Von Gerdes nr 1060

Från Adelsvapen-Wiki

1060.jpg


Adliga ätten von Gerdes nr 1060 †

Adlad 1684-04-26, introd. 1686. Utdöd 1725-02-04.


1UB (personalier), medd. av förste aktuarien O. Edelstam.

 • Hans Gerdes. Var 1631 överstelöjtnant i svensk tjänst.

Barn:

 • Hans Gerdes, adlad von Gerdes, till Lärjeholm i Angereds socken, Älvsborgs län. Född 1637-03-25 i Lübeck1. Handlande i Göteborg. Kommissarie för artilleri- och garnisonsfolket därst. 1677-07-26. Adlad 1684-04-28 (introd. 1686 under nr 1060). Handels- och politieborgmästare i Göteborg 1687-12-15. Burggreve därst. 1716-08-22. Åter borgmästare 1719. Död1 1723-04-19 i nämnda stad och begraven s. å. 28/4 i Tyska kyrkan därst., varest hans huvudbanér uppsattes. Gift1 1675-04-13 med Catharina Spalding, adlad Spalding, född 1657, död 1698 och begraven s. å. 27/11 i Göteborg, dotter av kommerciepresidenten Hans Spalding och hans 2:a fru Ingeborg Danielsdotter.

Barn:

 • Johan, döpt 1676-02-24 i Göteborg, begraven där 1679-06-22.
 • Elisabet Catharina, döpt 1677-03-13 i Göteborg, begraven där 1679-06-22.
 • Ingeborg, döpt 1678-08-04 i Göteborg, begraven där s. å. 30/12.
 • Adam Johan, döpt 1679-10-21 i Göteborg.
 • Johan Ludvig, döpt 1680-10-10 i Göteborg.
 • Johanna Maria, döpt 1682-04-26 i Göteborg, begraven där 1721-09-08. Gift 1:o 1701-03-05 på Lärjeholm med fortifikationskaptenen i Göteborg Vilhelm Saladin von Schmerfelt, född 1668 i Stockholm, död 1707-09-13 i Göteborg. Gift 2:o 1711-05-17 i sistnämnda stad med amiralitetskommissarien därst. Jakob Mesterton, född 1673, begraven 1720-08-10 i Kristine kyrka i Göteborg.
 • Christoffer Ludvig, döpt 1683-06-25 i Göteborg, begraven där s. å. 10/7.
 • Carl. Student i Uppsala 1704-03-23. Musketerare vid livregementet till häst s. å. Förare vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1705. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1706-03-06. Löjtnant därst. s. å. Kapten vid Hälsinge tremänningsbataljon s. å. 8/11. Konfirm.fullm. 1709-08-26. Kapten vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1712-01-19. Major vid Hälsinge tremänningsbataljon s. å. 16/4. Konfirm.fullm. 1716-06-07. Avsked 1719-09-30. Överstelöjtnants karaktär 1721-02-25. Död barnlös 1725-02-04. Och utgick ätten med honom. Begraven s. å. 2/3 i Kristine kyrka i Göteborg. Gift med Maria Eleonora Alander, död 1724-06-05 i Göteborg och begraven s. å. 9/6 i Kristine kyrka därst., dotter av professorn i Åbo, filosofie magister Christiern Alander och Ebba Olofsdotter Bröms.
 • Hedvig Ulrika, döpt 1685-05-13 i Stockholm Tyska förs. i Stockholm, begraven 1703-03-22 i Kristine kyrka i Göteborg, ogift.
 • En dotter, begraven 1690-08-08 i Göteborg.
 • Catharina Charlotta, döpt 1690-01-18 i Göteborg, död där 1720 i barnsäng och begraven s. å. 17/8 i Kristine kyrka. Gift 1713-11-25 i nämnda stad med amiralitetskaptenen Jakob Utfall, adlad von Utfall, B, född 1684, död 1769.
 • Johan Gabriel, döpt 1691-05-27 i Göteborg.
 • Eleonora, döpt 1693-11-04 i Göteborg, död där 1695-03-25.
 • Beata'' Elisabet, döpt 1696-04-07 i Göteborg.

Utan känt samband

 • Maria Elisabet Gerdes född ca 1734, † 1786-05-19. Gift före 1760 med Inspectorn vid Hammarby Bruk Johan Christian Moosberg född ca 1724 i Vintrosa(?).
 • Frans Julius von Gerdes, † senast 1741. Kornett vid Vasslund i Järnboås. Gift med Margareta Norling.

Barn:

 • Jan Niclas, levde 1741 i Järnboås hos modern
 • Olof Julius född 1727-02-13 i Järnboås.
 • Otto Diederich fädd 1728-10-06 i Järnboås.
 • Carl Friedrich född 1731-03-03 i Järnboås.
 • Olof Julius född 1732-04-10 i Järnboås.
 • Christina Dorothea född ca 1734-04-03 i Järnboås, † 1807-05-24 i Nora berg/T. Gift 1786-11-09 i Nora med kopparslagarmästaren i Nora Mattias Mattsson Aerelius född 1751-04-25, † 1807-05-04 i Nora.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.