Von Utfall nr 1509

Från Adelsvapen-Wiki

1509.jpg


Adliga ätten von Utfall nr 1509 †

Adlad 1716-08-25 introd. 1719. Utdöd 1753-06-14.


1Sgn.

TAB 1

Vilhelm Utfall, adlad von Utfall (son av Jakob Utfall, se adliga ätten von Utfall, B, Tab. 1), född 1677-11-24 i Göteborg. Handlande i nämnda stad. Rådman därst. 1709-10-16 i sin faders ställe. Adlad 1716-08-25 jämte yngre brodern Christian (introd. 1719 under nr 1509). Kommersepresident i samma stad 1716-12-22. Död ogift 1753-06-14 i Stockholm och slöt såväl sin egen ättegren som hela ätten.

TAB 2

Christian Utfall, adlad von Utfall (son av Jakob Utfall, se adliga ätten von Utfall, B, Tab. 1), döpt 1680-03-27 i Göteborg. Student i Lund 16981. Auditör vid generalmajoren Joh. Aug. Meijerfeldts dragonregemente 1704. Underofficer därst. 1705. Kornett 1706-02-27. Löjtnant 1707-05-14. Kapten 1709-06-02. Adlad 1716-08-25 jämte äldre brodern Vilhelm (introd. 1719 under nr 1509). Majors karaktär 1722-06-26. Kaptenlöjtnants indelning vid Västgöta kavalleriregemente. Ryttmästares indelning därst. 1739-08-09. Major vid sistnämnda regemente 1741-06-21. Korpral vid livdrabantkåren s. å. 3/8. Avsked 1742-02-01. Död ogift 1752-08-24 Tranum och slöt således själv sin ättegren. Han blev 1709 den 1 juli fången vid Perevolotjna och förd till Tobolsk, därifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.