombud för Hans Drake till hr Claes i Kristdala (gift med Elisabet Persdotter Silkelock i hennes 2:a gifte) om resterande skuld efter Per Silkelock d.ä.?; nämns Törne Persson som medarvinge.
  5. Bo Persson, Erik Viktor Jonzons anor. Svenska Antavlor (2002) V:6 nr 291/ ana 247.
  6. Roger Axelsson, Humlenäsboken. En gårds och sockenbeskrivning (2001) s. 1190 o hans vidare klarläggande på Rötter om släkten Silkelock o dess ursprung, där han hävdar att det funnit 2 st Per Silkelock, dä och dy.. Enl Axelsson var Ingeborg inte anmor till prästsläkten Meurling som Bankeström hävdat i sin första bok om Kristdala (1982) men tvekat om i sin 3:e bok (1997) s. 269.

(av Berit Sjögren) Stöd adelsvapens Wiki genom att köpa och ladda ner alla vapensköldarna från Adelsvapen.com


: