:

Egnell

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Eskil Jönsson, frälseinspektor; † 1706 på Ängnäs, Risinge sn (källa: Genline ID 238.31.43300).

Barn:

 • Elsa Eskilsdotter, född 1675 i Risinge sn. Gift 1695 i Risinge sn med Valentin Bengtsson Qwarfort, född 1661 i Kullerstads sn, † 1722 i Risinge sn. Paret fick flera barn.
 • Henrik Egnell, född 1683; kapten; † 1743. se Tab 2.

TAB 2

Henrik Egnell, (son till Eskil Jönsson, Tab 1), född 1683 (källa: Arvid Kugelberg, Kungl. Första livgrenadjärreg:tets historia del 5 s.102); inskrevs i Linköpings skola under namnet Eskilsson 1692; student i Lund 1706; fältväbel vid Östgöta infanterireg:te 1709; fänrik 1712-09-17; fången vid Tönningen 1713-05-16; rymde därifrån; sekundlöjtnant 1716; premiärlöjtnant 1718; avsked 1719; kapten på expektans vid reg:tet 1723; avsked med 60 riksdalers pension 1732; ägde först Djurkälla i Motala och därefter Åsarp; † 1743-05-15 på Åsarp, Ulrika sn. Gift med Christina Borg, född 1686, † 1761.

Barn:

 • Johan Magnus Egnell, född 1718 i Motala; fältväbel vid Svea Livgarde. Gift 1755 med Anna Christina Bossard.
 • Carl Henrik Egnell, född 1720; fältväbel; † 1796. se Tab 3.
 • Gustaf Egnell, född 1725; inspektor; † 1799. se Tab .
 • Anders Egnell, född 1728; regementspredikant; † 1785. se Tab .

TAB 3

Carl Henrik Egnell, (son till Henrik Egnell, Tab 2), född 1720-02-01 på Djurkälla, Motala sn (vittnen bl a Cornelius Wetterström, källa: Genline ID 340.28.79800); volontär vid Kungl. Första livgrenadjärreg:tet 1748; rustmästare s å 19/7; fältväbel 1751-03-30; avsked 1792-02-29; † 1796. Gift 1756-07-29 i Östra Eneby sn (källa: Genline ID 434.24.28800) med jungfrun Sara Collin, född 1724-07-15 på Grimstad, Östra Eneby sn (källa: Genline ID 434.24.24800), † 1803, dotter till sergeanten vid Östgöta kavallerireg:te Elias Collin och Brita Catharina Lagerman.

Barn:

 • Catharina Charlotta Egnell, född 1757-06-07 i Skeda sn (källa: Genline ID 380.1.42400); demoisselle.
 • Fredrik Carl Egnell, född 1758; domkyrkosyssloman; godsägare; † 1838. se Tab 4.

TAB 4

Fredrik Carl Egnell, (son till Carl Henrik Egnell, Tab 3), född 1758-11-24 i Skeda sn (källa: Genline ID 380.15.64700); student i Lund 1778-09-29; magister i Lund 1785; kollega vid Linköpings Trivialskola 1786; konstituerad till vice Domkyrkosyssloman 1792-06-07; utnämnd till ordinarie syssloman 1793-02-13; avsked 1797-06-23; ägare till 1/4 Sandvik, Stjärnorps sn (källa: Genline ID 380.1.42400); † där 1838-02-16, begr 27/2 (hans minne skall blifva i välsignelse såsom grundläggaren af Stjernorps kyrka, källa: Genline ID 380.15.64700). Gift 1:o 1794 (källa: Genline ID 380.15.64700) med änkan Brita Ulrika Fallerstedt, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1783 med domkyrkosysslomannen Nils Trozelius, född 1753, † 1792 i Linköping), född 1756-06-27 i Linköping, dpt 29/6 (källa: Genline ID 333.73.39000), † 1794, dotter till lektorn vid gymnasiet Magnus Fallerstedt och Anna Brita Älf; 2:o 1795 på Odenfors med jungfrun Ulrika Christina Granbäck, född 1778-08-04 i Vreta Klosters sn (källa: Genline ID 380.2.64700 och 380.1.42400), dotter till vice häradshövdingen Per Granbäck och Christina Algeher (Christinas mormor var Gertrud Bröms).

Barn 2:o:

 • Sara Christina Egnell, född 1796-02-22 i S:t Lars sn (källa: Genline ID 380.2.64700).
 • Carl Peter Egnell, född 1797; sergeant; † 1826. se Tab 5.
 • Claës Fredrik Egnell, född 1799; vice häradshövding; godsägare; † 1870. se Tab .
 • Per Egnell, född 1801; possessionat; † 1851. se Tab .
 • Daniel Egnell, född 1802-10-18 i Vreta Klosters sn (källa: Genline ID 380.2.64700).
 • Johan Egnell, född 1803; hemmansägare; sockengarvare; † 1871. se Tab .
 • Gustaf Egnell, född 1804-12-21 i Vreta Klosters sn (källa: Genline ID 380.2.64700); sjöfarande.
 • Axel Egnell, född 1807; garvare; † 1875. se Tab .
 • Ulrika Carolina Egnell, född 1809-02-28 i Vreta Klosters sn (källa: Genline ID 380.2.64700), † 1833-04-25 i Linköping. Gift 1831-06-24 i Stjärnorps sn (källa: Genline ID 380.13.50500) med vice auditören och expeditionsmönsterskrivaren vid Kungl. Andra livgrenadjärreg:tet Daniel Fredrik Lindblad, född 1797-12-12 i Linköping, † där 1841-07-04. Paret fick flera barn.
 • Fredrika Charlotta Egnell, född 1810-08-19 i Vreta Klosters sn (källa: Genline ID 380.2.64700). Gift 1844-09-03 i Stjärnorps sn (källa: Genline ID 380.13.51400) med vice pastorn och komministern i Kaga pastorat Bengt Ekbom.
 • Oscar Uno Egnell, född 1813; lanthushållare. se Tab .
 • Adolf Vilhelm Egnell, född 1816-08-03 i Vreta Klosters sn (källa: Genline ID 380.2.64700).
 • Knut August Egnell, född 1817-09-24 i Vreta Klosters sn (källa: Genline ID 380.2.64700).

TAB 5

Carl Peter Egnell, (son till Fredrik Carl Egnell, Tab 4), född 1797-09-29 i S:t Lars sn (källa: Genline ID 380.2.64600); sergeant vid Kungliga Andra livgrenadjärreg:tet; † 1826-11-03 på Vallby Mellangård, Vreta Klosters sn, begr 10/11 (källa: Genline ID 411.37.57600). Gift 1820 (källa: Genline ID 411.37.57600) med änkan Ulrika Lovisa Vilhelmina Eklundh, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1806-10-28 på Övre Drättinge, Hägerstads sn (källa: Genline ID 309.19.57700) med kronolänsmannen Johan Peter Elggren, född 1782-11-19 (källa: Genline ID 309.4.84700), † 1816-04-29 på Aska Frälsegård, Hägerstads sn (förkylning, 33½ år gammal, källa: Genline ID 309.19.64300), född 1788-05-06 på Emta, Tjällmo sn (källa: Genline ID 411.13.69500), dotter till kronofogden Johan Carl Eklundh och Ulrika Albertina Bröms.

Barn:

 • Ulrika Christina Eleonora Egnell, född 1821-05-15 på Sandvik, Stjärnorps sn (källa: Genline ID 380.2.64600).
 • Carl Fredrik Egnell, född 1823-12-23 på Sandvik, Stjärnorps sn (källa: Genline ID 380.2.64600).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kyrkböcker; Adam Lewenhaupt - Karl XII:s officerare, Biografiska anteckningar I-II; Carl Almgren - Kungl Första livgrenadjärregementets historia del 6. Forskare: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: