:

Von Eich nr 837

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Eich nr 837 †

Adlad 1672-12-16, introducerad 1675. Utdöd 1677-07-31.


  • Gilius van Eijch, 'Härstammade både på fädernet och modemet av adlad släkter, vilka i Nederländerna beklätt hederliga ämbeten'. Inkom till Göteborg vid stadens första anläggning. Var 1622-08-06 rådsförvant i Göteborg samt stadens räntmästare över Sävedals härad. Tullförvaltare i Vaxholm 1625. Död där 1631. Gift med Maycken Reggiers från Cleve [Bg].

Barn:

  • Abraham van Eijch, adlad von Eich, född 1620-05-21 i Göteborg. Handlande i Stockholm och direktör i det privilegierade generaltaktorikontoret. Hade uppdrag till England 1663. Ledamot av myntkommissionen 1663-11-02 och 1666-09-18. Extra ordinarie kommissarie i kommerskollegium 1665-03-16. Kommerspresident i Göteborg 1667-03-06. Uppdrag till Holland 1669-04-27. Adlad 1672-12-16 (introducerad 1675 under nr 837), död 1677-07-31 i Göteborg och begraven 1677-12-02 i Kristine kyrka, Göteborg, varest hans vapen uppsattes [Ak]. 'Han gjorde uti drottning Christinas tid stora förskotter till upprättande av svavel-, vitriol- och alunbruk i Sverige, inrättade det första sockerraffinaderiet i Stockholm, en fyrbåk vid Landsort, ett generellt faktorikontor samt svenska taktorikontor i Hamburg, Amsterdam, London, Paris, Rouen, Nantes, Rochelle, Bordeaux, Lissabon, Helsingör, Köpenhamn och Halmstad. Upprättade börsen i Stockholm med dess tillhörigheter och edsvurne mäklare, uppfann auktioner och allmänna utrop. Utgav slutligen av trycket priskuranter, assuranspolicer, bodmeribrev och konnossementer.' Gift med Sara de Witte, född 1625, död 1680-03-00 i Göteborg och begraven 1684-11-23 i Kristine kyrka, Göteborg, dotter av holländaren Arnoult de Witte och Catharina van den Borgaart. (At (RA).)

Barn:

  • Anna. Gift 1705-12-17 i Göteborg med politi- och byggningspresidenten i Göteborg Johan Rambeau [Bg].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: