:

Ringstedt nr 1094

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Ringstedt nr 1094
Vapensköld för adliga ätten Ringstedt nr 1094

Adliga ätten Ringstedt nr 1094 †

Adlad 1681-10-01. † på 1690-talet.

Zakarias Andersson. Tjänade i tyska kriget såsom överstelöjtnant. Levde 1646.

Barn:

Zakarias Ringstedt, adlad Ringstedt. Ryttare vid översten Vilh. Yxkulls regemente 1650. Korpral därst. 1655. Kvartermästare 1657. Kornett vid överste Lybeckers regemente 1660. Löjtnant vid överste Kocks regemente 1665 och vid Upplands ryttare 1668. Ryttmästare vid greve Otto Vilhelm Königsmarcks regemente i Frankrike 1671. Adlad 1681-10-01. Sist överstelöjtnant. Levde i sept. 1696. Död på 1690-talet utan söner och slöt således själv sin adliga ätt. Han visade goda prov på en tapper och redlig militär.. Gift 1690-01-02 med Christina Elisabet von Schönfelt, dotter av assessorn Greger Wallander, adlad von Schönfelt och hans 2:a fru Anna Hansson.

Barn:

  • En son, död 1691-07-18 Årby.
  • Anna Christiana, född den 1690-09-25 i Riddarholmsförsamlingen
  • Maria Sofia, född 1693-04-03 på Årby.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: